Avgiftsfri torghandel för fasta platser året ut

Samhällsbyggnadsnämnden har återigen beslutat om avgiftsfri torghandel för de fasta platserna (de som hyrs på årsbasis) på Nya stadens torg fram till 31 december i år.

Även avgifterna gällande markupplåtelse för uteserveringar och utflytt av handel på gatan kommer att vara avgiftsfri till den sista december, där behöver man dock fortfarande ansöka om Polistillstånd. Läs mer på kommunens hemsida

Senast uppdaterat 6 november, 2020 by Marcus Johansson

Se fler nyheter i Nyheter