Ytterligare insatser behövs för att förbättra näringslivsklimatet

Lidköpings kommun vill ha ett gott näringslivsklimat. När vi nu ser resultatet av Svenskt Näringslivs årliga undersökning kan vi konstatera att vi inte lyckats vända upplevelsen av hur det är att driva företag i kommunen. Det trots att frågan varit prioriterad under lång tid.

Många faktorer påverkar resultatet men en sak är säker; vi kommer än tydligare prioritera frågan i alla led inom kommunen. Vi kommer också att bjuda in till mer av samarbete med näringslivet, med utgångspunkt i våra olika roller och uppdrag. Det är en viktig grund för fortsättningen då undersökningen tydliggör att information till och dialog med representanter från företagen är ett viktigt utvecklingsområde.

Vi kommer också att prioritera upphandlingsfrågor då resultatet pekar på det som ett högt värderat utvecklingsområde. Vi planerar för utbildningsinsatser som ska medverka till att stärka näringslivets förtroende för arbetet.

Förändring tar tid och kräver ett engagerat och tålmodigt arbete. Vi har goda förutsättningar att lyckas när kommunen och näringslivet samlar sig kring en gemensam agenda och ser till att skapa de förbättringar vi gemensamt vill se.

Jonas Sundström, kommunstyrelsens ordförande
Ulrika Strandrot Frid, kommundirektör
Anna Sundbom, vd Tillväxt Lidköping

Om undersökningen

Branschorganisationen Svenskt Näringsliv genomför årligen en undersökning av företagsklimatet i landets kommuner. Undersökningen är framförallt en attitydundersökning men omfattar även ett statistiskt underlag kring faktorer som anses viktiga för förutsättningar att driva företag på platsen.

Mer information om Lidköpings resultat och om undersökningen hittar du på  https://www.foretagsklimat.se/

Se fler nyheter i Nyheter

Coronaaktiviteter

Lidköpings kommun, Sparbanken Lidköping och Tillväxt Lidköping har genom olika insatser under våren försökt att med olika stöd hjälpa det lokala näringslivet. Lidköpings kommun delade ut till sina anställda en påskpresent i form av ett presentkort på 200 kr. Sparbanken Lidköping delade också ut ett presentkort på 200 kr till sina nyckelkunder. I samband med årets Vårmarknad inledde Tillväxt en satsning på digitala medier för handlare och krögare i Lidköping och utökade detta med erbjudande om kostnadsfria konsulttjänster.

En takeaway ”app” håller på och tas fram för de lokala restaurangerna. En tredje torgdag har även testats under sommaren då på fredagar!

Tack Sparbanken Lidköping och Lidköpings kommun!

 

Bäverli Hills Stughotell & Salong var ett av de lokala företagen som tog chansen att skaffa sig ny kunskap genom vårt erbjudande om utbildning i sociala medier. Klicka på bilden för att se mer

Se fler nyheter i Nyheter

Rapport från en ovanlig sommar!

Många undrar hur det gått med våra företag sedan Covid -19 ställde allt på ända? UC presenterar sin månatliga statistik över företagskonkurser och såhär ser det ut idag i Sverige:

Jämför vi 2020 mot 2019 så ser vi att konkurserna har ökat med lite drygt +7,3% de första åtta månaderna. Jämfört med 2016 är det dock en ökning med cirka 24,3%.
Ser vi till den geografiska fördelningen så finns den största andelen konkurser i storstadslänen.
Branschmässigt så ser vi inte oväntat störst ökning inom Restaurang & Hotell med +62% Januari-Augusti. Därefter följer ”privata konsulter” inom Juridik, Ekonomi, Vetenskap & Teknik med en ökning på +36% och Partihandel med +35% samt Transport med +29%. Bygg har klarat sig bäst nu med endast en ökning på +2% de åtta första månaderna. Lite överraskande så har Detaljhandeln klarat sig väldigt bra med en ökning på endast +4%. En bransch som kan få det tuffare är fastighetssektorn där uthyrning av kontor och butikslokaler kan komma att minska och att det därmed även sätter press på hyresnivåerna. Allt flera jobbar nu hemifrån och kanske inte bara under pandemin utan även på längre sikt.
Augustisiffran är dock generellt bättre än väntat. Förbättringen i ekonomin har gått snabbare än vad många har trott. Detta delvis på lite konstgjord väg, då många företag har sparat kostnader och utgifter genom de statliga paket som har beslutats under våren och sommaren. Paketen har till stor del inneburit en hjälp med likviditet, men det är anstånd och inga bidrag, så framtiden får utvisa vad som händer.
Nu i sommar så har ju en del branscher även fått ett visst uppsving, framförallt inom bygg och närliggande branscher. Många har passat på att göra olika typer av byggnationer och anläggningar hemma när man ändå inte kunnat resa i samma utsträckning som en vanlig sommar. Restaurangbranschen har kunnat ta igen förlorad mark genom på sina ställen kanske lite för väl fyllda uteserveringar. Även hotellrum har visat sig vara svåra att boka på många ställen då många svenskar valt att Hemestra. Bilhandeln har fått ett stadigt lyft under sommaren med rekordhög försäljning av framförallt begagnade bilar.
Lokalt ser vi att trenden är densamma som på riksnivå när det gäller utsatta branscher och branscher som fått uppsving.

Anna Sundbom
VD Tillväxt Lidköping

Se fler nyheter i Nyheter, VD har ordet

Till Bolagsrådets medlemmar

Vi har nu genomfört vår första hybridstämma. Ärligt talat hoppas jag att det blir den sista.

För att föreningen skall vara livaktig krävs engagemang. Vi i gamla och nya styrelsen är mycket

engagerade, men behöver då och då ny energi. Vi får detta på våra medlemsmöten. Att då

inte kunna träffa er och diskutera frågorna ansikte till ansikte känns konstigt och energilöst.

 

Jag hoppas att ni kan reda ut situationen i era företag och att vi som samhälle tar oss ur den

kris som Coronan skapat styrkta. Det har varit ett omtumlande år som ordförande i Bolagsrådet.

Jag tackar för förtroendet att få leda verksamheten ytterligare ett år. Tveka inte att ta kontakt

med mig eller någon annan i styrelsen om du har några frågor eller synpunkter. Nedan finner ni

länken till stämman så ni kan titta på den i efterhand.

 

Till sist önskar jag alla en skön sommar!

 

mvh

Carl-Fredrik Svederberg

Länk till stämman

Se fler nyheter i Aktiviteter, Bolagsrådet, Nyheter

Förlängda insatser riktade mot näringslivet till följd av Corona

Tidigare i våras beslutades det i kommunfullmäktige om ett stödpaket för näringslivet till följd av coronapandemin. Det genomfördes utifrån fyra syften: vägledning och rådgivning, förbättrad likviditet, sänkta kostnader och förbättrade förutsättningar för affärer. Beslutet uppmanade samtliga berörda kommunala nämnder och de kommunala bolagen att utifrån sin specifika verksamhet vidta åtgärder.

Åtgärderna som bestämdes gäller under en begränsad tid. De åtgärder med kortast löptid gäller fram till 30 juni. Nu finns beslut från servicenämnden och samhällsbyggnadsnämnden att förlänga tiden för slopade avgifter avseende torghandel och uteserveringar samt avgift för att flytta ut handel.

Det nya beslutet gäller för perioden 1 juli-31 augusti 2020.

Se fler nyheter i Nyheter

Webb-tv avsnitt 3

I avsnitt 3 av Webb-tv intervjuar Anna Sundbom, Anders Jörnsköld som är ny styrelseledamot i Tillväxt Lidköping. Anders Jörnsköld är vice Vd på Newsec Sweden*. Anders berättar om fastighetsmarknaden generellt och hur Corona-krisen påverkat de olika segmenten. Vidare informeras om vad man kan göra och hur man tillsammans kan tänka för att skapa de bästa förutsättningarna att ta sig igenom den kris vissa av oss befinner sig i.

*Newsec är en fastighetsförvaltare med verksamhet i hela norden. Läs mer på newsec.se

Se fler nyheter i Aktiviteter, Nyheter, webb-tv

Till dig som driver butik, café eller restaurang i Lidköping och vill tänka nytt i den speciella tid vi nu lever i:

Har du idéer för hur vi skulle kunna använda torget i sommar för Corona-säker försäljning?

Kanske vill du sälja mat och dryck?  Kanske har du en affär och skulle vilja sälja dina varor eller tjänster på torget?

 

Låt oss träffas för att diskutera och hjälpas åt för att hitta lösningar!

Vi tar även upp villkoren för uteserveringar och street shopping.

 

Tid och plats: 

Nya stadens torg tisdagen den 16 juni kl. 18.30 – 19.30.

Vi bjuder på lite enklare förtäring!

 

Anmäl dig senast den 15 juni till magnus.franzén@tillvaxtlidkoping.se

 

Välkommen!

 

Frida Nilsson

kommunstyrelsen 1:e v ordf

Lidköpings kommun

Magnus Franzén

Handelsutvecklare

Tillväxt Lidköping

Se fler nyheter i Aktiviteter, Nyheter

Så får du en klimatpositiv verksamhet

Driver du ett litet eller medelstort företag i Skara, Vara, Essunga, Grästorp, Götene eller Lidköping?

Är du intresserad av att minska dina kostnader?

Har du funderat över energianvändningen i ditt företag?

Den kommunala energi- och klimatrådgivningen är en kostnadsfri och opartisk tjänst riktad till företag, privatpersoner och organisationer. Just nu har vi extra resurser att erbjuda små och medelstora företag i ditt område! Visste du att några enkla åtgärder snabbt kan förbättra företagets ekonomi, bidra till en bättre miljö och stärka er hållbarhetsprofil? Kontakta oss så får du några tips som vi hoppas kan vara till nytta. Vill du ha fördjupad rådgivning bokar vi en tid och går igenom företagets energianvändning. Du får förslag på vad du kan göra och en uppskattning av hur mycket pengar du kan spara.

Arbetet finansieras av Energimyndighetens projekt Coacher för energi och klimat.

OBS! Kanske funderar du just nu en del över framtiden och/eller har permitterad personal eller medarbetare i karantän? Passa på att utbilda dig/er inom energi- och klimatområdet, så utnyttjas tiden till något meningsfullt samtidigt som du/ni utvecklas och får en gemensam kunskapsbas. Vi kan nu helt kostnadsfritt erbjuda Ekocentrums digitala utbildningSå får du en klimatpositiv verksamhet” (till ett värde av 1995 kr plus moms per deltagare). Ni kan med fördel delta fler personer från samma företag.

Datum: Torsdagen den 11 juni 2020, kl. 13:00 – 16:30

Plats: Digital livesänd utbildning vid din dator via appen GoToMeeting. Instruktioner skickas ut i samband med anmälan. Eftersom utbildningen är livesänd så går det bra att kommunicera med utbildaren under kursens gång, antingen via mikrofonen eller via chatten!

Intyg och dokumentation ingår om så önskas.

Antalet platser är begränsade, så anmäl deltagande snarast till: camilla.funke@skara.se

Efter genomgången kurs hjälper vi er att utan extra kostnad inventera verksamhetens energi- och klimatpåverkan via telefon eller platsbesök (vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer).

Se fler nyheter i Nyheter

Tre filmer som lär dig marknadsföring på sociala medier

I samband med årets Vårmarknad inledde Tillväxt en satsning på digitala medier för handlare och krögare i Lidköping.  I förra veckan fortsatte vi med erbjudandet om en kostnadsfri konsulttjänst. För dig som vill ha mer information hur man gör för att synas på sociala medier publicerar vi nu tre utbildningsfilmer om hur du bäst nyttjar Facebook och Instagram för din marknadsföring. Filmerna är producerade i samarbete med Dotter & Döse och lär dig från grunden det du behöver veta för att komma igång.

Film 1

I den första filmen får du lära dig:

 • Ladda ner appen och komma igång
 • Starta företagssida Instagram och Facebook
 • Skillnaden på privat och företagssida
 • Alla grundinställningar
 • Bjuda in följare

Film 2

Den andra filmen är en fortsättning på den första. Nu får du lära dig

 • När ska man publicera ett inlägg
 • Vilka typer av inlägg finns det och skillnaden på dessa
 • Bildbearbetning på telefonen
 • Händelser vad är det
 • Schemaläggning, publicera nu
 • App – Sidor
 • Hur man länkar till ”Läs mer”

Film 3

I den sista filmen får du lära dig att jobba ännu mer proffsigt

 • Sponsring
 • Livesändning
 • Olika typer av budskap innehåll
 • Tävlingar
 • Shop på Instagram och Facebook
 • Creator Studio
 • Rättigheter
Kontakta Magnus Franzén på Tillväxt Lidköping för mer information.

Se fler nyheter i Okategoriserade