Spännande butiksetableringar

I dag öppnar Biltema på Kartåsen i Lidköping. Resan hit har varit lång. Enligt uppgift togs de första kontakterna mellan företaget och representanter för Lidköping redan 2012. Orsakerna har varit flera att det dragit ut på tiden.
Inte mindre glädjande är att det nu är premiär för Sveriges 54:e Biltemabutik. Butiken kommer betyda mycket för Lidköpings attraktivitet som handelsstad.
En annan spännande etablering om än i mindre skala är på gång i centrum. Där planerar Busfrö att öppna i Kopparporten i månadsskiftet februari-mars. Busfrö uppges vara Sveriges största secondhandbutik för barn, dag och hem och har ett koncept som ligger i tiden. Sedan starten 2010 är detta den tionde butiken i den växande franchisekedjan.
Till slut ett julklappstips! Lidköpings Handelsråd har inför julhandeln sjösatt en stor investering, nämligen ett nytt presentkort. Presentkorten säljs hos Ericssons bokhandel och hos Sko-Larsson. Ett 60-tal butiker m fl i Lidköping tar emot dem.

Se fler nyheter i Handelsutvecklare, Köpcentrum, Nyheter

Företagsbesök i Råda

Årets sista vända med företagsbesök gick till Råda. Vi började på Carpart och träffade vd David Colbin som berättade om deras resa som startade redan 1987. Carpart har ganska nyligen samlat sin verksamhet i Råda, tidigare fanns man både i Tofta och på Stenportsgatan. Det är inte bara däck som säljs utan även kompletta helhetslösningar för verkstäder.

Nästa företag vi besökte var Lidköpings husbilar som trots namnet säljer fordon i alla dess slag. Husbilar, bilar, båtar, motorcyklar. Niklas Johansson vd på Lidköpings Husbilar berättade att under 2019 har man sålt ca 500 fordon, mycket imponerande och roligt att få se er verksamhet.

Vi avslutade denna omgång av företagsbesök på Söne El. Vi träffade vd Anders Söneborn som grundade Söne El 1990. De erbjuder inte bara elinstallationer utan kan även erbjuda lösningar med allt från bergvärme, solceller och fiber/data. Mycket viktigt säger Anders är att kunna erbjuda den personliga kontakten.

Vi tackar för besöket och det fina mottagandet.

God Jul och Gott Nytt år!

Se fler nyheter i Nyheter

Sammanställning av workshop från näringslivskvällen

Det är nu snart en månad sedan vår näringslivskväll med workshop. Vi vill med detta nyhetsbrev återkoppla till er. Thomas Viksberg har gjort en sammanställning av de punkter som ni tog upp. Det kan ni se i det bifogade dokumentet.

Av sammanställningen kan vi utläsa att vi tillsammans med kommunen behöver arbeta med att utveckla en gemensam målbild, samsyn och vad vi vill med vårt näringsliv. Detta arbete är redan påbörjat. Det pågår en diskussion med kommunen avseende hur vi ser på vårt gemensamma ägande av Tillväxt Lidköping och vad vi vill att bolaget skall göra. Detta arbete kommer slutföras under våren 2020.

Parallellt med detta arbete så tar Bolagsrådet och Tillväxt gemensamt fram en vision och strategi för hur vi inom näringslivet vill att vi skall utvecklas de kommande åren. De initiala tankarna i detta arbete kommer redovisas för ett antal näringslivsorganisationer på en ordförandekonferens den 12 december.

Rollfördelning och kommunikation är andra punkter som ni lyfte under kvällen. Vi tar med oss dessa synpunkter i vårt strategiarbete och vårt arbete med kommunen. Vill ni lämna ytterligare synpunkter går det bra att maila till C-F, Thomas eller till Tillväxt.

Vi önskar er alla en fridfull jul och ett företagsamt 2020.

 

Thomas Viksberg
Ordf Tillväxt Lidköping

Carl-Fredrik Svederberg
Ordf Bolagsrådet

Se fler nyheter i Nyheter, Okategoriserade

Stormöte om stadskärnan fokuserade på nutid och möjligheter

Vid stormötet för Årets stadskärna inledde kommunalråd Jonas Sundström med att tala om de möjligheter till samverkan projektet för med sig, om organisationen och om de som ligger framför oss.
I rapporterna från fokusgrupperna framgick att de gjort nutidsbeskrivningar inom respektive område och bruttolistor med idéer som de vill utvärdera. De gav också exempel på några idéer som redan behandlas.
Anna Ohlin Ek, vd på Destination Läckö Kinnekulle berättade om en besöksanalys med positiva inslag för Lidköping. Marie Tidblom och Katrien Stevens, studenter på Campus, beskrev på ett målande sätt deras vision för Julstaden Lidköping.
Avslutningsvis delade de omkring 40 deltagarna in sig i fyra grupper och gjorde en SWOT-analys där en hel del handlade om vilka möjligheter stadskärnan har att utvecklas.
Nästa stormöte äger rum den 10 mars kl 18.30-21.00.

Se fler nyheter i Nyheter, Årets Stadskärna

Pristagare vid årets näringslivskväll

Årets företagare: Per, Lasse; Kristina & Anna Leibel, Lidens Blommor & Trädgård AB Presenteras av Företagarna

Årets nyföretagare: Mynta Flowerstore, Lisa Stålfelt Presenteras av Nyföretagarcentrum

Årets entreprenör: Hvita Hjorten, Stefan Söderholm och Katrin Ljungblom Presenteras av Bolagsrådet

Årets tillväxtföretag: DMA Lidköping AB, Thomas Fridh, Pontus Rappell Presenteras av ALMI

Årets landsbygdsföretag: Marcus Ahlén Presenteras av LRF kommungruppen Lidköping

Årets handlare: Loui Interiör, Louise Björklund Presenteras av Lidköpings Handelsråd

Det goda exemplet: Ica supermarket Margretelund Presenteras av: Samordningsförbundet Västra Skaraborg

Mästarbrev delades ut till Florist Ida Karlsson Presenteras av Företagarna

Se fler nyheter i Aktiviteter, Bolagsrådet, Nyheter

Miljönärafton 2019

Onsdagen den 20:e november bjuder jurygruppen för Miljönär i Lidköpings kommun in till en kväll i hållbarhetens tecken.

Kvällen kommer att inledas med mingel kl. 18.00, därefter fortsätter programmet i salongen kl. 18.30 med föreläsning om hållbart mode med Malin Wennberg och uppmärksammande av de Miljönärvänliga verksamheterna i kommunen.

Evenemanget är gratis och anmälan görs via
Kontaktcenter på telefon 0510 77 00 00.

Det är först till kvarn som gäller. Välkomna!

Välkomna!

 

hälsar jurygruppen för Miljönär i Lidköpings kommun

 

Inbjudan Miljönärafton 2019

Se fler nyheter i Aktiviteter, Nyheter

Det här lägger vi pengarna på i Lidköping

Det pågår en strukturomvandling i Sveriges stadskärnor och trenden visar att försäljningen av sällanköpsvaror minskar, medan dagligvaror, restaurang- och hotellnäringen ökar tillsammans med mer upplevelsebaserad konsumtion. Lidköping stadskärna följer trenden i landet och visar positiva siffror för 2018. Det visar rapporten Cityindex som HUI Research har tagit fram i samarbete med Fastighetsägarna.

Detaljhandeln, som består av sällanköpsvaror och dagligvaror, har länge varit motorn i svenska stadskärnor. Under de senaste åren har detaljhandeln tappat i omsättning och har inte längre den givna dragningskraften i stadskärnan. Främst är det sällanköpsvaruhandeln som tappar och här ingår beklädnadshandeln. Beklädnadshandeln är den bransch som har det tuffast i konkurrensen från e-handel, upplevelsekonsumtion och ett konsumentbeteende med ökat fokus kring hållbarhet.

Lidköping stadskärna visar på en positiv utveckling under 2018 med en ökning av omsättningen med 2,5 procent. Försäljningen av dagligvaror ökar med 6,9 procent, restaurangbranschen med 6,2 procent och hem och fritid med 4,1 procent.

– När vi ser att våra stadskärnor förändras, i takt med att människor konsumtionsbeteende ändras, krävs en god samverkan mellan stadskärnans aktörer. I Lidköping har arbetet med Årets Stadskärna 2021, satt stadskärnan på kartan för både privata och offentliga aktörer såsom, kommunens politiker, handlare och fastighetsägare. Ett viktigt arbete som fortsätter framöver, säger Alma Ohlin, näringspolitiskt ansvarig i Skaraborg.

-Det är roligt att se att stadskärnan i Lidköping utvecklas positivt, kommenterar handels och platsutvecklare Magnus Franzén på Tillväxt Lidköping. Det ger oss energi till fortsatta satsningar!

Trenden i landet är också att restaurang- och hotellnäringen lockar till sig fler besökare till landets stadskärnor vilket syns på den positiva omsättningsutvecklingen inom dessa branscher. Allt fler vill äta ute samtidigt som en stark ekonomi har gett lite mer utrymme i många plånböcker. Hotellbranschen i sin tur gynnas av den ökade besöksnäringen landet.

Inom dessa områden följer Lidköping den allmänna trenden och ökar sin omsättning inom restaurangnäringen med 6,2 procent. Hotellnäringen däremot minskar med 7,6 procent.

En annan sektor som fortsätter att växa i landets stadskärnor, om än inte i samma höga takt som tidigare, är kommersiell service. Den innefattar allt från frisörer, kemtvättar och skräddare till gym och lasergame och bidrar också till levande stadskärnor.

I Lidköping minskade dock omsättningen inom kommersiell service med 0,5 procent.

Omsättningsutveckling 2017-2018

Lidköping Alla stadskärnor
Total detaljhandel 2,5 % -0,6 %
Dagligvaror 6,9 % 2,6 %
Sällanköpsvaror 0,7 % -1,9 %
Beklädnad -6,0 % -2,9 %
Hem & fritid 4,1 % -1,4 %
Restaurang 6,2 % 1,3 %
Hotell -7,6 % 3,9 %
Kommersiell service -0,5 % 2,2 %

Hur kan stadskärnans aktörer tänka kring utveckling av stadskärnan?

  • Kommuner behöver bli bättre på att våga släppa in näringslivsaktörer i stadsrummet och öppna upp för ännu närmare samverkan. Först då kan vi utveckla levande stadskärnor med en mix av besöksanledningar och olika verksamheter som stärker varandra.
  • Fastighetsägare behöver tänka nytt kring yta och hyresgästsammansättning. En stor yta för en större hyresgäst kanske kan delas i flera och på så vis förädlas både utbud och total hyresintäkt. En smart mix av hyresgäster kan attrahera både kunder och andra hyresgäster.
  • Handlare behöver återuppfinna anledningen för folk att besöka den fysiska butiken.

Om Cityindex

Under 2019 inledde Fastighetsägarna och HUI Research ett nytt samarbete kring Cityindex för att mäta utvecklingen i alla Sveriges 104 stadskärnor. Syftet med samarbetet är att ge fastighetsägare, kommuner och organisationer ett kvalitativt beslutsunderlag som ska ligga till grund för stadsutveckling, dialoger och innovation.

Cityindex är en objektiv, heltäckande och mellan stadskärnor helt jämförbar kartläggning av den kommersiella utvecklingen i samtliga Sveriges stadskärnor, vilket gör den helt unik. Cityindex omfattar omsättningsutvecklingen för detaljhandel, restaurangnäring, hotell och kommersiell service (till exempel gym, frisörer och biografer). Inom ramen för cityindex har en generisk modell utformats som avgör stadskärnans avgränsning, vilket möjliggör jämförbarhet mellan olika städer.

Se fler nyheter i Nyheter, Pressmeddelande

Presentation av Cityindex

Många kurvor pekade uppåt när Alma Olin från Fastighetsägarna presenterade Lidköpings Cityindex för 2018. Omsättningsutvecklingen för stadskärnan blev 1,9 procent vilket t ex är bättre än snittet för stadskärnorna i Västra Götalands län, 1,3 procent. Bäst utvecklar sig dagligvaror, hem & fritid och restaurang.

Se fler nyheter i Aktiviteter, Nyheter

Välbesökt inspirationföreläsning på Kronocampingen

Thomas Viksberg styrelseordförande i Tillväxt Lidköping bjöd in till en inspirationsföreläsning på Kronocampingen i förra veckan. Han berättade om coachande ledarskap och att sätta upp mål för sig själv och sin organisation. Vi fick även lyssna till Anna Sundbom ny vd på Tillväxt Lidköping som tillträder vid årsslutet. Jonas Sundström, kommunalråd och Sven-Owe Andersson tf kommundirektör berättade om kommunens omorganisation. Ca 65 personer kom till mötet.

Se fler nyheter i Aktiviteter, Nyheter