Nyföretagare efterlyses

Lidköping har flest nyföretagare i Skaraborg – trots en vikande trend i Sverige. Under 2018 startades totalt 187 nya företag, att jämföra med 209 stycken 2017 i Lidköping enligt statistiken från Nyföretagarbarometern.
Att Lidköping tappar 10% mellan 2017-2018 kan ses oroväckande, men värt att ha i åtanke är att 2017 startades ett rekordstort antal företag, 30 % ökning 2017. Enligt nyföretagarbarometern rankas Lidköping på plats 124 i Sverige, att jämföra med plats 111 år 2017.

På nationell nivå är alltså färre svenskar företagare. Nyföretagandet minskar. Det är allvarligt – för sysselsättning, långsiktiga skatteinkomster och Sveriges tillväxt. Det ska vara lätt och attraktivt att starta eget. Det ger en lösning för fler människor att söka alternativ till befintliga arbeten och kan ge våra nyankomna svenskar möjligheter att skapa en sysselsättning i Sverige.

NyföretagarCentrum är opolitisk och genomför gratis rådgivning och bidrar till att nya företag startas, vilket givit staten miljardinkomster. Det är något förvånande att de inte får något statligt stöd till sin verksamhet. Vi är däremot många lokala aktörer som stöttar och tror på vårt lokala NyföretagarCentrum i Lidköping under Kerstin Wångstedts ledning. Lokala banker, Lidköpings Kommun samt Tillväxt Lidköping är några av bidragsgivarna. Vi ser det som en av våra huvuduppgift att bryta den negativa utvecklingen av nyföretagandet.

Tillväxt Lidköping kommer satsa mer på att synliggöra denna för staden och entreprenörskapet så viktiga verksamhet ytterligare så håll utkik. Grattis säger vi till Lidköpings Nyföretagarcentrum som trots en nedgång nått högst placering i Skaraborg. Tillsammans är vi starkare!

Läs mer om Nyföretagarbarometern här

Maria Källsson VD Tilllväxt Lidköping

Se fler nyheter i Nyheter, VD har ordet