Kommentar avseende Svenskt Näringslivs företagsklimatranking 2019

Vi konstaterar att Lidköping under flera år haft en negativ trend i Svenskt Näringslivs näringslivsranking.

Vi tar tacksamt emot feedbacken i enkäten och ser det som en tydlig signal att det är viktigt att agera. Vi inser att det över tid inträffat händelser som inte gynnat vårt näringsliv. Vi är ödmjuka inför den uppgift vi har framför oss – att vända denna negativa trend.

I detta kommande arbete måste vi jobba tätt tillsammans inom Näringslivet och gemensamt med kommunen. Näringslivet behöver samla sig för att påbörja en tydligare dialog kring vad företagen vill och behöver, och vad företagen kan bidra med. Målsättningen med detta arbete är att tillsammans med kommunen utveckla en gemensam Näringslivsstrategi. Ett upplägg kring detta kommer att presenteras på höstens rådslag, den 12 november.

Vi känner ett stort behov av att förtydliga Tillväxt Lidköpings uppdrag och mandat kring ansvaret för näringslivsfrågorna. Vi räknar med att kunna göra detta i samband med att den nya rollen som Näringslivsstrateg utformas hos kommunen. Ett resultat av detta är att vi kommer att se över den operativa organisationen inom Tillväxt Lidköping, där vi bl a har för ambition att göra fler företagsbesök med ett annat upplägg än idag. Vi är även snart i mål med rekryteringen av ny VD för Tillväxt Lidköping.

Sammantaget hoppas vi att dessa åtgärder skall bidra till att öka dialogen mellan kommunens tjänstemän och näringslivet och att vi kan få till ett näringslivsklimat som vi är stolta över.

 

 

Carl-Fredrik Svederberg

Ordförande Bolagsrådet

Thomas Viksberg

Ordförande Tillväxt Lidköping


Bolagsrådet i Lidköping är en förening som har till uppgift att skapa tillväxt i Lidköpings näringsliv. Medlemmar i Bolagsrådet består av lokala företag, föreningar, sammanslutningar och enskilda personer. Bolagsrådet är näringslivets koppling in i Tillväxt Lidköping. Tillväxt Lidköping är ett samägt aktiebolag mellan Lidköpings kommun och näringslivet. Tillväxt Lidköping arbetar för att utveckla näringslivet och att marknadsföra Lidköping som etableringsort

 

Thomas Viksberg, Vd Convinto (ordf)

Thomas Viksberg, Vd Convinto (ordf)

E-post: thomas.viksberg@convinto.se
Tel: 0708-745333

Carl-Fredrik Svederberg, Läckö Kungsgård (ordf Bolagsrådet)

Carl-Fredrik Svederberg, Läckö Kungsgård (ordf Bolagsrådet)

E-post: carlfredrik@lackokungsgard.se
Tel: 070-343 18 19

Senast uppdaterat 24 september, 2019 by Marcus Johansson

Se fler nyheter i Nyheter