Tillväxt Lidköping och kommunen satsar för att lyfta företagsklimatet

Plats 212, det är Lidköpings resultat i Svenskt Näringslivs årliga ranking av företagsklimatet bland landets 290 kommuner. Det innebär en försämring jämfört förra året, med 35 placeringar.

 

Ett gott företagsklimat är en angelägenhet och ett ansvar för näringslivet och kommunen, tillsammans. Det är också med den utgångspunkten förbättringsarbetet ska bedrivas för att nå det gemensamma målet om ett väsentligt förbättrat företagsklimat.

– Från kommunens sida fastställde vi under försommaren målet om vi ska bli topp 10 i Västra Götaland till år 2023 när det gäller företagsklimat vilket förpliktar. Vi behöver sätta ytterligare fokus på näringslivets villkor och driva ett än mer aktivt förbättringsarbete. Ett led i den strävan är att vi inrättar vi en tjänst som näringslivsstrateg, meddelar kommunstyrelsens ordförande Jonas Sundström (S).

Funktionen ska ha ett särskilt ansvar att driva näringslivsaspekten i kommunens utveckling. Rollen blir en självklar samarbetspart för Tillväxt Lidköping och de övriga näringslivsorganisationer som är representerade i kommunen.

Större fokus på att möjliggöra etableringar

Tillväxt Lidköping ser behov av en etableringsstrategi vilken ska ge insikter och kunskap om vilka branscher som det finns ett särskilt stort behov av och därmed goda förutsättningar för. Strategin ger vägledning för såväl företag som vill flytta till kommunen som för befintliga företag och för de som vill starta företag. Att ta fram underlaget blir ett av de första uppdragen för den vd som rekryteras som Maria Källssons efterträdare.

Den nya chefen för Samhällsbyggnad, Urban Olsson, kommer att ha ett betydligt starkare fokus på den strategiska delen av plan- och byggprocessen. Det görs möjligt genom att renodla kommunens interna organisation. Ett uppdrag för den nya chefen blir att göra verkstad av förstudien ”En väg in”. Det vill säga det förbättringsarbete som handlar om att effektivisera, stärka samordning och bemötande från det en intressent meddelar intresse för att bygga till dess lokalen är redo att tas i bruk.

Kraftsamling kring Stadskärnans och företagens utveckling

I Lidköping har vi goda förutsättningar. Det visar det faktum att många företag går bra och har en stark tillväxt. Den kommunala servicen är i de flesta fall god och står sig väl i jämförelser av landets kommuner. Lidköpingsbon är också en av kommunsveriges allra stoltaste invånare över att leva och bo just här.

– Vi har det bra i Lidköping vilket vi naturligtvis ska vara och stolta och glada över. Samtidigt kanske det kan göra oss lite för nöjda, resonerar Thomas Viksberg som är ordförande i Tillväxt Lidköping. Den press som många företag och kommuner har på sig och som krävt en mer utvecklad samverkan har inte funnits här på samma sätt. Det gemensamma drivet behöver bli mer närvarande varje dag, året om, inte bara vid särskilda händelser.

Vi kan skapa de bästa förutsättningarna för framtiden, säger Thomas Viksberg.

Att Lidköping når framgång när krafterna samlas finns det flera exempel på. Ett av dem är arvet efter Rörstrand. Idag finns fler arbetstillfällen i Rörstrandsområdet än vad det gjorde när porslinstillverkningen var i full gång. Tillväxt Lidköping har tagit ett initiativ till och samlat representanter från näringslivet och kommunen i ett öppet brev mot eventuella sjukhuset i Lidköping. Under hösten kommer Tillväxt förtäta dialogen med Bolagsrådet, LRF, Företagarna och övriga näringslivsorganisationer för att gemensamt identifiera hur vi bättre identifierar näringslivets utmaningar och gemensamt och systematiskt kan arbeta med de frågor som företagen själva uppfattar som de viktigaste för att skapa tillväxt. Det är genom en tät dialog med näringslivet och kommunen där målbilden är gemensam och förankrad.
Vi kan skapa de bästa förutsättningarna för framtiden, säger Thomas Viksberg.

 

Se rapporten i sin helhet

Senast uppdaterat 24 september, 2019 by Marcus Johansson

Se fler nyheter i Nyheter