Högt resultat gällande företagsklimat

För sjunde gången presenterar Sveriges kommuner och regioner (SKR) resultaten från undersökningen Öppen jämförelse gällande företagsklimatet i Sveriges kommuner.

Resultaten presenteras i ett så kallat Nöjd kund index (NKI) och denna gång rankas Lidköpings resultat som högt. Det sammanslagna indexet ligger denna gång på 74, vilket är en ökning jämfört med föregående undersökning då vi hade 72.

– Det är glädjande att se att vi går åt rätt håll och ambitionen är ju självklart att vi ska bli än bättre i denna mätning av kommunens myndighetsutövning. Vi tar till oss både det som är bra och mindre bra i vårt gemensamma förbättringsarbete säger Anna Sundbom, verkställande direktör på Tillväxt Lidköping och Urban Olsson, Samhällsbyggnadschef i Lidköping.

Lidköping hamnar på plats 74 av de 173 kommuner som deltagit denna gång. Det är en förbättring med 26 placeringar jämfört med förra gången då vi hamnade på plats 100.

Undersökningen är en kvalitetsmätning av den kommunala myndighetsutövningen och servicen gentemot företag.

Ett axplock av Lidköpings resultat

Området bygg har haft en positiv utveckling de senaste två åren. Som helhet finns bygg inom nivån för godkänt och närmar sig gränsen för hög nivå.

– Det är mycket positivt att speciellt variablerna bemötande, tillgänglighet och rättssäkerhet ökat stadigt de senaste tre åren. Det är vår ambition att fortsätta denna utveckling så att omdömena om 2020 blir ytterligare högre, säger Karl-Arne Hennersten, tillförordnad byggchef.

Inom området livsmedel har företagarna gett ett mycket gott betyg för enhetens arbete. Index har gått från 72 till 82 vilket är ett rejält hopp uppåt i tabellen och ligger således på graderingen mycket hög. Medel nationellt ligger på 78.

Området miljö har sjunkit. En förklaring till det låga resultatet kan vara att verksamheten haft en stor personalomsättning de senaste åren och tidvis har vi haft kompetensbrist inom specialområden och dessutom vakanser inom enheten.

För servering (alkoholtillstånd) syns en trend med stigande index. Speciellt området information, rättssäkerhet och effektivitet har förbättring skett sedan den senaste undersökningen.

– Vi har efter ett par år med sjunkande resultat arbetat mer strukturerat med information och tillgänglighet vilket vi ser ut att ha lyckats bra med. Resultatet är på väg upp inom samtliga kategorier i undersökningen och det känns förstås väldigt glädjande. Vi ser det som en indikation på att vi är på väg åt rätt håll, även om vi har ytterligare steg att gå, säger Linda Billing, enhetschef Tillståndsenheten och Annica Bringsved, samordnare Tillståndsenheten.

Fakta om undersökningen

Öppna jämförelser Företagsklimat visar inom vilka områden företagarna anser att myndighetsutövningen fungerar bra respektive mindre bra samt vad kommunen behöver bli bättre på.

Här på Sveriges kommuners och regioners hemsida kan du läsa hela sammanställningen.

Senast uppdaterat 22 april, 2020 by Marcus Johansson

Se fler nyheter i Nyheter, Pressmeddelande