Spännande butiksetableringar

I dag öppnar Biltema på Kartåsen i Lidköping. Resan hit har varit lång. Enligt uppgift togs de första kontakterna mellan företaget och representanter för Lidköping redan 2012. Orsakerna har varit flera att det dragit ut på tiden.
Inte mindre glädjande är att det nu är premiär för Sveriges 54:e Biltemabutik. Butiken kommer betyda mycket för Lidköpings attraktivitet som handelsstad.
En annan spännande etablering om än i mindre skala är på gång i centrum. Där planerar Busfrö att öppna i Kopparporten i månadsskiftet februari-mars. Busfrö uppges vara Sveriges största secondhandbutik för barn, dag och hem och har ett koncept som ligger i tiden. Sedan starten 2010 är detta den tionde butiken i den växande franchisekedjan.
Till slut ett julklappstips! Lidköpings Handelsråd har inför julhandeln sjösatt en stor investering, nämligen ett nytt presentkort. Presentkorten säljs hos Ericssons bokhandel och hos Sko-Larsson. Ett 60-tal butiker m fl i Lidköping tar emot dem.

Se fler nyheter i Handelsutvecklare, Köpcentrum, Nyheter

Företagsbesök i Råda

Årets sista vända med företagsbesök gick till Råda. Vi började på Carpart och träffade vd David Colbin som berättade om deras resa som startade redan 1987. Carpart har ganska nyligen samlat sin verksamhet i Råda, tidigare fanns man både i Tofta och på Stenportsgatan. Det är inte bara däck som säljs utan även kompletta helhetslösningar för verkstäder.

Nästa företag vi besökte var Lidköpings husbilar som trots namnet säljer fordon i alla dess slag. Husbilar, bilar, båtar, motorcyklar. Niklas Johansson vd på Lidköpings Husbilar berättade att under 2019 har man sålt ca 500 fordon, mycket imponerande och roligt att få se er verksamhet.

Vi avslutade denna omgång av företagsbesök på Söne El. Vi träffade vd Anders Söneborn som grundade Söne El 1990. De erbjuder inte bara elinstallationer utan kan även erbjuda lösningar med allt från bergvärme, solceller och fiber/data. Mycket viktigt säger Anders är att kunna erbjuda den personliga kontakten.

Vi tackar för besöket och det fina mottagandet.

God Jul och Gott Nytt år!

Se fler nyheter i Nyheter

Sammanställning av workshop från näringslivskvällen

Det är nu snart en månad sedan vår näringslivskväll med workshop. Vi vill med detta nyhetsbrev återkoppla till er. Thomas Viksberg har gjort en sammanställning av de punkter som ni tog upp. Det kan ni se i det bifogade dokumentet.

Av sammanställningen kan vi utläsa att vi tillsammans med kommunen behöver arbeta med att utveckla en gemensam målbild, samsyn och vad vi vill med vårt näringsliv. Detta arbete är redan påbörjat. Det pågår en diskussion med kommunen avseende hur vi ser på vårt gemensamma ägande av Tillväxt Lidköping och vad vi vill att bolaget skall göra. Detta arbete kommer slutföras under våren 2020.

Parallellt med detta arbete så tar Bolagsrådet och Tillväxt gemensamt fram en vision och strategi för hur vi inom näringslivet vill att vi skall utvecklas de kommande åren. De initiala tankarna i detta arbete kommer redovisas för ett antal näringslivsorganisationer på en ordförandekonferens den 12 december.

Rollfördelning och kommunikation är andra punkter som ni lyfte under kvällen. Vi tar med oss dessa synpunkter i vårt strategiarbete och vårt arbete med kommunen. Vill ni lämna ytterligare synpunkter går det bra att maila till C-F, Thomas eller till Tillväxt.

Vi önskar er alla en fridfull jul och ett företagsamt 2020.

 

Thomas Viksberg
Ordf Tillväxt Lidköping

Carl-Fredrik Svederberg
Ordf Bolagsrådet

Se fler nyheter i Nyheter, Okategoriserade

Stormöte om stadskärnan fokuserade på nutid och möjligheter

Vid stormötet för Årets stadskärna inledde kommunalråd Jonas Sundström med att tala om de möjligheter till samverkan projektet för med sig, om organisationen och om de som ligger framför oss.
I rapporterna från fokusgrupperna framgick att de gjort nutidsbeskrivningar inom respektive område och bruttolistor med idéer som de vill utvärdera. De gav också exempel på några idéer som redan behandlas.
Anna Ohlin Ek, vd på Destination Läckö Kinnekulle berättade om en besöksanalys med positiva inslag för Lidköping. Marie Tidblom och Katrien Stevens, studenter på Campus, beskrev på ett målande sätt deras vision för Julstaden Lidköping.
Avslutningsvis delade de omkring 40 deltagarna in sig i fyra grupper och gjorde en SWOT-analys där en hel del handlade om vilka möjligheter stadskärnan har att utvecklas.
Nästa stormöte äger rum den 10 mars kl 18.30-21.00.

Se fler nyheter i Nyheter, Årets Stadskärna