Att samverka borde stavas med ä

Så sade någon till mig för en tid sedan. Det ligger mycket i det uttrycket. Samverkan är tänkt som ett organisatoriskt sätt att lösa utmanande uppgifter som den egna enheten inte klarar på egen hand. Årets stadskärna, som Lidköping kandiderar för att bli 2021 är ett ibland utmanande projekt att leda. Men andra städer har lyckats samverka innan oss och det är min fasta övertygelse att vi skall lyckas ena fastighetsägare, handlare, krögare, destinationsbolag och kommunen att gå mot en gemensam vision av ett framtida ännu bättre Lidköping.

Destinationsutveckling och stadsutveckling går hand i hand – utvecklar vi ett bättre Lidköping för oss som bor här genererar det fler besökare, turister och det har visat sig också spilla över på det lokala näringslivet. 2019 kommer bli ett år då samverkan för en ta fram en gemensam vision för staden står i fokus för Tillväxt arbete. Jag uppmanar er alla att delta i stadsvandringar och efterföljande stormöte som anordnas den 19:e mars med tema Årets Stadskärna.

Missa inte att Kommunens samhällsbyggnadsförvaltning från och med detta nyhetsbrev informerar om vad som är på gång kring Mark & Exploatering och annat spännande som är på gång.

Maria Källsson, Vd
Tillväxt Lidköping

Senast uppdaterat 30 januari, 2019 by Marcus Johansson

Se fler nyheter i Nyheter