Tillväxt Lidköping önskar en skön sommar!

I en rykande het rapport från Fastighetsägarna och HUI från den 27/6 2019 står följande att läsa ”Stadskärnorna växer men ömsar skinn”1

När ovanstående två organisationer kartlagt den kommersiella utvecklingen i alla Sveriges stadskärnor visar resultaten att den totala försäljningen ökar och att strukturomvandlingen fortsätter. Det visar sig att stadskärnornas totala utveckling är nästan konstant (+0,4%) men förändringen visar sig i de olika branscherna; ”Detaljhandeln hade en tuff utveckling och tappade 1 procent medan hotell och kommersiell service växte starkast med 4 respektive 3 procent. Trots att många stadskärnor möter tuffa omständigheter när stadskärnorna ömsar skinn och innehållet utmanas, förändras och byts ut finns goda förutsättningar inför framtiden. Goda kommunikationer, närhet, service och många besöksanledningar är några av anledningarna till detta.”

Detta resultat visar på vikten av att arbeta med stadskärnan – att Lidköping för att fortsätta vara en attraktiv stad måste omfamna strukturomvandlingen och skapa goda förutsättningar för service och de nya reseanledningarna. Mat, boende, kultur och aktiviteter är på frammarsch medan shopping som huvudsaklig anledning för besök minskar. Att arbeta för att Lidköping skall bli Årets stadskärna 2021 är ett sätt att möta dessa förväntningar. I sommar kommer stadens invånare och besökare få ett smakprov på hur Lidköpings setadskärna ser ut i ömsat skinn. Håll utkik utmed älvstränderna och i sensommar bjuder Samhällsbyggnad och Tillväxt in till en dialog om hur vår stad skall utvecklas i framtiden ett pop-up kontor på Stenportsgatan. Missa inte detta men till dess önskar Tillväxt er en riktigt skön #sommarilidkoping.

Maria Källsson VD Tilllväxt Lidköping

1 Läs rapporten i sin helhet här

Senast uppdaterat 28 juni, 2019 by Marcus Johansson

Se fler nyheter i Nyheter