Resultaten från Framtidsverkstan finns nu sammanfattade

Samhällsbyggnad har ett politiskt uppdrag att ta fram en fördjupning av översiktsplanen för Lidköping stad, en stadsutvecklingsplan, med tidsperspektiv mot år 2050. Samrådsfasen i arbetet med den nya planen genomfördes i form av vår Framtidsverkstad. Vi öppnade en mötesplats i Gallerix gamla lokal i Kopparportens galleria under september månad år 2019. Där kunde allmänhet, förtroendevalda och tjänstepersoner utbyta tankar. 2130 besökare som på något sätt bidrog till arbetet = 5% av invånarna i Lidköping.

 

Läs mer och se rapporten i sin helhet på kommunens hemsida

Senast uppdaterat 21 februari, 2020 by Marcus Johansson

Se fler nyheter i Nyheter