Vd har ordet

Just nu snurrar världen runt Coronaviruset och dess effekter på samhället. Vi är inne i en kris vi ännu inte kan överblicka. I omvärlden ser vi hur många företag och organisationer tar sig an utmaningen genom att tänka nytt, så även här i Lidköping. Stödpaket för att underlätta för de mest drabbade företagen har släppts såväl på nationell, regional som lokal nivå.
Vi på Tillväxt Lidköping fokuserar nu för fullt på att tillgängliggöra de stödinsatser som finns men också att leverera egna. I detta nyhetsbrev kan du läsa om några initiativ som vi tagit tillsammans med berörda näringar och mer händer. Vi skickar med jämna mellanrum ut kortare nyhetsbrev med tips och information om stöd och annat som är på gång.
Genom att kroka arm i dessa svåra tider har vi förlöst en kollektiv kraft där vi tillsammans försöker lösa de problem vi ser både kortsiktigt och långsiktigt.
På återhörande!

Anna Sundbom
Vd Tillväxt Lidköping

Senast uppdaterat 3 april, 2020 by Marcus Johansson

Se fler nyheter i Nyheter, VD har ordet