Kommunens åtgärder för att underlätta för företagare har nu trätt i kraft

Efter beslut i kommunfullmäktige den 27 april i syfte att underlätta för Lidköpings företagare gäller följande:

  • Nu kostar det inget att parkera på kommunens 460 avgiftsbelagda parkeringsplatser. Beslutet gäller 1 maj – 30 juni.
  • Inga avgifter tas ut för markupplåtelse för uteserveringar och byggarbetsplatser eller för att flytta ut handel utanför butik. Beslutet gäller 1 maj-30 juni.
  • Inga avgifter tas ut för torghandel. Beslutet gäller 1 juli-31 augusti.
  • Leverantör till kommunen kan få betalt för varor/tjänster redan efter 15 dagar. Ansökan görs via en e-tjänst på lidkoping.se.  Ansökan kan göras fr.o.m. 1 maj.
  • Anstånd 60 dagar extra beviljas regelmässigt för företag och föreningar efter ansökan i en e-tjänst på lidkoping.se.  Det gäller till exempel miljötillsyn, livsmedelskontroll, VA, renhållning, serveringstillstånd, brandtillsyn, elnät, planavgifter samt bygglovsavgifter. Detta gäller för fakturor utställda under perioden 1 april – 31 augusti 2020.

 

För mer info, se www.lidkoping.se/

Se fler nyheter i Nyheter

Unik möjlighet till utbildning

 

Tillväxt Lidköping, TI Automotive och Campus Västra Skaraborg inleder ett unikt samarbete.

– Tillsammans med TI Automotive kommer vi att arbeta fram ett utbildningskoncept för korttidspermitterad och varslad personal som även andra teknikföretag kan söka, säger Mariella Niemi, vuxenutbildningschef på Campus Västra Skaraborg.

 

Utifrån TI Automotivs behov av kompetensutveckling planerar Campus Västra Skaraborg att anordna yrkeskurser på gymnasial nivå inom till exempel mätteknik och programmering. Kurserna kommer till största del att ges på distans, men innefattar också arbetsplatsförlagd praktik (APL). Även kurs i yrkessvenska diskuteras.

Tillväxt Lidköpings VD Anna Sundbom är positiv till denna möjlighet.

– Det känns bra att göra insatser som inte bara stärker det specifika företaget utan även individen, menar hon.

 

Möter behov

Tanken är att konceptet, som initialt utarbetas tillsammans med personal inom TI Automotive, även ska komma andra intresserade företag med korttidspermitterad och varslad personal tillgodo.

– Vuxenutbildningen ska vara en regulator mot arbetsmarknaden och därmed möta de olika kompetensbehov som finns exempelvis bland korttidspermitterad personal. Tillväxt Lidköping är en viktig samverkanspartner för att nå ut till företagen inom Lidköpings kommun, säger vuxenutbildningschef Mariella Niemi.

 

Olika nivåer

Anna Sundbom, VD Tillväxt Lidköping, har varit i kontakt med flera företag inom nätverket Teknikföretagen.

– Jag har noterat att initiativet är välkommet.

 

Campus Västra Skaraborg kan skräddarsy kurser och utbildningar utifrån varje företags unika behov.

– Företagen är alltså välkomna att kontakta oss för kurser på grundläggande- och gymnasial nivå, uppdragsutbildningar liksom utbildningar på eftergymnasial nivå, säger Mariella Niemi.

Anna Sundbom, Vd

Tillväxt Lidköping

Mariella Niemi, Vuxenutbildningschef

Campus Västra Skaraborg

 

För ytterligare information, kontakta:

 

Anna Sundbom, VD, Tillväxt Lidköping

E-post: anna.sundbom@tillvaxtlidkoping.se

Telefon: 070-341 91 11

 

Annelie Svantesson, rektor för gymnasiala yrkesutbildningar

E-post: annelie.svantesson@lidkoping.se

Telefon: 0510 – 77 09 49

 

Veronika Palmborg, kompentensmäklare

E-post: veronika.palmborg@lidkoping.se

Telefon: 0510 – 77 01 04

Se fler nyheter i Nyheter

Webb-tv avsnitt 1

Tillväxt Lidköping introducerar webb-tv. Ett nytt verktyg för att informera vad som är på gång i kommun och näringsliv. Först ut är Jonas Sundström, kommunstyrelsens ordf och Sven Ove Andersson tf Kommundirektör

Se fler nyheter i Nyheter, webb-tv