Att samverka borde stavas med ä

Så sade någon till mig för en tid sedan. Det ligger mycket i det uttrycket. Samverkan är tänkt som ett organisatoriskt sätt att lösa utmanande uppgifter som den egna enheten inte klarar på egen hand. Årets stadskärna, som Lidköping kandiderar för att bli 2021 är ett ibland utmanande projekt att leda. Men andra städer har lyckats samverka innan oss och det är min fasta övertygelse att vi skall lyckas ena fastighetsägare, handlare, krögare, destinationsbolag och kommunen att gå mot en gemensam vision av ett framtida ännu bättre Lidköping.

Destinationsutveckling och stadsutveckling går hand i hand – utvecklar vi ett bättre Lidköping för oss som bor här genererar det fler besökare, turister och det har visat sig också spilla över på det lokala näringslivet. 2019 kommer bli ett år då samverkan för en ta fram en gemensam vision för staden står i fokus för Tillväxt arbete. Jag uppmanar er alla att delta i stadsvandringar och efterföljande stormöte som anordnas den 19:e mars med tema Årets Stadskärna.

Missa inte att Kommunens samhällsbyggnadsförvaltning från och med detta nyhetsbrev informerar om vad som är på gång kring Mark & Exploatering och annat spännande som är på gång.

Maria Källsson, Vd
Tillväxt Lidköping

Se fler nyheter i Nyheter

Ett fullmatat verksamhetsår

2018 går mot sitt slut. December är månaden när det är dags att knyta ihop säcken och göra bokslut över året som gått. För Tillväxt Lidköpings del kan vi titta tillbaka på ett fullmatat verksamhetsår – som VD känner jag mig stolt över vad mina kollegor tillsammans med er våra medlemsföretag lyckats åstadkomma. Vill du veta mer så klicka på länken och läs mer om vad vi gjort så läs här:

Magnus Kroon besökte Bolagsrådets Rådslag i december. Ett oerhört inspirerande och tankeväckande föredrag där ord som Konsumtionshierarki, vem har egentligen makten i framtidens konsumtionssamhälle? På en rak fråga om hur Lidköping skall lyckas behålla och förstärka sin attraktionskraft beskrev han begreppet Platsination – att utveckla platsen vi bor på främst för de som bor här, då kommer turister och besökare per automatik.
En företagare som berättade öppet att han välkomnade projektet Årets stadskärna och menade att för att han skulle kunna utveckla sitt företag och hitta kompetens måste Lidköping vara en bra plats att bo och leva på. Ett levande centrum ligger i alla Lidköpings företagares intresse, därför behöver vi projektet Årets Stadskärna. Ett samarbete mellan näringarna, kommunen och föreningslivet där vi har ett och samma mål. Det är genom samarbete och gemensamma målbilder vi skapar ett gott samarbetsklimat så stavas företagsklimat.

Två av de projekt som initierats i år har en längre livslängd än året som gått: Årets Stadskärna samt Företagsrevitalisering – håll utkik efter fler spännande föreläsningar och workshops under nästa år. Missade du Magnus Kroon vid Rådslaget kommer en ny chans tidigt 2019, så håll utkik.

God Jul och Gott Nytt 2019. Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete.

Ps. här kommer mina bästa boktips inför julledigheten

  1. ”Landet utanför” av Henrik Berggren. Första boken i en trilogi som skildrar Sverige under krigsåren, sett ur ögonen på några kända och mindre kända svenskar.
  2. ”Factfulness. Tio knep som hjälper dig förstå världen” av Hans Rosling, Ola Rosling och Anna Rosling Rönnlund. Hur vi slipper att ständigt missförstå världens utveckling. Team Rosling presenterar tio olika metoder som ska få oss att tänka och agera i enlighet med vad de kallar factfulness
  3. ”Min historia” av Michelle Obama I sina memoarer berättar Michelle Obama om sitt liv, från barndomen i Chicago till tillvaron som USA:s första afroamerikanska presidentfru.

Maria Källsson, Vd
Tillväxt Lidköping

Se fler nyheter i Aktiviteter, Nyheter

Att våga mäta – våga hitta nya mål – våga bli bättre

Inför släppet av Svensk Näringslivs årliga undersökning av näringslivsklimatet i Sveriges 290 kommuner får varenda näringslivschef i Sverige handsvett. Undersökningen kritiseras av många för att den inte tar med aspekten; om företagen som svarar på enkäten har haft någon faktiskt kontakt med kommunen eller inte. Det hänvisas hellre till Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) undersökning Insikt. Oavsett så har Kommunrankingen ett enormt genomslag och har sett likadan ut över tid och ger därför ett bra underlag för jämförelser. Lidköping hamnade i år på plats 177 av 290.

Bolagsrådet, som är Lidköpings näringslivsförening, och som till 60 % äger Tillväxt Lidköping (40 % ägs av Lidköpings Kommun) https://tillvaxtlidkoping.se/e-tjanster/bolagsradet/ genomför under denna vecka en undersökning bland sina medlemmar. Idén bakom undersökningen är att få mer fakta kring företagens upplevelse av sina kontakter med kommunen. I nästa steg hoppas vi kunna skönja hur det allmänna intrycket ser ut, och om det finns brister. Därefter vill vi gemensamt med kommunen försöka hitta bra verktyg för en förbättrad dialog och förståelse för varandras verksamheter.

Lidköpings Kommun har redan initierat ett förvaltningsöverskridande arbete för att underlätta företagens kontakter med Kommunen – projektet heter ”1 väg in”. Byggchef Daniel Holdenmark är initiativtagare till samarbetet som Tillväxt deltar i och välkomnar.

I januari i år genomlystes Tillväxts verksamhet av två externa konsulter på uppdrag av Kommunstyrelsen. 80 intervjuer genomfördes bland medlemmar och icke-medlemmar. Undersökningen visade att Tillväxt Lidköping fullgjorde sitt uppdrag som ålagts oss av kommunen. Det framkom också föreställningar och meningar om vår verksamhet som inte bara var smickrande. Detta blev för styrelsen och för mig som VD en viktig information. Kritiken som framkom visade att vi behövde förtydliga vår verksamhet och det resulterade i att vi ville förändra och förbättra Tillväxt.

Vi välkomnar Bolagsrådets men även Svenskt Näringslivs och SKL:s underesökningar – vi bör ta samtliga på allvar och se dem som ett redskap för att bli bättre.

Nästa nyhetsbrev blir en årskavalkad över allt som skett inom Tillväxt 2018 så håll utkik! Och om du inte hunnit fylla i undersökningen så finns det några dagar ännu : Klicka här för att komma till undersökningen

Maria Källsson, Vd
Tillväxt Lidköping

Se fler nyheter i Aktiviteter, Nyheter

Företagsklimat och samarbete

Plats 177 av 290 – det blev utfallet för Lidköping i Svenskt Näringslivs attitydundersökning där 200 företagare fått svara på hur de upplever företagsklimatet i kommunen.

Tillväxt Lidköping har som uppdrag att vara en plattform och arena för att skapa en bra kommunikation mellan kommunen och det lokala näringslivet. Har vi misslyckats med detta? Jag tror inte det – snarare borde det här det här resultatet sätta Tillväxts frågor och syfte högre upp på agendor bland beslutsfattare i Lidköping. Detta bottenresultat borde ge oss momentum i frågorna om en bättre dialog och samarbete.

100 företagare prioriterade att gå på 07:30 Företagarfrukost den 16:e oktober med tema Familjeföretag. Det är för oss ett rekord – ännu fler hoppas vi kommer till Tillväxts Näringslivfest som i år har ett nytt format med Lunchseminarium och det utmanande temat ”Världen förändras. Gör du?”. Missa inte detta tillfälle att fortsätta diskutera den för Lidköpings framtid viktiga fråga – hur skapar vi en gemensam vision för framtiden och lyckas få näringsliv och kommunen att dra åt samma håll.

Maria Källsson, Vd
Tillväxt Lidköping

Se fler nyheter i Aktiviteter, Nyheter

Lidköpings företag har flest revitaliserade företag i Skaraborg.

Ikväll träffar Tillväxt ett 20-tal Lidköpingsföretag som samtliga uppvisat en andra tillväxtresa och revitaliserats. Christian Jansson forskare i företagsekonomi vid Högskolan i Skövde avrapporterar sina spännande resultat. Lidköpings företag har flest revitaliserade företag i Skaraborg. Tack till Sparbanksstiftelsen Lidköping som gjort detta projekt möjligt.

Se fler nyheter i Affärsverksamhet, Aktiviteter, Nyheter, VD har ordet

Spännande vecka väntar!

Resultatet av Svenskt Näringslivs enkätundersökningen kring företagsklimatet i landets kommuner släpps den 2:e oktober.
Betyget är redan släppt och vi skönjer en svag förbättring för Lidköping från föregående år. Det samlade omdömet blev 3,39 på en sexgradig skala (3,23 år 2017) för Lidköpings del. Själva placeringen på rankingen dvs vilken plats Lidköping hamnar på av de 290 kommunerna återstår att se.
Bland de kommuner som står sig väl och förbättrar sina placeringar i undersökningen finns några gemensamma nämnare.
Den viktigaste är en tydlig politisk vilja att vara en företagarvänlig kommun. Ett beslut där viljan att skapa ett bra företagsklimat antas. Synliga ansvarstagande politiker som står upp för sina beslut och uttrycker en vision om hur Lidköping skall utvecklas och hur näringslivet kan bli en del av den visionen. En förtätad kontakt och en ökad förståelse för varandra – det vi kallar dialog som bör vara så självklart visar sig ofta vara den största stötestenen.
Tillväxt hoppas fortsatt få vara den arenan där den politiska viljan och visionen för framtiden förankras hos näringslivet. En framtid där företagare och det lokala näringslivet får spela en viktig roll.

Se fler nyheter i Aktiviteter, Nyheter, VD har ordet

Välfyllt program till hösten

Tillväxt Lidköping har lämnat en lång skön sommar bakom sig och kick-startar nu hösten med ett välfyllt program för våra medlemmar och företagare i Lidköping.

Valrörelsen är inne på sina sista tio pulserande dagar. Vi tog just pulsen på Lidköpings kommunpolitiker onsdagen den 29 augusti där vår 07:30 Företagarfrukost vigdes åt en näringslivspolitisk debatt. Samtliga nio partier fanns representerade och skiljelinjerna utkristalliserade sig – t ex kring synen på privatisering av kommunal verksamhet. Men kring frågan om hur vi förbättrar villkoren för det lokala näringslivet var samtliga partier eniga. Det finns en politisk vilja att skapa mer dialog och bättre förutsättningar för det lokala näringslivet. På frågan om det får kosta pengar var svaret JA hos samtliga 9 partier. Detta glädjande besked var vi dryga 70 personer i lokalen som bevittnade.

En fråga som ställdes till politikerna var hur de tycker att de lyckats skapa dialog och tagit sig an företagarnas viktigaste frågor  – fick en mycket intressant motfråga. ”Hur många av er företagare vill lägga er fritid på att representera ert skrå inom kommunpolitiken?”. Politikern som ställde motfrågan har helt rätt – det är få företagare som engagerar sig politiskt. I publiken räckte inte en enda upp sin hand som villig – inte heller jag.

Detta är problematiskt. De som sitter vid makten skall kritiskt granskas men att vara politiker förtjänar respekt. Vi som fortsätter sitta i publiken vid politiska debatter önskar oss en vision för Lidköping men också tydliga genomföranden av förbättringar.
Mycket av politiken kretsar kring att prioritera, att strama åt, effektivisera. De besluten är ofta impopulära. Kanske är det så som Jean-Claude Juncker formulerade de europeiska politiska ledarnas dilemma i början av 2000-talet:
”Vi vet alla vad vi måste göra – vi vet bara inte hur vi ska bli omvalda efteråt.”
Så istället för att förakta politiker tycker jag vi skall hylla dem och fortsätta skapa debatter och offentliga samtal. Det är grundförutsättningen för något av det viktigaste vi har i Sverige – Demokrati.

Välkomna till en spännande höst hos Tillväxt Lidköping https://tillvaxtlidkoping.se/events/
där företagen och företagande spelar huvudnumret!

Maria Källsson
VD

Se fler nyheter i Aktiviteter, Nyheter, VD har ordet

Ny teknik – nya möjligheter

Lidköpings invånare och besökare erbjuds fri Wi-Fi med start under sommarmånaderna på ett antal platser via Lidköpings kommun. Solbryggorna, Svalnäs, Stadsträdgården och Resecentrum är några av de utvalda Wi-Fi zonerna. Tillväxt har varit drivande i att skapa en informativ startsida som ger frisurfare nyttig information om erbjudandet som finns i vår stad.  Fria surfzoner kan vara en del av framtidens stadsutveckling. Att skapa goda möjligheter för människor att uppehålla sig och vilja vistas i stadsrummet handlar om olika saker. Solbryggorna utmed älven är ett lysande exempel på en förändrad stadsbild. Att fördriva tid framför en skärm finns det olika åsikter om men det är ett faktum att möjlighet till trådlös uppkoppling är ett hygienkrav. Framförallt för den yngre generationen. Detta skapar en annan typ av uppehållsrum i staden. Nu vidtar det verkliga arbetet hur vi möjliggör utveckling för näringslivet via den nya tekniken i staden.

I Linköping, som tilldelades utmärkelsen Årets stadskärna för några veckor sedan, har denna teknik använts för att mäta rörelsemönster i staden. Hur människor och fordon rör sig och hur dessa mönstren förändras när stadsbilden förädlas.

Samhällsbyggnadsbranschen sägs stå inför sitt största paradigmskifte hittills i och med digitaliseringen och möjligheterna med nya verktyg och arbetssätt. Med BIM och visionen om att skapa det obrutna informationsflödet i samhällsbyggandets processer samt IoT förutspås framtidens smarta och uppkopplade städer.

Hur skapar, hanterar och utvecklar vi gemensamt Lidköping genom den nya tekniken?  BIM (byggnadsutvecklingsmodeller), IoT (internet of things) och andra lösningar kan rätt använd skapa modeller och 3D-bilder kring Lidköpings framtid. Vi hoppas att genom samarbete i årets stadskärna mellan näringsliv, kommun och andra intressenter och via den nya tekniken kunna skapa ett större samhällsengagemang kring vår stad och dess framtid.

Vid valet av Linköping som Årets stadskärna löd juryns motivering: Priset går till den stad som har arbetat långsiktigt och lyckats behålla och förnya centrum genom att ta ut svängarna. Stadens aktörer har funnit varandra och hjälper varandra med värme, omtanke och generositet.

Vad blir Lidköpings fördel och styrka när vi vill kandidera om denna åtråvärda titel? Om detta kommer hösten handla – vi kommer söka ett brett engagemang i vårt fortsätta arbete. Ny teknik kan bli ett sätt att skapa en bred uppslutning och visualisering av ett gemensamt mål.

Trevlig sommar!

Maria Källsson, Vd Tillväxt Lidköping

Se fler nyheter i Blogg, Nyheter, VD har ordet

Tillväxt Lidköping tror på samverkan och samarbete – tillsammans är vi starkare är vårt ledord.

I både Svenskt Näringslivs och i Företagarnas undersökningar pekar resultaten på samma sak. Det är en tätare dialog, samverkan och förståelse hos kommunens tjänstemän och politiker som efterfrågas av våra lokala företagare. Båda dessa undersökningar har varit tema på frukostmöten i vår.
Läs:  frukostmöte 20 mars och 21 maj

I en småstad som Lidköping är inte utmaningarna för vare sig kommun eller näringslivet nödvändigtvis mindre än i större städer, snarare tvärtom. En framtidsfråga för Lidköping är en fortsatt tillväxt. Lidköping har som ambition att växa, 45.000 invånare innan år 2030 – i denna fråga råder enighet mellan politiken och näringslivet. Detta tema drog fullt hus när Tillväxt anordnade ett frukostmöte på ämnet – frågan engagerar.

För att nå en befolkningstillväxt och fler välmående företag krävs förmågan att samverka, skapa förtroende och ta modiga beslut för framtiden. En ökande befolkning, fler bostäder och en attraktiv stadskärna kräver breda kreativa lösningar där allmännytta och lokalt entreprenörskap går i takt mot ett gemensamt mål. Företagandet är en viktig förutsättning för att säkra skatteintäkter och att trygga välfärden. Men det krävs också mod och investeringsvilja hos våra lokala företagare – det är näringslivets roll för att skapa tillväxt.

Nu närmar vi oss en valrörelse, en av de mest oförutsägbara någonsin enligt experter och opinionsinstitut. Oförutsägbarhet är en faktor som den så kallade marknaden avskyr. Marknaden som avgör räntenivåer, fastighetspriser och investeringsvilja. Vi hoppas Tillväxt kan vara en brygga och skapa en gynnsam dialog och bygga förtroende mellan kommunen och näringslivet.

Tillväxts uppskattade frukostmöten gör ett uppehåll under semesterperioden men vi presenterar ett fullspäckat program för hösten. Tack till alla som besökt våra möten i vår och varmt välkomna tillbaka i Augusti.

Se fler nyheter i Aktiviteter, Blogg, Nyheter, VD har ordet