Tillsammans är vi starkare!

I måndags morse gästades Tillväxt av Svenskt Näringsliv, en riksomspännande organisation med 60 000 medlemsföretag och i Sverige är 1,6 miljoner människor anställda i något av dessa företag. Organisationen har ett tydligt syfte – ”vi arbetar för bättre villkor för Sveriges företag”.

Anledningen till inbjudan var den årliga undersökning som ger landets alla kommuner en bild av företagsklimatet i förhållande till Sveriges andra kommuner. Till vårt frukostmöte kom många, trots att mötestiden var 07:30 en måndagmorgon, ett 70-tal personer från både kommunen och näringslivet. Den här frågan är angelägen och det finns ett engagemang.

I samband med mötet presenterades det betyg Lidköpings företagare själva satt på klimatet i kommunen. 3,0 löd betyget på en 6-gradig skala. Samma siffra 2018 var 3,39, samma som riksgenomsnittet. I år hamnar riksgenomsnittet på strax över 3,4. Det vill säga även om vi inte vet vår ranking, vet vi att vi presterat under riksgenomsnittet och vi vet att vi med denna siffra är sämst i Skaraborg.

Svenskt näringsliv kommer med ett antal rekommendationer till oss för hur vi skall stärka och i vissa fall återuppbygga förtroendet för varandra inom kommun och näringsliv. Dessa är;
Tydligt ledarskap
Lyssna! –dialog med företagen
Sätt upp mål –vart ska vi?
Utforma strategier –involvera företagen
Långsiktig handlingskraft

Det är precis dessa 5 punkter som kommer att vara färdriktningen för det fortsatta arbetet i Tillväxt. Redan i detta nyhetsbrev kommer tillfälle ges att lära känna Bolagsrådets nya styrelseordförande Carl-Fredrik Svederberg lite närmare och Tillväxts ordförande och styrelse samt kommunens beslutsfattare har uttryckt en tydlig vilja att tydliggöra sin plan för framtiden och utarbeta en gemensam strategi och tydliga gemensamma mål.

Det finns bara ett sätt att komma tillrätta med de utmaningar som finns och det är den grundidé som ligger bakom Tillväxt. Tillsammans är vi starkare!Tillsammans som företagare och tillsammans med kommunen oavsett om det är snabbare hantering av bygglovshantering, förutsättningar för ett stort handelsutbud eller att bevara vårt sjukhus.

Den 24:e september kommer den slutgiltiga domen Lidköpings placering på listan över kommener och företagskimatet så håll utkik i Tillväxts flöden.

Maria Källsson
VD Tillväxt Lidköping

Senast uppdaterat 30 augusti, 2019 by Marcus Johansson

Se fler nyheter i Nyheter