Nuläge i fokus i Årets stadskärna

I måndags gjordes en avstämning i arbetet för att Lidköping ska bli Årets stadskärna. Mer än 50 personer samlades på Stadt för att utbyta bilder av nuläget som det ser ut i olika avseenden i stadskärnan.
Representanter för de fem fokusgrupperna Platsen, Utbud, Tillgänglighet, Trygghet och Platsvarumärket gav exempel på åtgärder planeras, startats eller redan utförts.
Exempel som åhörarna fick del av rörde framför allt:

  • Omdaning av Gamla stadens torg
  • Skapandet av en containerpark
  • Trampbåtar på Lidan
  • Stöttning av Vuxna på stan
  • Söndagsöppet i centrum
  • Associationen till porslin/kultur/arkitektur

Nästa stormöte äger rum den 25 november. Alla är välkomna!

Senast uppdaterat 3 oktober, 2019 by Marcus Johansson

Se fler nyheter i Aktiviteter, Årets Stadskärna