Kommunens åtgärder för att underlätta för företagare har nu trätt i kraft

Efter beslut i kommunfullmäktige den 27 april i syfte att underlätta för Lidköpings företagare gäller följande:

  • Nu kostar det inget att parkera på kommunens 460 avgiftsbelagda parkeringsplatser. Beslutet gäller 1 maj – 30 juni.
  • Inga avgifter tas ut för markupplåtelse för uteserveringar och byggarbetsplatser eller för att flytta ut handel utanför butik. Beslutet gäller 1 maj-30 juni.
  • Inga avgifter tas ut för torghandel. Beslutet gäller 1 juli-31 augusti.
  • Leverantör till kommunen kan få betalt för varor/tjänster redan efter 15 dagar. Ansökan görs via en e-tjänst på lidkoping.se.  Ansökan kan göras fr.o.m. 1 maj.
  • Anstånd 60 dagar extra beviljas regelmässigt för företag och föreningar efter ansökan i en e-tjänst på lidkoping.se.  Det gäller till exempel miljötillsyn, livsmedelskontroll, VA, renhållning, serveringstillstånd, brandtillsyn, elnät, planavgifter samt bygglovsavgifter. Detta gäller för fakturor utställda under perioden 1 april – 31 augusti 2020.

 

För mer info, se www.lidkoping.se/

Se fler nyheter i Nyheter