500 000 i företagsstöd till den drabbade näringen

Under måndagen beviljade Sparbanksstiftelsen Lidköping stöd till den hårt drabbade näringen i Lidköping. Stödet ska ge nödvändig hjälp på kort sikt men ska också kunna nyttjas för att på längre sikt bygga upp ekonomin när krisen är över.

Tillväxt Lidköping har tilldelats stödet och kommer tillsammans med Destination Läckö-Kinnekulle, Lidköpings kommun och Näringen att planera för åtgärder som ska genomföras.

– Det här ger oss möjlighet att snabbt kunna sätta in den typ av stöd som våra företag bäst behöver just nu, säger Anna Sundbom, VD för Tillväxt Lidköping.

Exempel på sådana insatser är:

 • Anlitande av rådgivningsexperter inom ekonomi, juridik, psykologi med mera.
  (Juridisk rådgivning ges via frågor och svar som visas öppet. Ekonomi, psykologi, ledarskap och övrigt stöd kan ges enskilt. Hjälp till företagen att söka pengar från regeringsstöden).
 • Föredrag via digitala medier i aktuella ämnen kring den situation vi befinner oss i.
 • Anlitande av konsulthjälp för att stötta hur man får del av de olika stödpengar som beslutas om av regeringen.
 • Marknadsföring för att lyfta det lokala näringslivet i Lidköping.
 • Olika typer av aktiviteter.

Tillväxt Lidköping, Destination Läckö-Kinnekulle och kommunerna har arbetat gemensamt de senaste veckorna för att omvärldsorientera och stötta besöksnäringen på bästa sätt. Bland annat initierades ett möte med representanter från besöksnäringen, hotell, camping, restaurang, café, handel och kommunledningen. Mötets syfte var att få en samlad bild av besöksnäringens behov med utgångspunkt i rekommendationer från både Visita och Svenskt näringsliv och dialog kring prioritering av möjliga stödinsatser från kommunen. Efter mötet tillmötesgick bland annat önskemålet om att snabbt få öppna uteserveringarna för att kunna erbjuda kunder att hämta mat utan att behöva gå in, alternativt äta utomhus. Kommunstyrelsen i Lidköping ska under veckan behandla övriga möjliga stödinsatser för den utsatta besöksnäringen.

– Vi gör nu en enorm gemensam insats med våra näringslivsansvariga och kommunerna för att tillsammans göra vad vi kan för att stötta den hårt drabbade besöksnäringen säger Anna Ohlin Ek, Vd på Destination Läckö-Kinnekulle. Vi har under de senaste veckorna haft två prioriteringar:

 • Göra vad vi kan för att stötta näringen: Vi har bevakat vår omvärld för att skapa en bild av läget och behovet hos våra företag för att sedan möta upp det med olika insatser.
 • Kommunikation: Vi har snabbt styrt om vår kommunikation och anpassat den till rådande läge.
 • Fokus näringen: Vi har direkta kontakter med aktörer, skickar ut nyhetsbrev med samlad information.
 • Fokus besökarna på kort sikt:
  Vi styr om vår kommunikation till en närmarknad. Vi omvärldsbevakar och sprider näringens budskap lokal.t Vi har styrt om kommunikationen i våra sociala medie-kanaler till att handla om tips på besöksmål i naturen/utomhus samt att koppla ihop det med aktörernas erbjudanden om take away (fika och mat att ta med på utflykten) Vi kommunicerar de insatser som våra lokala företagare gör i våra digitala kanaler. På sociala medier uppmanar vi att stötta det lokala näringslivet (information om #hålllidköpinglevande och #hållgötenelevande).
 • Fokus besökarna på lång sikt: Vi anpassar budskapet inför framtiden efter viruset. Tillsammans med hotellen tar vi fram ett anpassat budskap där vi uppmanar potentiella besökare att planera och boka in semestrar och konferenser längre fram. Vi erbjuder fri om- och avbokning, detta för att både privatpersoner och besöksnäringen ska känna att det finns något att se fram emot i dessa tuffa tider. Vi lyfter de insatser som anläggningarna gjort såsom frukost på rummet samt utkörning av mat och fika. Tillsammans med kommunen och näringslivet jobbar vi vidare för att ta fram en långsiktig plan för Aktiviteter och Platsmarknadsföring som kan rullas ut efter att Coronaepidemin klingat av.

Andra lösningar som det också jobbas på:

 • Säkerställa tydlig uppdaterad och tillgänglig information till företagen.
 • En aktivitet kallad Shoppingakuten som syftar till att samordna hemleverans av små och medelstora kollin i Lidköpings kommun.
 • Förslag om att starta upp en arbetspool i Lidköping där varslad personal från besöksnäringen kan komma i kontakt med andra typer av branscher till exempel livsmedelsindustrin med flera som istället har fått ett ökat tryck på grund av coronaepidemin.
 • Förmedla tips och råd hur om andra löser sina problem.
 • Skapa samverkan mellan olika aktörer.

– Det är oerhört viktigt att vi har en gemensam och långsiktig plan för att snabbt kunna få igång ekonomin igen, säger Anna Sundbom, VD Tillväxt Lidköping.

För mer information, kontakta:

Anna Sundbom, VD Tillväxt Lidköping, telefon 0510-77 03 05

Anna Ohlin Ek, VD Destination Läckö-Kinnekulle AB, telefon 0510-200 96

Se fler nyheter i Nyheter, Pressmeddelande