Stadskärnan är hjärtat i staden, för människor, handel och mötesplatser. Det är det mest intensiva området kommersiellt sett, men även socialt och kulturellt. Lidköping har en unik stadskärna med torg, närhet till vattnet, broar, rådhus och en välbevarad småstadsbebyggelse.

I centrala Lidköping finns dessutom en väl fungerande mix av kommersiell och kulturell verksamhet samt en av Sveriges största gymnasieskolor i direkt anslutning till stadskärnan. Vi har därmed avsevärt bättre förutsättningar för en levande stadskärna än många andra av Sveriges städer.

Arbetet med att ta fram ett förslag på handlingsplan hur vi ska kunna vara med och tävla om titeln ”Årets stadskärna år 2021” har precis startat. Nu behöver vi förslag, synpunkter, idéer och engagemang från alla intresserade.
Nu handlar det inte i första hand om kommersiellt utbud eller att försköna miljön, utan snarare om hur vi gör för att få invånare och besökare att vilja besöka och uppehålla sig i stadskärnan. Besök gärna facebooksidan och tyck till.

Fokusgrupp Platsvarumärket granskar hur används platsvarumärket används i fråga om identitet, profil, positionering och image.
Fokusgrupp Platsen granskar hur platsen är utformad vad gäller funktion, utseende och utformning.
Fokusgrupp Trygghet har inriktning mot hur rent, tryggt och säkert det är i stadskärnan.
Fokusgrupp Tillgänglighet behandlar frågor som rör transporter, framkomlighet och öppettider.
Fokusgrupp Utbud behandlar frågeställningarna: • Vilken typ av butiksmix, aktiviteter, upplevelser och service och finns? • Hur väl motsvarar det platsens profil?

Se resultatet från stadsvandringen

Läs alla artiklar/inlägg rörande Årets Stadskärna

Lidköping diplomerad för samverkan kring stadskärnans utveckling

Organisationen Svenska stadskärnor har beslutat att diplomera den affärsplan som ska visa vägen för stadskärnans fortsatta utveckling. Syftet med affärsplanen […]

Läs mer

Stadskärnan utvecklas, pågående projekt i Lidköpings kommun

Samhällsbyggnad har i projektet ”Stadskärnans utveckling” arbetat fram en rad förbättringar för den offentliga miljön bland annat kring Nya stadens […]

Läs mer

Ansökan om Årets Stadskärna flyttas till 2022

Ansökan för Årets Stadskärna som tidigare var planerad till 2021 skjuts på framtiden ett år, till 2022. Detta för att […]

Läs mer

Stormöte om stadskärnan fokuserade på nutid och möjligheter

Vid stormötet för Årets stadskärna inledde kommunalråd Jonas Sundström med att tala om de möjligheter till samverkan projektet för med […]

Läs mer

Nuläge i fokus i Årets stadskärna

I måndags gjordes en avstämning i arbetet för att Lidköping ska bli Årets stadskärna. Mer än 50 personer samlades på […]

Läs mer

Stråkutvärdering startar

Arbetet med Årets stadskärna är nu inne i ett skede med nulägesanalys där de olika fokusgrupperna ger sin syn på […]

Läs mer

Förbättringar av stadskärna på kort och lång sikt

Tisdagens stadsvandringar då vi satte stadskärnan under lupp följdes upp med ett möte på kvällen. Under mötet diskuterade vi sådant […]

Läs mer

Stadsvandring

Under ledning av Marlene Hassel och Inger Alfredsson från Svenska Stadskärnor gör vi idag 3 st stadsvandringar i olika grupperingar. […]

Läs mer

 

Facebooksidan Årets Stadskärna 2022


[custom-facebook-feed=1539614576060081]