Maria Källsson slutar som VD för Tillväxt Lidköping AB

Maria har meddelat styrelsen att hon lämnar uppdraget som VD för Tillväxt Lidköping AB. Hon har rekryterats till en tjänst att utveckla och leda det nystartade mediahuset Kvartal. Maria har även sedan 12:e juni utsetts till hederskonsul för Portugal i Västsverige och Skåne vilket kräver tid och engagemang.

– Mitt hjärta klappar starkt för Lidköping, men det erbjudande jag nu fått kan jag helt enkelt inte tacka nej till, säger Maria Källsson.

Rekrytering av hennes efterträdare startar omgående

– Likafullt som vi behöver lägga in högsta växel för att stärka företagsklimatet och tillväxten i vår kommun behöver vi finna en långsiktig lösning för ledarskapet, menar Tillväxt Lidköpings ordförande Thomas Viksberg och konstaterar att vi omgående startar rekryteringen av en ny VD.

Maria Källsson har arbetat som VD för det mellan näringslivet och kommunen samägda bolaget Tillväxt Lidköping AB sedan den 1 januari 2018. Bolaget har till uppdrag att utveckla näringslivet och marknadsföra Lidköping som etableringsort.

Se fler nyheter i Nyheter

Sommarstaden Lidköping

Sommaren är här och det händer massor av roligt i Lidköping. Evenemangen avlöser varandra, såsom Sommar på bryggan, Motortorsdagar på torget, musikuppträdanden i Stadsträdgården och mycket mer.
Information om det mesta som händer hittar du på destinationsbolagets app Läckö Kinnekulle. Du kan också gå in på Facebook-sidan Sommar i Lidköping, där du även hittar erbjudanden från caféer och restauranger.
Hör du till dem som gillar att fotografera och lägga ut på sociala medier? Tagga #sommariLidkoping när du fotograferat något vackert eller roligt i Lidköping, så bidrar du till att sprida en positiv bild av vår hembygd.
Stadståget är nu på plats och kör turister alla dagar utom söndag. Passa på att ta en tur, och få en guidning på köpet nu när tåget dessutom har en delvis ny sträckning genom stan.
Och passa på att handla i våra butiker, att närhandla har många fler positiva effekter än vad man först kan tro. Butikerna blir kvar, unga får jobb, det blir mer liv på stan, vi får skatteintäkter m.m., m.m.

Vi hälsar Dollarstore välkommen till Lidköping och gläds åt att Änghagen fått detta tillskott.

Magnus Franzén

Se fler nyheter i Nyheter

Företagsbesök på Kålland och Kållandsö

I förra veckan kommunalpoltiker och Tillväxt på företagsbesök på Kålland & Kållandsö.

Läckö kött visar sin gårdsbutik och hur djuren förtjänstfullt skapar öppna landskap. Ett samtal om myndighetsutövning, EU-bidrag och entreprenörskap.

Bildelslagret, som vann Lidköpings kommuns Miljöpris 2016 visar sin imponerande verksamhet. Ett familjeföretag med över 60 000 artiklar i lager.

Läckö Kungsgård förenar en kulturgärning med ett modernt högproduktivt lantbruk med stora framtidsinvesteringar.

Vi avslutade dagen med rent hus Tvättmäster. Ett tvätteri med kunder i hela mellansverige som levererar 2 ton tvätt/dygn. 2017 vann företaget Lidköpings kommuns Miljöpris.

Se fler nyheter i Nyheter

Miljöbild

Innovativ samverkan – Industriell symbios

Lidköpings kommun har beviljats 950 000 kronor av Sveriges innovationsmyndighet Vinnova för att främja utvecklingen av industriell symbios i kommunen. Industriell symbios är ett sätt att samverka där restprodukter (avfall), energi, varor, tjänster och kompetens från en verksamhet blir en resurs för någon annan. Genom att olika aktörer samverkar blir nyttan större än om var och en försöker optimera sin egen verksamhet.

– Industriell symbios är något som växer i Sverige och världen över. Därför är det jätteroligt att Lidköping kan vara med och visa upp ett mycket gott exempel med stor potential, säger kommunens miljöstrateg Yvonne Träff.

Kommunala verksamheter som deltar i projektet är Teknisk Service och Lidköping Energi AB. Dessutom deltar företagen Lantmännen Reppe AB, Gasum Lidköping AB, Fordonsgas AB, Gunnar Dafgård AB och Fazer Kvarn AB Fazer Sweden AB. Projektet drivs av kommunen i samarbete med Linköpings universitet. Universitetet har tidigare studerat flöden av resurser mellan företag och kommunala verksamheter i Lidköping. Det är företaget WA3RM AB som i projektet kommer att ansvara för kartläggningen av möjligheter för industriell symbios.

Kartåsen-området i fokus

Utgångspunkten för projektet är Kartåsen-området med omnejd där det finns flera verksamheter som har ett visst utbyte av resurser mellan varandra. Projektet ska undersöka om det finns potential att utveckla den industriella symbiosen där. I området finns produktion av flytande biogas, livsmedel och energi samt anläggningar för avfallshantering och snart även avloppsvattenrening.

Projektet ska identifiera, kartlägga och kvantifiera verksamheternas behov av och tillgång till resurser. Projektet ska också analysera utvecklingsmöjligheterna, kartlägga eventuella hinder för symbios och upprätta en plan för hur vi ska ta oss förbi eventuella hinder. En viktig del i projektet är att sprida standardiserade metoder, resultat och lärdomar både i Sverige och internationellt.

Se fler nyheter i Nyheter

Förbättrade resultat för kommunens bygglovsservice i årets nöjd kund-index

För sjätte gången presentera nu Sveriges kommuner och landsting (SKL) resultaten från undersökningen Öppna jämförelser gällande företagsklimatet i Sveriges kommuner. Undersökningen är en kvalitetsmätning av den kommunala myndighetsutövningen och servicen gentemot företag. Att företagare fortsätter att ge kommunernas service allt bättre omdömen, är en av slutsatserna som SKL gör.

Resultaten presenteras i ett så kallat ”nöjd kund index” (NKI) och för Lidköpings del ligger det sammanslagna indexet på 72 – vilket är ett tapp jämfört med förra årets undersökning då vi fick 74 i medelvärde, samtidigt är det inom gränsen för ett bra och godkänt resultat. I år hamnar vi på plats 100 av de 171 kommuner som deltagit denna gång.

Inom området markupplåtelse ligger Lidköpings kommun fortsatt väldigt högt, på en fjärde placering av de deltagande kommunerna, med ett NKI-värde på 79. Medelvärdet inom området är 72.

Förra årets låga index (61) gällande området bygglov har i årets undersökning förbättrats till ett index på 66, vilket räknas som godkänt.

– Vårt långsiktiga arbete med personal- och kompetensförsörjning på byggenheten börjar ge resultat. Inom samtliga bemötandeområden ökar vi resultatet och når som bäst 74 vilket känns mycket glädjande då detta är ett centralt mål för oss, säger Daniel Holdenmark, byggchef i Lidköpings kommun.

Även inom områdena kompetens (71) och rättssäkerhet (72) och information (som mest 75) har resultaten ökat.

– När det gäller effektivitet och tillgänglighet behöver vi arbeta vidare även om vi har förbättrat NKI-resultatet med i vissa fall över 25 % jämfört med förra mätningen, fortsätter Daniel.

– Ett område där vi försämrat oss är upplevelsen av vår digitaliseringsgrad. I takt med att den allmänna digitala utvecklingen fortgår i samhället ökar företagarnas förväntningar på att kommunen tillhandahåller digitala tjänster. Företagarna anser också att den kommunala webbsidan kan bli bättre, avslutar han.

Området miljö- och hälsoskydd visar i år ett tapp i sitt index. Från tolfte placering till plats 45 och ett index på 74 istället för 79. Det är en kombination av att andra kommuner generellt fått bättre resultat i år och att värdet gällande information och tillgänglighet sjunkit något.

Övergripande är dock företagens bedömning av myndighetsområden miljö- och hälsoskydd att Lidköpings kommun fortfarande har mycket gott bemötande, fortsatt hög rättssäkerhet och effektivitet.

Inom myndighetsområdet miljö har även privatpersoner tillfrågats och deras bedömning av information, tillgänglighet, bemötande, rättssäkerhet och effektivitet ger ett mycket bra resultat med NKI över 80.

 

Fakta om undersökningen:

Öppna jämförelser Företagsklimat visar inom vilka områden företagarna anser att myndighetsutövningen fungerar bra respektive mindre bra samt vad kommunen behöver bli bättre på. Undersökningen omfattar sex myndighetsområden: Brandskydd, Bygglov, Markupplåtelse, Miljö- och hälsoskydd, Livsmedelskontroll samt Serveringstillstånd. För dessa olika områden ställdes frågor kring sex kvalitetsfaktorer till företagarna. Det handlade om hur man upplever kommunens information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. Antalet svar i undersökningen uppgick år 2018 till 31 037, svarsfrekvensen var 57 procent. 184 kommuner och 11 gemensamma förvaltningar/förbund deltog i undersökningen.

Här på Sveriges kommuners och landstings hemsida kan du läsa hela sammanställningen.

Se fler nyheter i Aktiviteter, Nyheter

Välkommen på Rådslag 24 april

Alla platser är fyllda! Anmälan har stängts. Kontakta info@tillvaxtlidkoping.se för mer information.


Program
18:30 välkomna & mingel
18:45 stämma
19:00 föreläsning ”Rättviksmodellen”, de senaste årens stora snackis när det gäller företagsklimat och myndighetsutövning*

20:00 diskussion under buffé & kaffe/kaka
21:15 avrundning

Tid: kl 18.30
Datum: 24 april
Plats: Sparbanken Lidköping Arena
Pris: Ingen kostnad, begränsat antal platser. Vi bjuder på mat och dryck.

 

Markus Svensson och Martin Clarstedt från Tillväxt och Tillsyn

* Genom ett unikt samarbete och en rejäl portion envishet har nu Tillväxt och Tillsyn, eller Rättviksmodellen som den ofta kallas, visat hur vi kan arbeta i kommunerna för att få ett företagsklimat i toppklass och samtidigt höja nivån på säkerhet, kvalitet och miljö. Den 24/4 kl. 18.30 kommer grundarna av Tillväxt och Tillsyn, Markus Svensson och Martin Clarstedt till oss i Lidköping för att presentera konceptet och berätta om sin resa från botten till toppen.
Välkommen att inspireras och diskutera detta spännande ämne.

Se fler nyheter i Aktiviteter, Nyheter, Okategoriserade