Med dialog i fokus

Som en del i vårt kommande förbättringsarbete skall vi förtydliga och utveckla Tillväxt Lidköpings erbjudande. Vi skall också se över vårt upplägg vid företagsbesök där vi ser att samtalet och dialogen bör vara i fokus. Witte Industrier och Petainer är två företag som inledningsvis har fått tycka till om dessa frågor.

Företagsbesök hos Ulf Tangen, Produktionschef på Witte Industrier 
Ulf, som är aktiv i det lokala nätverket för Teknikföretagen (en av Sveriges största arbetsgivarorganisationer) ser gärna att man får stöd i sina utmaningar när det gäller kompetensförsörjningen som exempelvis arbetet som bedrivs inom Teknikcollege och samarbete skola-arbetsliv.  Ulf ser vidare att Tillväxt Lidköping är en länk mellan företag och de aktörer som jobbar med förbättringsprocesser/rådgivning kopplat till den tillverkande industrin. Ulf är positivt inställd till de besök man haft från kommunen och ser gärna att dialogen är i fokus även kring sådant som kanske inte direkt berör det enskilda företaget. Centrumutvecklingen är en sådan fråga som Ulf känner ett stort engagemang för.

Företagsbesök hos Inger Frykberg, Platschef på Petainer
Tillgång till arbetskraft med rätt kompetens är vårt största tillväxthinder säger Inger. Att vara en länk mellan skola- arbetsliv är något som hon gärna ser ingår i det som skall vara Tillväxt Lidköpings erbjudande. Vidare efterlyser hon nätverk på alla nivåer, både för personlig utveckling men också för erfarenhetsutbyte kopplat till förbättringsarbete i industrins tillverkningsprocesser. Petainer ingår tillsammans med Tillväxt Lidköping i den arbetsgrupp som just nu ser över en YH utbildning inom Polyteknik som vårt Campus just nu formulerar.

Senast uppdaterat 24 januari, 2020 by Marcus Johansson

Se fler nyheter i Nyheter