​Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår åtgärder för att stötta näringslivet

Igår hade kommunstyrelsens arbetsutskott ett extrainsatt sammanträde för att bland annat diskutera stödåtgärder till näringslivet till följd av Coronapandemin. Mötet har föregåtts av diskussioner med näringslivet. De åtgärder som föreslås görs framförallt utifrån fyra syften: vägledning och rådgivning, förbättrad likviditet, sänkta kostnader och förbättrade förutsättningar för affärer.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår nu kommunstyrelsen att för egen del vidta åtgärder. De föreslås även uppmana berörda kommunala nämnder och de kommunala bolagen att utifrån sin verksamhet vidta åtgärder.

De åtgärder som föreslås är:

  • Ge möjlighet till anstånd för betalning av fakturor riktade till näringsidkare och föreningar. Betalningstiden utökas till 90 dagar.
  • Förlängd tid mellan påminnelse och inkasso vid utebliven betalning. Ärendet skickas till inkasso 15 dagar efter påminnelse två är utskickad vilket är en utökning med 15 dagar mot idag.
  • Ta bort parkeringsavgifter på våra 460 avgiftsbelagda parkeringsplatser under en begränsad tid.
  • Ta bort avgifter för markupplåtelse för torghandel, uteserveringar och byggarbetsplatser under en begränsad tid.
  • Ta bort avgifter för att flytta ut handel under en begränsad tid.
  • Anpassning av hyresavtal och justerade avtalsvillkor för hyresgäster i kommunens och bolagens fastigheter för att möjliggöra lägre fasta kostnader.
  • Förkorta betalningstiden till kommunens leverantörer som idag är 30 dagar.
  • För att visa uppskattning för de insatser samtliga medarbetare i Lidköpings kommun gör under Coronapandemin får alla en påskpresent i form av ett presentkort värt 200 kr som ska utnyttjas i den lokala handeln. Det skall utnyttjas senast 31 maj 2020 för att på så sätt hjälpa den lokala handeln i närtid.
  • Tillsammans med näringslivet och andra aktörer planera och genomföra åtgärder för att stärka platsvarumärket Lidköping vid Vänern för att på så sätt öka omsättningen i de branscher som drabbats.
  • Kommunen avsätter 300 000 kr extra till Tillväxt Lidköping AB som ska gå till åtgärder som leder till ökad handel.

Flertalet av de föreslagna åtgärderna kommer att behandlas vid det extrainsatta kommunstyrelsesammanträdet den 30 mars. Därefter är det i flera fall upp till nämnderna att fatta de slutliga besluten.

Senast uppdaterat 26 mars, 2020 by Marcus Johansson

Se fler nyheter i Nyheter, Pressmeddelande