Lidköping diplomerad för samverkan kring stadskärnans utveckling

Organisationen Svenska stadskärnor har beslutat att diplomera den affärsplan som ska visa vägen för stadskärnans fortsatta utveckling. Syftet med affärsplanen är att göra stadskärnan mer levande och vital samt att öka dess lönsamhet och konkurrenskraft. Den har tagits fram enligt den så kallade BID-modellen (Business Improvement District) vilken bygger på en nära samverkan mellan fastighetsägare, butiker och andra hyresgäster och det offentliga.

– Det har varit och är en tuff resa på många sätt. De olika rollerna i processen har ibland ifrågasatts, konstaterar kommunstyrelsens ordförande Jonas Sundström (S) och fortsätter; vi ser att arbete lett fram till att vi inom kommunen tillsammans med våra samarbetsaktörer stärkt vår uppfattning om stadskärnans centrala roll och kanske som en av de viktigaste faktorerna för att locka besökare och invånare till vår stad och kommun.

BID-modellen bygger på att ta tillvara och dela kunskap och erfarenhet på ett systematiskt sätt. I samverkan har fem fokusområden arbetats igenom: platsvarumärket, utbudet, platsens utformning och funktion, tryggheten samt tillgängligheten.
Resultatet är en inriktning för det fortsatta arbetet samt ett antal konkreta förslag på åtgärder. Åtgärder som stödjer varandra och förutsätter ett brett engagemang och att all bidrar med var och en sina resurser.
Affärsplanen – ett steg i den fortsatta utvecklingen
Affärsplanen spelar flera roller för det fortsatta arbetet. Dels pekar den på vad som ska vidareutvecklas i fortsatt samverkan. Den är på så sätt viktig för den samverkansförening kring utveckling av stadskärnan som är på gång att bildas. En diplomerad affärsplan är också en förutsättning för att ansöka om utmärkelsen Årets stadskärna.

– Oavsett om man väljer att gå vidare med ansökan om Årets stadskärna så är detta inte ett ogjort arbete, tvärtom, säger Anna Sundbom på Tillväxt Lidköping. Många, både starka och svaga punkter i samarbetet mellan aktörerna har identifierats. Nu handlar det om att alla involverade skall känna sig både delaktiga och ansvariga i det fortsatta arbetet.

Kontaktperson
Anna Sundbom vd Tillväxt Lidköping
Tel:0510-770305
Anna.sundbom@tillvaxtlidkoping.se

Se fler nyheter i Aktiviteter, Nyheter, Pressmeddelande, Årets Stadskärna

Årets företagare 2020

Årets företagare har vuxit från att vara ett enmansföretag för 15 år sedan till att idag sysselsätta 14 personer. Detta i en bransch där många av företagen traditionellt består av ett fåtal personer.

Årets företagare har byggt upp ett lönsamt företag med nöjda ansvarstagande medarbetare genom målmedveten satsning vid rätt tillfälle. Nu är det ett team med bra rykte som förbättrar livskvaliteten för ca 400 personer varje vecka.

Årets företagare i Lidköping 2020 är Björn Andersson, Fysrehab Lidköping

Se fler nyheter i Nyheter, Pressmeddelande

Årets entreprenör 2020

En presentation av Årets entreprenör 2020 i Lidköping.

Henrik Arvidsson Vd på Trässbergs Cement.
Motiveringen lyder: Från handel med cement till en komplett betongindustri med växande sidoverksamhet.
Henrik Arvidsson har med hjälp av sitt tekniska kunnande, sin höga arbetskapacitet och sitt sinne för nya affärsmöjligheter skapat bolaget
Trässbergs Cement som med dotterbolag idag omsätter över 40 MSEK och växer av egen kraft.

Föreningen Bolagsrådet och Tillväxt Lidköping gratulerar till utmärkelsen.!

Se fler nyheter i Bolagsrådet, Nyheter, Pressmeddelande

Det goda exemplet

Varje år delar Samordningsförbundet Västra Skaraborg ut utmärkelsen Det goda exemplet. Utmärkelsen lämnas till en arbetsgivare som har gjort något utöver det vanliga för personer som fått möjlighet till en anställning/arbetsprövning/praktik utifrån sina förutsättningar.
Samordningsförbundet Västra Skaraborg och Tillväxt Lidköping gratulerar Coop Änghagen till utmärkelsen.

Se fler nyheter i Nyheter

Årets Tillväxtbolag 2020

Almi Företagspartner Väst gratulerar Gunnar Lundström, Vd vid Projektlaget Bygg i Lidköping AB som vinnare av priset Årets Tillväxtbolag. Kriterierna är att bolaget har mellan 5-249 anställda, 5-500 kr i omsättning, ett positivt rörelseresultat >100tkr. Tillväxten skall i allt väsentligt skett organiskt.
Äldreboende, flerbostadshus, lekland och butikslokaler är en av många saker som byggts sedan starten 2017. Under Gunnar Lundströms ledning har företaget stått för en imponerande tillväxt både när det gäller omsättning, antal anställda och vinst.

Almi Väst tillsammans med Tillväxt Lidköping gratulerar till priset!

Se fler nyheter i Nyheter

Bolagsrådet kallar till extrastämma

Dagordning – Bolagsrådets extra årsmöte 2020-11-26

1§ Mötets öppnande

2§ Val av mötesordförande

3§ Val av sekreterare och protokolljusterare

4§ Fastställande av dagordning

5§ Fråga om årsmötet är utlyst i behörig ordning

6§ Fastställande av röstlängd

7§ Fastställande av föreningens transformering inklusive namnbyte

8§ Fastställande av nya stadgar

9§ Fastställande av medlemsavgifter 2021. Förslag på ny medlemsavgift är 500 kr.

10§ Val av beredningsutskott

11§ Mötets avslutande

Övriga handlingar samt anmälan till mötet finns här

Se fler nyheter i Bolagsrådet, Nyheter

Ny organisering av näringslivsarbetet i Lidköping

Lidköpings kommun och föreningen Bolagsrådet har kommit överens om att avveckla det samägda bolaget Tillväxt Lidköping AB. Skälet är att arbetssättet med det samägda bolaget inte gett den efterfrågade effekten i form av ett förbättrat näringslivsklimat. Det har också uppmärksammats att det inte är förenligt med upphandlingsregler att göra riktade köp av ett samägt bolag såsom görs genom den årliga kommunala ersättningen till Tillväxt Lidköping AB.

Fortsatt samarbete

Ägarna har kommit till den gemensamma slutsatsen att det finns bättre förutsättningar att driva arbetet i två separata organisationer men med ett fortsatt gott och aktivt samarbete.

– Som kommun behöver vi ta en mer aktiv roll i arbetet med att skapa ett bättre näringslivsklimat. Vi vill öka engagemanget på bred front i kommunen och det första steget är att ta ett tydligare strategiskt ansvar, säger kommunstyrelsens ordförande Jonas Sundström.

Arbetet med att forma kommunens fortsatta näringslivsarbete sker genom det uppdrag kommunstyrelsen gett kommundirektören om att ta fram en näringslivsstrategi.

Formellt är det kommunfullmäktige som har att pröva frågan om att avveckla kommunens ägarskap i Tillväxt Lidköping AB. Ärendet beräknas nå fullmäktige den 14 december. Bolagets två medarbetare kommer att erbjudas anställning i kommunen.

Med på bild:

Ulrika Strandrot Frid, kommundirektör och styrelseledamot Tillväxt Lidköping
Jonas Sundström, kommunstyrelsens ordförande och styrelseledamot Tillväxt Lidköping
Carl-Fredrik Svederberg, ordförande bolagsrådet Tillväxt Lidköping
Tomas Viksberg, styrelseordförande Tillväxt Lidköping
Frida Nilsson, förste vice ordförande i kommunstyrelsen

Se fler nyheter i Bolagsrådet, Nyheter

Årets landsbygdsföretag 2020

Årets Landsbygdsföretag

Årets pristagare är ett genuint landsbygdsföretag där den personliga hälsan får stå i centrum. I tider där psykisk ohälsa och stressrelaterade sjukdomar ökar har GreveGarden hittat sitt sätt för att bota och lindra. Med ett stort engagemang från Elisabeth och de anställda har de på ett mycket framgångsrikt sätt lyckats kombinera trädgårdsodling med friskvård, dvs grön rehabilitering.

Årets pristagare brinner även för att hela landsbygden och närområdet ska leva, man är således en mycket god ambassadör för hela Lidköpings kommun.

Vi gratulerar Elisabeth på Grevegarden till Årets Landsbygdsföretagare

Se fler nyheter i Nyheter

Årets Nyföretagare

Anna Hilletoft, som driver TegelMagasinet blev Årets nyföretagare i Lidköping 2020!

I fredags delade vi, Stefan Ericson, ordförande och Kerstin Wångstedt, verksamhetsledare och rådgivare på NyföretagarCentrum Lidköping ut priset till Anna. Med och uppvaktade var också Anna Sundbom och Marcus Johansson på Tillväxt Lidköping. Vi önskar Anna all lycka till framöver!

Se fler nyheter i Nyheter