Rapport från en ovanlig sommar!

Många undrar hur det gått med våra företag sedan Covid -19 ställde allt på ända? UC presenterar sin månatliga statistik över företagskonkurser och såhär ser det ut idag i Sverige:

Jämför vi 2020 mot 2019 så ser vi att konkurserna har ökat med lite drygt +7,3% de första åtta månaderna. Jämfört med 2016 är det dock en ökning med cirka 24,3%.
Ser vi till den geografiska fördelningen så finns den största andelen konkurser i storstadslänen.
Branschmässigt så ser vi inte oväntat störst ökning inom Restaurang & Hotell med +62% Januari-Augusti. Därefter följer ”privata konsulter” inom Juridik, Ekonomi, Vetenskap & Teknik med en ökning på +36% och Partihandel med +35% samt Transport med +29%. Bygg har klarat sig bäst nu med endast en ökning på +2% de åtta första månaderna. Lite överraskande så har Detaljhandeln klarat sig väldigt bra med en ökning på endast +4%. En bransch som kan få det tuffare är fastighetssektorn där uthyrning av kontor och butikslokaler kan komma att minska och att det därmed även sätter press på hyresnivåerna. Allt flera jobbar nu hemifrån och kanske inte bara under pandemin utan även på längre sikt.
Augustisiffran är dock generellt bättre än väntat. Förbättringen i ekonomin har gått snabbare än vad många har trott. Detta delvis på lite konstgjord väg, då många företag har sparat kostnader och utgifter genom de statliga paket som har beslutats under våren och sommaren. Paketen har till stor del inneburit en hjälp med likviditet, men det är anstånd och inga bidrag, så framtiden får utvisa vad som händer.
Nu i sommar så har ju en del branscher även fått ett visst uppsving, framförallt inom bygg och närliggande branscher. Många har passat på att göra olika typer av byggnationer och anläggningar hemma när man ändå inte kunnat resa i samma utsträckning som en vanlig sommar. Restaurangbranschen har kunnat ta igen förlorad mark genom på sina ställen kanske lite för väl fyllda uteserveringar. Även hotellrum har visat sig vara svåra att boka på många ställen då många svenskar valt att Hemestra. Bilhandeln har fått ett stadigt lyft under sommaren med rekordhög försäljning av framförallt begagnade bilar.
Lokalt ser vi att trenden är densamma som på riksnivå när det gäller utsatta branscher och branscher som fått uppsving.

Anna Sundbom
VD Tillväxt Lidköping

Se fler nyheter i Nyheter, VD har ordet