Det här lägger vi pengarna på i Lidköping

Det pågår en strukturomvandling i Sveriges stadskärnor och trenden visar att försäljningen av sällanköpsvaror minskar, medan dagligvaror, restaurang- och hotellnäringen ökar tillsammans med mer upplevelsebaserad konsumtion. Lidköping stadskärna följer trenden i landet och visar positiva siffror för 2018. Det visar rapporten Cityindex som HUI Research har tagit fram i samarbete med Fastighetsägarna.

Detaljhandeln, som består av sällanköpsvaror och dagligvaror, har länge varit motorn i svenska stadskärnor. Under de senaste åren har detaljhandeln tappat i omsättning och har inte längre den givna dragningskraften i stadskärnan. Främst är det sällanköpsvaruhandeln som tappar och här ingår beklädnadshandeln. Beklädnadshandeln är den bransch som har det tuffast i konkurrensen från e-handel, upplevelsekonsumtion och ett konsumentbeteende med ökat fokus kring hållbarhet.

Lidköping stadskärna visar på en positiv utveckling under 2018 med en ökning av omsättningen med 2,5 procent. Försäljningen av dagligvaror ökar med 6,9 procent, restaurangbranschen med 6,2 procent och hem och fritid med 4,1 procent.

– När vi ser att våra stadskärnor förändras, i takt med att människor konsumtionsbeteende ändras, krävs en god samverkan mellan stadskärnans aktörer. I Lidköping har arbetet med Årets Stadskärna 2021, satt stadskärnan på kartan för både privata och offentliga aktörer såsom, kommunens politiker, handlare och fastighetsägare. Ett viktigt arbete som fortsätter framöver, säger Alma Ohlin, näringspolitiskt ansvarig i Skaraborg.

-Det är roligt att se att stadskärnan i Lidköping utvecklas positivt, kommenterar handels och platsutvecklare Magnus Franzén på Tillväxt Lidköping. Det ger oss energi till fortsatta satsningar!

Trenden i landet är också att restaurang- och hotellnäringen lockar till sig fler besökare till landets stadskärnor vilket syns på den positiva omsättningsutvecklingen inom dessa branscher. Allt fler vill äta ute samtidigt som en stark ekonomi har gett lite mer utrymme i många plånböcker. Hotellbranschen i sin tur gynnas av den ökade besöksnäringen landet.

Inom dessa områden följer Lidköping den allmänna trenden och ökar sin omsättning inom restaurangnäringen med 6,2 procent. Hotellnäringen däremot minskar med 7,6 procent.

En annan sektor som fortsätter att växa i landets stadskärnor, om än inte i samma höga takt som tidigare, är kommersiell service. Den innefattar allt från frisörer, kemtvättar och skräddare till gym och lasergame och bidrar också till levande stadskärnor.

I Lidköping minskade dock omsättningen inom kommersiell service med 0,5 procent.

Omsättningsutveckling 2017-2018

Lidköping Alla stadskärnor
Total detaljhandel 2,5 % -0,6 %
Dagligvaror 6,9 % 2,6 %
Sällanköpsvaror 0,7 % -1,9 %
Beklädnad -6,0 % -2,9 %
Hem & fritid 4,1 % -1,4 %
Restaurang 6,2 % 1,3 %
Hotell -7,6 % 3,9 %
Kommersiell service -0,5 % 2,2 %

Hur kan stadskärnans aktörer tänka kring utveckling av stadskärnan?

  • Kommuner behöver bli bättre på att våga släppa in näringslivsaktörer i stadsrummet och öppna upp för ännu närmare samverkan. Först då kan vi utveckla levande stadskärnor med en mix av besöksanledningar och olika verksamheter som stärker varandra.
  • Fastighetsägare behöver tänka nytt kring yta och hyresgästsammansättning. En stor yta för en större hyresgäst kanske kan delas i flera och på så vis förädlas både utbud och total hyresintäkt. En smart mix av hyresgäster kan attrahera både kunder och andra hyresgäster.
  • Handlare behöver återuppfinna anledningen för folk att besöka den fysiska butiken.

Om Cityindex

Under 2019 inledde Fastighetsägarna och HUI Research ett nytt samarbete kring Cityindex för att mäta utvecklingen i alla Sveriges 104 stadskärnor. Syftet med samarbetet är att ge fastighetsägare, kommuner och organisationer ett kvalitativt beslutsunderlag som ska ligga till grund för stadsutveckling, dialoger och innovation.

Cityindex är en objektiv, heltäckande och mellan stadskärnor helt jämförbar kartläggning av den kommersiella utvecklingen i samtliga Sveriges stadskärnor, vilket gör den helt unik. Cityindex omfattar omsättningsutvecklingen för detaljhandel, restaurangnäring, hotell och kommersiell service (till exempel gym, frisörer och biografer). Inom ramen för cityindex har en generisk modell utformats som avgör stadskärnans avgränsning, vilket möjliggör jämförbarhet mellan olika städer.

Se fler nyheter i Nyheter, Pressmeddelande