Miljöbild

Innovativ samverkan – Industriell symbios

Lidköpings kommun har beviljats 950 000 kronor av Sveriges innovationsmyndighet Vinnova för att främja utvecklingen av industriell symbios i kommunen. Industriell symbios är ett sätt att samverka där restprodukter (avfall), energi, varor, tjänster och kompetens från en verksamhet blir en resurs för någon annan. Genom att olika aktörer samverkar blir nyttan större än om var och en försöker optimera sin egen verksamhet.

– Industriell symbios är något som växer i Sverige och världen över. Därför är det jätteroligt att Lidköping kan vara med och visa upp ett mycket gott exempel med stor potential, säger kommunens miljöstrateg Yvonne Träff.

Kommunala verksamheter som deltar i projektet är Teknisk Service och Lidköping Energi AB. Dessutom deltar företagen Lantmännen Reppe AB, Gasum Lidköping AB, Fordonsgas AB, Gunnar Dafgård AB och Fazer Kvarn AB Fazer Sweden AB. Projektet drivs av kommunen i samarbete med Linköpings universitet. Universitetet har tidigare studerat flöden av resurser mellan företag och kommunala verksamheter i Lidköping. Det är företaget WA3RM AB som i projektet kommer att ansvara för kartläggningen av möjligheter för industriell symbios.

Kartåsen-området i fokus

Utgångspunkten för projektet är Kartåsen-området med omnejd där det finns flera verksamheter som har ett visst utbyte av resurser mellan varandra. Projektet ska undersöka om det finns potential att utveckla den industriella symbiosen där. I området finns produktion av flytande biogas, livsmedel och energi samt anläggningar för avfallshantering och snart även avloppsvattenrening.

Projektet ska identifiera, kartlägga och kvantifiera verksamheternas behov av och tillgång till resurser. Projektet ska också analysera utvecklingsmöjligheterna, kartlägga eventuella hinder för symbios och upprätta en plan för hur vi ska ta oss förbi eventuella hinder. En viktig del i projektet är att sprida standardiserade metoder, resultat och lärdomar både i Sverige och internationellt.

Se fler nyheter i Nyheter

Stråkutvärdering startar

Arbetet med Årets stadskärna är nu inne i ett skede med nulägesanalys där de olika fokusgrupperna ger sin syn på stadskärnans attraktivitet ur olika aspekter. Även nyligen utförda rapporter av olika slag vägs in.
Vidare görs nu en stråkutvärdering i syfte att granska olika butikslägens relativa försäljningsmöjligheter i centrum. Modellen kommer att användas för att beskriva den kommersiella kvaliteten och därigenom pröva alternativa lösningars ekonomiska bärkraft.
De fem fokusgrupper för Plats, Utbud, Tillgänglighet, Trygghet och Platsvarumärke har även tagit fram ett antal förslag på åtgärder i stadskärnan som kan genomföras tämligen omgående. En ytterligare sållning av dessa sker den närmaste tiden!

Magnus Franzén
Handelsutvecklare

 

Handelsrådet har valt ny styrelse
Vid Lidköpings Handelsråds årsmöte nyligen valdes en ny styrelse som nu består av Thomas Karlsson, ordförande, Christer Lindbjörk, Fredrik Egonson, Eja Djup-Kvist, Susanne Pagerup, Marie Johansson (ny) och Annette Rydén (ny). Adjungerad: Magnus Franzén. Magnus Friberg och Eva Fredricsson lämnade styrelsen.

Se fler nyheter i Handelsutvecklare, Nyheter, Årets Stadskärna

Ny ordförande i Tillväxt Lidköping

Med kommunal- och näringslivssamverkan arbetar varje kommun i Sverige, det vi i dagligt tal kallar företagsklimat. ”Det som kännetecknar de mest framgångsrika kommunerna är att kommunen behandlar sina företag som kunder. Ett kund – leverantörsperspektiv skapar ömsesidig respekt.”  Detta är ett citat från Tillväxts avgående ordförande Thomas Fröjd.

Thomas har varit engagerad i föregångarna till Bolagsrådet det som kallades Näringslivskommittén, Näringslivet i Lidköping NIL. Han har också varit en av dem som såg till att Tillväxt Lidköping kom till stånd. Förutom att ha byggt upp sitt företag framgångsrikt har han även under ett decenium engagerat sig i att organisera näringslivet i Lidköping. Ett helt ideelt arbete utan ersättning men många långa sammanträden på kvällstid med ibland otacksamma frågor som sjukhuset, E20:s utbyggnad. Vid ett möte i våras ställdes frågan till styrelsen: -När har du känt sig stolt över samarbetet mellan kommunen och näringslivet inom Tillväxt? Mötet räknade upp rondellen vid Rörstrandsleden, etableringen av Biltema samt isbanan. Det viktigaste med Tillväxt och Thomas insats skulle jag ändå vilja säga är konstruktionen av Tillväxt – att kommunens högsta tjänstemän, politik och näringslivsföreträdare sitter vid samma bord och diskuterar sina gemensamma utmaningar utan att skuldbelägga.

När jag nu vill formulera ett varmt tack till Thomas Fröjd för ditt exemplariska engagemang i näringslivsfrågor i Tillväxt vill jag också hälsa hans efterträdare välkommen – som också heter Thomas för säkerhetsskull. Thomas Viksberg, har en lång erfarenhet av coaching och som ledarskapskonsult inom idrott och företagsledning. Jag tror att Thomas kan göra mycket gott för Tillväxt framöver.

Ps. Missa inte vårt fullmatade kalendarium i maj och juni.

Maria Källsson VD Tilllväxt Lidköping

Se fler nyheter i Nyheter