Lidköping diplomerad för samverkan kring stadskärnans utveckling

Organisationen Svenska stadskärnor har beslutat att diplomera den affärsplan som ska visa vägen för stadskärnans fortsatta utveckling. Syftet med affärsplanen är att göra stadskärnan mer levande och vital samt att öka dess lönsamhet och konkurrenskraft. Den har tagits fram enligt den så kallade BID-modellen (Business Improvement District) vilken bygger på en nära samverkan mellan fastighetsägare, butiker och andra hyresgäster och det offentliga.

– Det har varit och är en tuff resa på många sätt. De olika rollerna i processen har ibland ifrågasatts, konstaterar kommunstyrelsens ordförande Jonas Sundström (S) och fortsätter; vi ser att arbete lett fram till att vi inom kommunen tillsammans med våra samarbetsaktörer stärkt vår uppfattning om stadskärnans centrala roll och kanske som en av de viktigaste faktorerna för att locka besökare och invånare till vår stad och kommun.

BID-modellen bygger på att ta tillvara och dela kunskap och erfarenhet på ett systematiskt sätt. I samverkan har fem fokusområden arbetats igenom: platsvarumärket, utbudet, platsens utformning och funktion, tryggheten samt tillgängligheten.
Resultatet är en inriktning för det fortsatta arbetet samt ett antal konkreta förslag på åtgärder. Åtgärder som stödjer varandra och förutsätter ett brett engagemang och att all bidrar med var och en sina resurser.
Affärsplanen – ett steg i den fortsatta utvecklingen
Affärsplanen spelar flera roller för det fortsatta arbetet. Dels pekar den på vad som ska vidareutvecklas i fortsatt samverkan. Den är på så sätt viktig för den samverkansförening kring utveckling av stadskärnan som är på gång att bildas. En diplomerad affärsplan är också en förutsättning för att ansöka om utmärkelsen Årets stadskärna.

– Oavsett om man väljer att gå vidare med ansökan om Årets stadskärna så är detta inte ett ogjort arbete, tvärtom, säger Anna Sundbom på Tillväxt Lidköping. Många, både starka och svaga punkter i samarbetet mellan aktörerna har identifierats. Nu handlar det om att alla involverade skall känna sig både delaktiga och ansvariga i det fortsatta arbetet.

Kontaktperson
Anna Sundbom vd Tillväxt Lidköping
Tel:0510-770305
Anna.sundbom@tillvaxtlidkoping.se

Se fler nyheter i Aktiviteter, Nyheter, Pressmeddelande, Årets Stadskärna