Årets stadskärna berör alla

I onsdagens NLT 27 februari läser vi att Vänsterpartiet motionerar i kommunfullmäktige om en livaktig stadskärna. Motionen föreslår att kommunen skall arbeta fram en handelsplan för centrum och knyta samman handelsområden, hamnstaden och centrum och att styrande politiker skall upprätta ett nära stabilt samarbete med företag, kulturinstitutioner och organisationer.

Detta är för oss som arbetar med Tillväxt Lidköping och fått det spännande och utmanande uppdraget av Kommunstyrelsen att driva projektet Årets stadskärna glädjande läsning.

2017 gavs Tillväxt Lidköping det formella uppdraget att göra en förstudie kring Årets stadskärna av kommunstyrelsen.  Det formella arbetet påbörjades att nå Svenska Stadskärnors utmärkelse ”årets stadskärna” till år 2021 under 2018.

Tidigare i veckan har fastighetsägarna centralt och lokalt gemensamt avsatt 300 000:- i medel för att stödja arbetet som har som till syfte att grundligt och med en bred förankring skapa en affärsplan för stadskärnan därtill bidrar Svensk Handel Väst med 100 000:- till projektet. Organisationerna som arbetar aktivt med detta i en styrgrupp är Samhällsbyggnad Lidköpings Kommun, Destination Läckö Kinnekulle, Fastighetsägarna, krögarna, Lidköpings Handelsråd (handlarna) samt Kultur och Fritid. Vi har lagt ner ett stort arbete senaste året, ett 60-tal personer har utan ersättning deltagit i olika workshops och tre fokusgrupper med unga, barnfamiljer och bl.a. turister/besökare.

I nästa steg har vi engagerat utomstående expertis i etableringsfrågor som skall inventera vår stadskärna, mäta flöden och skapa en plan kring vilken typ av verksamhet som är bäst lämpad för innerstaden med hänsyn tagen till handelsindex, nuvarande etableringar och framtida handels- och levnadsmönster.

Istället för att tillsätta ytterligare en utredning eller handelsplan skulle vi vilja bjudas in och berätta för politiken och kommunfullmäktige om det arbete som läggs ner – vårt syfte är att Årets stadskärna skall vara ett projekt som karaktäriseras av total transparens och har en bred politisk förankring. Vänsterpartiet precis som alla andra partier har bjudits in att delta i de stadsvandringar som vi kommer arrangera den 19:e mars. Vi hoppas att ni tillsammans med övriga politiska partier avser att delta så att vi kan kroka arm i dessa utmanade men livsviktiga frågor för Lidköping och vår stads framtid.

Årets stadskärna genom
Maria Källsson VD Tilllväxt Lidköping

Senast uppdaterat 5 mars, 2019 by Marcus Johansson

Se fler nyheter i Nyheter, Årets Stadskärna