Förbättringar av stadskärna på kort och lång sikt

Tisdagens stadsvandringar då vi satte stadskärnan under lupp följdes upp med ett möte på kvällen. Under mötet diskuterade vi sådant som kom fram under stadsvandringarna och listade och prioriterade åtgärder som vi anser kan förbättra stadskärnan på kort och lång sikt. De områden vi fokuserar på är platsen, tillgänglighet, trygghet, utbud och varumärke. Ca 35 personer deltog och man höll på tills långt in på kvällen. Glädjande att se det stora engagemanget bland deltagarna.

#Lidköping2021

Se fler nyheter i Aktiviteter, Nyheter, Årets Stadskärna

Stadsvandring inbjudan

Välkommen till en innehållsrik dag tisdag den 19 mars i arbetet på resan mot Årets Stadskärna! Vi börjar med en stadsvandring i fyra grupper och avslutar med ett stormöte på kvällen.

Stadsvandring

Under ledning av Marlene Hassel och Inger Alfredsson från Svenska Stadskärnor genomför vi stadsvandringar i olika grupper i syfte att bättre lära känna vår stadskärna och leta möjligheter till förbättringar. Vi fokuserar på de fem fokusområdena Varumärke, Utbud, Platsen, Tillgänglighet och Trygghet.

 Samling: Stadt

  • 08.00-09.30 Handel och andra näringsidkare
  • 10.00-11.30 Kommunala tjänstemän och myndigheter
  • 13.30-15.00 Fastighetsägare
  • 15.30-17.00 Kommunala politiker

 

Stormöte om Årets Stadskärna

Under kvällen sätter vi extra fokus på de fem särskilt viktiga områden som är kritiska för vår framgång.

Plats: Stadt.

Från 17.30  Mingel, soppa med bröd serveras

  • 18.30  Inledning och presentation av processverktyget BID
  • 19.00 Inspirationsföreläsning – Så blir Lidköping Årets Stadskärna 2021
  • Inger Alfredsson och Marlene Hassel från Svenska Stadskärnor
  • 19.45 Workshop om fem fokusområden: Platsvarumärke, Utbud, Tillgänglighet, Platsen och Trygghet
  • 20.45 Summering och redovisning av workshopen
  • 21.30  Avslutning

Sista anmälningsdag 18 mars
Anmälan till Magnus Franzén, tel: 0510-770674, epost: magnus.franzen@tillvaxtlidkoping.se

Se fler nyheter i Aktiviteter, Handelsutvecklare, Nyheter, Årets Stadskärna

I soffan med Sparris – frukostmöte 07.30

Internationella kvinnodagen inleds bäst med dessa tre fantastiska kvinnor i en soffa med Sparris.

Emma Bustad, vice vd Sundling Popcorn inspirerade med klokskap om hur hon hittat inspiration i företagande där entreprenörskap är drivkraften.

Kerstin Gustavsson, tränare för Villas damlag berättade fascinerande om sin SM-satsning i fyrformation i fallskärmshopp. Hennes livsfilosofi lyder att ”om man har något värdefullt i livet klarar man av att allt annat i livet inte är som man önskat”.

Carina Olsson ordf S-kvinnorna och riksdagskvinna liknar sitt politiska liv med sitt arbete som lärare. Hon uppmanar fler att engagera sig politiskt – det ger så många möjligheter att träffa spännande människor. känner sig inspirerad med Jonas Johansson, Carina Ohlsson, Emma bustad, Kerstin Gustavsson och Sundlings på 1934 Restaurang & Konferens.

Se fler nyheter i Aktiviteter, Frukostmöte

Årets stadskärna berör alla

I onsdagens NLT 27 februari läser vi att Vänsterpartiet motionerar i kommunfullmäktige om en livaktig stadskärna. Motionen föreslår att kommunen skall arbeta fram en handelsplan för centrum och knyta samman handelsområden, hamnstaden och centrum och att styrande politiker skall upprätta ett nära stabilt samarbete med företag, kulturinstitutioner och organisationer.

Detta är för oss som arbetar med Tillväxt Lidköping och fått det spännande och utmanande uppdraget av Kommunstyrelsen att driva projektet Årets stadskärna glädjande läsning.

2017 gavs Tillväxt Lidköping det formella uppdraget att göra en förstudie kring Årets stadskärna av kommunstyrelsen.  Det formella arbetet påbörjades att nå Svenska Stadskärnors utmärkelse ”årets stadskärna” till år 2021 under 2018.

Tidigare i veckan har fastighetsägarna centralt och lokalt gemensamt avsatt 300 000:- i medel för att stödja arbetet som har som till syfte att grundligt och med en bred förankring skapa en affärsplan för stadskärnan därtill bidrar Svensk Handel Väst med 100 000:- till projektet. Organisationerna som arbetar aktivt med detta i en styrgrupp är Samhällsbyggnad Lidköpings Kommun, Destination Läckö Kinnekulle, Fastighetsägarna, krögarna, Lidköpings Handelsråd (handlarna) samt Kultur och Fritid. Vi har lagt ner ett stort arbete senaste året, ett 60-tal personer har utan ersättning deltagit i olika workshops och tre fokusgrupper med unga, barnfamiljer och bl.a. turister/besökare.

I nästa steg har vi engagerat utomstående expertis i etableringsfrågor som skall inventera vår stadskärna, mäta flöden och skapa en plan kring vilken typ av verksamhet som är bäst lämpad för innerstaden med hänsyn tagen till handelsindex, nuvarande etableringar och framtida handels- och levnadsmönster.

Istället för att tillsätta ytterligare en utredning eller handelsplan skulle vi vilja bjudas in och berätta för politiken och kommunfullmäktige om det arbete som läggs ner – vårt syfte är att Årets stadskärna skall vara ett projekt som karaktäriseras av total transparens och har en bred politisk förankring. Vänsterpartiet precis som alla andra partier har bjudits in att delta i de stadsvandringar som vi kommer arrangera den 19:e mars. Vi hoppas att ni tillsammans med övriga politiska partier avser att delta så att vi kan kroka arm i dessa utmanade men livsviktiga frågor för Lidköping och vår stads framtid.

Årets stadskärna genom
Maria Källsson VD Tilllväxt Lidköping

Se fler nyheter i Nyheter, Årets Stadskärna

Fastighetsägarna bidrar till utveckling av Lidköpings stadskärna

Under tisdagen blev det klart att Fastighetsägarna GFR beviljade ansökan om 100.000 kronor till projektet Årets Stadskärna i Lidköping.

Fastighetsägarna i Skaraborg ligger bakom ansökan om projektmedel för att delfinansiera projektet Årets Stadskärna Lidköping 2021, som styrelsen igår klubbade igenom.

Tillväxt Lidköping är initiativtagare och även projektledare. Målsättningen med projektet är att stärka stadskärnans konkurrenskraft genom ett fördjupat samarbete mellan kommun, fastighetsägare, handlare och övriga näringsidkare.

– Samarbetet fungerar idag bra men kan utvecklas ytterligare för att utgöra en viktig del mot en mer attraktiv stadskärna och en stadskärna som är anpassad efter framtidens behov kring förändrade handels- och konsumtionsmönster.

Fastighetsägarna i Skaraborg är engagerade i projektet och tycker det är viktigt att arbeta med utvecklingen av stadskärnan.

– För oss är det av stor betydelse att vi arbetar för att utveckla stadskärnan, då detta är avgörande för hela kommunens attraktionskraft. Genom att arbeta med frågan kan vi skapa attraktiva och trygga miljöer där människor vill vara och etablera sig, säger Alma Ohlin, Näringspolitiskt ansvarig på Fastighetsägarna.

En attraktiv stadskärna är av stor betydelse för att skapa tillväxt och konkurrenskraft i en stad.

Se fler nyheter i Nyheter

Heldag med företagsbesök

Idag har Kommunledningen och Tillväxt haft en heldag med besök hos 6 företag och en organisation. Något av det viktigaste vi gör inom vår verksamhet det är under dessa möten som vi ökar förståelsen för näringslivets villkor och utmaningar.
Förutom besöken på bilderna nedan var även hos Silverknappen och träffade Tabita Hvorslev med en kundkrets långt utanför Lidköping. Vi hann också med en avstämning med Julia Hildorzon och Linnea Bång på Sport & Kultur för alla och diskutera genomförandekraft och glädjen över fler aktiviteter på Torget.

Se fler nyheter i Aktiviteter, Nyheter