Ytterligare insatser behövs för att förbättra näringslivsklimatet

Lidköpings kommun vill ha ett gott näringslivsklimat. När vi nu ser resultatet av Svenskt Näringslivs årliga undersökning kan vi konstatera att vi inte lyckats vända upplevelsen av hur det är att driva företag i kommunen. Det trots att frågan varit prioriterad under lång tid.

Många faktorer påverkar resultatet men en sak är säker; vi kommer än tydligare prioritera frågan i alla led inom kommunen. Vi kommer också att bjuda in till mer av samarbete med näringslivet, med utgångspunkt i våra olika roller och uppdrag. Det är en viktig grund för fortsättningen då undersökningen tydliggör att information till och dialog med representanter från företagen är ett viktigt utvecklingsområde.

Vi kommer också att prioritera upphandlingsfrågor då resultatet pekar på det som ett högt värderat utvecklingsområde. Vi planerar för utbildningsinsatser som ska medverka till att stärka näringslivets förtroende för arbetet.

Förändring tar tid och kräver ett engagerat och tålmodigt arbete. Vi har goda förutsättningar att lyckas när kommunen och näringslivet samlar sig kring en gemensam agenda och ser till att skapa de förbättringar vi gemensamt vill se.

Jonas Sundström, kommunstyrelsens ordförande
Ulrika Strandrot Frid, kommundirektör
Anna Sundbom, vd Tillväxt Lidköping

Om undersökningen

Branschorganisationen Svenskt Näringsliv genomför årligen en undersökning av företagsklimatet i landets kommuner. Undersökningen är framförallt en attitydundersökning men omfattar även ett statistiskt underlag kring faktorer som anses viktiga för förutsättningar att driva företag på platsen.

Mer information om Lidköpings resultat och om undersökningen hittar du på  https://www.foretagsklimat.se/

Senast uppdaterat 23 september, 2020 by Marcus Johansson

Se fler nyheter i Nyheter