Ny ordförande i Tillväxt Lidköping

Med kommunal- och näringslivssamverkan arbetar varje kommun i Sverige, det vi i dagligt tal kallar företagsklimat. ”Det som kännetecknar de mest framgångsrika kommunerna är att kommunen behandlar sina företag som kunder. Ett kund – leverantörsperspektiv skapar ömsesidig respekt.”  Detta är ett citat från Tillväxts avgående ordförande Thomas Fröjd.

Thomas har varit engagerad i föregångarna till Bolagsrådet det som kallades Näringslivskommittén, Näringslivet i Lidköping NIL. Han har också varit en av dem som såg till att Tillväxt Lidköping kom till stånd. Förutom att ha byggt upp sitt företag framgångsrikt har han även under ett decenium engagerat sig i att organisera näringslivet i Lidköping. Ett helt ideelt arbete utan ersättning men många långa sammanträden på kvällstid med ibland otacksamma frågor som sjukhuset, E20:s utbyggnad. Vid ett möte i våras ställdes frågan till styrelsen: -När har du känt sig stolt över samarbetet mellan kommunen och näringslivet inom Tillväxt? Mötet räknade upp rondellen vid Rörstrandsleden, etableringen av Biltema samt isbanan. Det viktigaste med Tillväxt och Thomas insats skulle jag ändå vilja säga är konstruktionen av Tillväxt – att kommunens högsta tjänstemän, politik och näringslivsföreträdare sitter vid samma bord och diskuterar sina gemensamma utmaningar utan att skuldbelägga.

När jag nu vill formulera ett varmt tack till Thomas Fröjd för ditt exemplariska engagemang i näringslivsfrågor i Tillväxt vill jag också hälsa hans efterträdare välkommen – som också heter Thomas för säkerhetsskull. Thomas Viksberg, har en lång erfarenhet av coaching och som ledarskapskonsult inom idrott och företagsledning. Jag tror att Thomas kan göra mycket gott för Tillväxt framöver.

Ps. Missa inte vårt fullmatade kalendarium i maj och juni.

Maria Källsson VD Tilllväxt Lidköping

Senast uppdaterat 8 maj, 2019 by Marcus Johansson

Se fler nyheter i Nyheter