Svenskt näringslivs enkät har skickats ut

Hur upplever du att det är att vara företagare i Lidköpings Kommun? Den 2:e januari skickades enkäten om det lokala företagsklimatet ut. Om du har fått enkäten, gör din röst hörd och svara!

Ett arbete är påbörjat som syftar till att skapa en tydlig arbetsprocess och ett tydligt tillvägagångssätt som förenklar för ärenden kopplat till tillväxt och etablering. Detta för att öka kundnöjdheten hos såväl medborgare som företag. Företagsbesöken kommer ha dialogen i fokus och teman vid övriga träffar skall så långt som möjligt spegla näringslivets behov.

Vi kommer utveckla samarbetet mellan skola och arbetsliv i syfte att verka för en god framtida kompetensförsörjning. I arbetet med Årets stadskärna planeras, i samverkan med berörda aktörer, aktiviteter och gestaltningsinsatser som syftar till att staden skall kännas än mer attraktiv. Tillgänglighet, lyhördhet och effektivitet skall vara ledord i vårt arbete.

Anna Sundbom, vd Tillväxt Lidköping

Senast uppdaterat 4 februari, 2020 by Marcus Johansson

Se fler nyheter i Nyheter