Högt resultat gällande företagsklimat

För sjunde gången presenterar Sveriges kommuner och regioner (SKR) resultaten från undersökningen Öppen jämförelse gällande företagsklimatet i Sveriges kommuner.

Resultaten presenteras i ett så kallat Nöjd kund index (NKI) och denna gång rankas Lidköpings resultat som högt. Det sammanslagna indexet ligger denna gång på 74, vilket är en ökning jämfört med föregående undersökning då vi hade 72.

– Det är glädjande att se att vi går åt rätt håll och ambitionen är ju självklart att vi ska bli än bättre i denna mätning av kommunens myndighetsutövning. Vi tar till oss både det som är bra och mindre bra i vårt gemensamma förbättringsarbete säger Anna Sundbom, verkställande direktör på Tillväxt Lidköping och Urban Olsson, Samhällsbyggnadschef i Lidköping.

Lidköping hamnar på plats 74 av de 173 kommuner som deltagit denna gång. Det är en förbättring med 26 placeringar jämfört med förra gången då vi hamnade på plats 100.

Undersökningen är en kvalitetsmätning av den kommunala myndighetsutövningen och servicen gentemot företag.

Ett axplock av Lidköpings resultat

Området bygg har haft en positiv utveckling de senaste två åren. Som helhet finns bygg inom nivån för godkänt och närmar sig gränsen för hög nivå.

– Det är mycket positivt att speciellt variablerna bemötande, tillgänglighet och rättssäkerhet ökat stadigt de senaste tre åren. Det är vår ambition att fortsätta denna utveckling så att omdömena om 2020 blir ytterligare högre, säger Karl-Arne Hennersten, tillförordnad byggchef.

Inom området livsmedel har företagarna gett ett mycket gott betyg för enhetens arbete. Index har gått från 72 till 82 vilket är ett rejält hopp uppåt i tabellen och ligger således på graderingen mycket hög. Medel nationellt ligger på 78.

Området miljö har sjunkit. En förklaring till det låga resultatet kan vara att verksamheten haft en stor personalomsättning de senaste åren och tidvis har vi haft kompetensbrist inom specialområden och dessutom vakanser inom enheten.

För servering (alkoholtillstånd) syns en trend med stigande index. Speciellt området information, rättssäkerhet och effektivitet har förbättring skett sedan den senaste undersökningen.

– Vi har efter ett par år med sjunkande resultat arbetat mer strukturerat med information och tillgänglighet vilket vi ser ut att ha lyckats bra med. Resultatet är på väg upp inom samtliga kategorier i undersökningen och det känns förstås väldigt glädjande. Vi ser det som en indikation på att vi är på väg åt rätt håll, även om vi har ytterligare steg att gå, säger Linda Billing, enhetschef Tillståndsenheten och Annica Bringsved, samordnare Tillståndsenheten.

Fakta om undersökningen

Öppna jämförelser Företagsklimat visar inom vilka områden företagarna anser att myndighetsutövningen fungerar bra respektive mindre bra samt vad kommunen behöver bli bättre på.

Här på Sveriges kommuners och regioners hemsida kan du läsa hela sammanställningen.

Se fler nyheter i Nyheter, Pressmeddelande

Information om påskpresentkortet

Lidköpings kommun har beslutat att ge sina anställda en påskpresent i form av ett presentkort på 200 kr. Förutom att det är ett tack och uppmuntran till personalen är det kommunens förhoppning att denna åtgärd främst ska hjälpa de lokala verksamheter som nu har kraftigt minskad försäljning. Presentkortet ges ut i samarbete med Tillväxt Lidköping och Lidköpings Handelsråd.

Här gäller presentkortet: Presentkortet gäller i butiker, caféer, restauranger, skönhetssalonger i Lidköpings kommun.

Här gäller det inte:  På Systembolaget, apotek eller i livsmedelsaffärer.

Giltighetstid: 3 april – 31 maj 2020.

Villkor för användande. Presentkortet kan endast användas vid ett tillfälle. Om kunden handlar för ett lägre belopp än 200 kr, kan den inte få pengar tillbaka. Restbeloppet tillfaller då butiken.

Kan du inte ta emot papperspresentkort? På presentkortet står: Innan du handlar, försäkra dig om att butiken kan ta emot en papperstryckt värdecheck.

Inga övriga förpliktelser. Butiker som tar emot presentkortet har inga andra förpliktelser i detta avseende gentemot Lidköpings kommun, Lidköpings Handelsråd eller Tillväxt Lidköping.

Fakturering. Fakturering av inlösta presentkort får göras under perioden 1 juni–31 juli. Har du andra önskemål, är du välkommen att kontakta undertecknad. Faktureringsavgift eller liknande godtas ej. Inlösta presentkort, med ett avklippt hörn, ska bifogas fakturan.

Betalningsvillkor: 10 dagar (gäller endast påskpresentkortet).

Fakturaadress (står på presentkortet): Shopping Lidköping, Särnmarkshuset, Mellbygatan 6–8, 531 31 Lidköping

Vid frågor, kontakta:

Thomas Karlsson, ordförande Lidköpings Handelsråd. Tel 070-920 62 66. E-post info@spiritlidkoping.se

Magnus Franzén, handelsutvecklare Tillväxt Lidköping, 0768-93 97 93, magnus.franzen@tillvaxtlidkoping.se

 

Se fler nyheter i Affärsverksamhet, Nyheter

Påskpresentkort till anställda stöttar handeln

Lidköpings kommun har beslutat att ge sina anställda en påskpresent i form av ett presentkort på 200 kr. Förutom att det är ett tack och uppmuntran till personalen är det kommunens förhoppning att denna åtgärd främst ska hjälpa de lokala verksamheter som nu har kraftigt minskad försäljning. Presentkortet ges ut i samarbete med Tillväxt Lidköping och Lidköpings Handelsråd.
Presentkortet gäller i butiker, caféer, restauranger, skönhetssalonger i Lidköpings kommun.Det gäller inte på Systembolaget, apotek eller i livsmedelsaffärer.
För att få snabb effekt gäller presentkortet under en kort period, 3 april – 31 maj 2020.
Det rör sig om ganska exakt 5 000 presentkort till ett sammanlagt värde av 1 milj. kr. Presentkorten börjar distribueras med början idag för att nå alla mottagare innan påsk.  Även kommunens dotterbolag, Destination Läckö-Kinnekulle och Tillväxt Lidköping delar ut presentkort till sin personal.

Se fler nyheter i Detaljhandel, Handelsutvecklare, Nyheter

Street shopping Lidköping – start i morgon 4 april. Nu flyttar vi ut på gatan!

I svåra tider hjälps vi åt att göra staden levande. Med anledning av kommunens beslut att tillfälligt inte ta ut någon avgift för varuexponering utanför butik eller köpcentra vore det underbart att se alla exponera sina produkter på detta sätt!

Lidköpings Handelsråd föreslår därför att så många som möjligt flyttar ut varor och exponerar utanför butiken.  Vi börjar redan i morgon den 4 april. Butikerna uppmanas att göra det alla daga, men i första hand fredagar och lördagar.

Inför första helgen den 4 april delar vi ut ballonger i glada färger att sätta utanför entrén. Vi har också engagerat gatumusikanter som går runt i centrum och spelar kl. 11-14.

Tanken är att introducera ett nytt vårkoncept i centrum genom att öppna upp våra verksamheter, ta med oss varor och tjänster ut på gatan och möta människor i utomhusmiljön. Här finns alla möjligheter, och det blir lite upp till var och en vad de gör av det hela. Tanken är också att skapa en härlig känsla längs med gatorna. Våren är på väg, vi vill göra det vackert och härligt i en tid där många är oroliga, vi behöver få njuta av en runda på stan också.

En del människor vill idag inte gå in i butikerna. Exempelvis Clas Ohlson löser detta med att erbjuda kunder att få varor levererade utanför butiken för den som vill.

Verksamheterna uppmanas att tänka på tillgänglighet och framkomlighet. Att det är snyggt och städat.

Se fler nyheter i Affärsverksamhet, Aktiviteter, Handelsutvecklare, Nyheter

Vd har ordet

Just nu snurrar världen runt Coronaviruset och dess effekter på samhället. Vi är inne i en kris vi ännu inte kan överblicka. I omvärlden ser vi hur många företag och organisationer tar sig an utmaningen genom att tänka nytt, så även här i Lidköping. Stödpaket för att underlätta för de mest drabbade företagen har släppts såväl på nationell, regional som lokal nivå.
Vi på Tillväxt Lidköping fokuserar nu för fullt på att tillgängliggöra de stödinsatser som finns men också att leverera egna. I detta nyhetsbrev kan du läsa om några initiativ som vi tagit tillsammans med berörda näringar och mer händer. Vi skickar med jämna mellanrum ut kortare nyhetsbrev med tips och information om stöd och annat som är på gång.
Genom att kroka arm i dessa svåra tider har vi förlöst en kollektiv kraft där vi tillsammans försöker lösa de problem vi ser både kortsiktigt och långsiktigt.
På återhörande!

Anna Sundbom
Vd Tillväxt Lidköping

Se fler nyheter i Nyheter, VD har ordet