Nu har min tid i Tillväxt Lidköping runnit ut och det är dags att tacka för mig

Jag ser tillbaka på två händelserika år.

Det finns tre händelser som jag tycker förtjänar att nämnas lite extra så här på sluttampen.

Lidköpings diversifierade och imponerande företagande 
Projektet Företagsrevitalisering som vi genomfört tillsammans med Christian Jansson vid Skövde Högskola. Lidköpings näringsliv skiljer ut sig i statistiken och i forskningen. Våra ofta familjeägda företag är välskötta och har visat sig vilja fortsätta utvecklas och växt i större utsträckning än våra Skaraborgska kollegor. Förtagen gör en andra tillväxtresa efter den första som ofta sker vid nystart. Vad beror det på och vad kan vi lära oss av dessa entreprenöriella entusiaster? Tack vare Sparbanksstiftelsen Lidköping har vi kunnat titta just på detta inom ett forskningsprojekt och vill dela med sig till Lidköpings övriga näringsliv. Följ den spännande fortsättningen och resultaten inom Tillväxt.

Valet 2018
Att på nära håll följa det riksdags- och kommunala valutgången som lämnade Sverige och Lidköping initialt i ett förlamat läge har varit en spännande erfarenhet. Till slut fick vi i Lidköping en ny majoritet bestående av en för Sverige tämligen ovanlig sammansättning; S, C och KD. Jag hoppas att den vilja att satsa på näringlivsklimatet som det getts uttryck för blir verklighet under innevarande mandatperiod. Än finns mycket att göra.

Årets Stadskärna
I de fem fokusgrupper som tillsatts att diskutera Lidköpings framtid pågår spänstiga samtal. Men kanske ännu viktigare är de kontaktytor och förutsättningar för att skapa gemensamma målbilder. Det har skrivits 1000-tals post-it lappar och viljan och idéerna finns. Jag vädjar till kommunen och näringslivet att inte fastna i att bråka om kostnaderna utan låt detta projekt bli ett forum för att överbrygga bristen på gemensamma visioner eller visioner alls. Den som tror att stadsutveckling inte är att satsa på näringslivet har inte förstått kraften i att påverka och utveckla vår stads utbud och utseende.

Tack för mig och varmt lycka till Anna Sundbom – du har ett viktigt och spännande uppdrag framför dig!

Maria Källsson

Se fler nyheter i Aktiviteter, Nyheter

Tillsammans är vi starkare!

I måndags morse gästades Tillväxt av Svenskt Näringsliv, en riksomspännande organisation med 60 000 medlemsföretag och i Sverige är 1,6 miljoner människor anställda i något av dessa företag. Organisationen har ett tydligt syfte – ”vi arbetar för bättre villkor för Sveriges företag”.

Anledningen till inbjudan var den årliga undersökning som ger landets alla kommuner en bild av företagsklimatet i förhållande till Sveriges andra kommuner. Till vårt frukostmöte kom många, trots att mötestiden var 07:30 en måndagmorgon, ett 70-tal personer från både kommunen och näringslivet. Den här frågan är angelägen och det finns ett engagemang.

I samband med mötet presenterades det betyg Lidköpings företagare själva satt på klimatet i kommunen. 3,0 löd betyget på en 6-gradig skala. Samma siffra 2018 var 3,39, samma som riksgenomsnittet. I år hamnar riksgenomsnittet på strax över 3,4. Det vill säga även om vi inte vet vår ranking, vet vi att vi presterat under riksgenomsnittet och vi vet att vi med denna siffra är sämst i Skaraborg.

Svenskt näringsliv kommer med ett antal rekommendationer till oss för hur vi skall stärka och i vissa fall återuppbygga förtroendet för varandra inom kommun och näringsliv. Dessa är;
Tydligt ledarskap
Lyssna! –dialog med företagen
Sätt upp mål –vart ska vi?
Utforma strategier –involvera företagen
Långsiktig handlingskraft

Det är precis dessa 5 punkter som kommer att vara färdriktningen för det fortsatta arbetet i Tillväxt. Redan i detta nyhetsbrev kommer tillfälle ges att lära känna Bolagsrådets nya styrelseordförande Carl-Fredrik Svederberg lite närmare och Tillväxts ordförande och styrelse samt kommunens beslutsfattare har uttryckt en tydlig vilja att tydliggöra sin plan för framtiden och utarbeta en gemensam strategi och tydliga gemensamma mål.

Det finns bara ett sätt att komma tillrätta med de utmaningar som finns och det är den grundidé som ligger bakom Tillväxt. Tillsammans är vi starkare!Tillsammans som företagare och tillsammans med kommunen oavsett om det är snabbare hantering av bygglovshantering, förutsättningar för ett stort handelsutbud eller att bevara vårt sjukhus.

Den 24:e september kommer den slutgiltiga domen Lidköpings placering på listan över kommener och företagskimatet så håll utkik i Tillväxts flöden.

Maria Källsson
VD Tillväxt Lidköping

Se fler nyheter i Nyheter

Tillväxt Lidköping önskar en skön sommar!

I en rykande het rapport från Fastighetsägarna och HUI från den 27/6 2019 står följande att läsa ”Stadskärnorna växer men ömsar skinn”1

När ovanstående två organisationer kartlagt den kommersiella utvecklingen i alla Sveriges stadskärnor visar resultaten att den totala försäljningen ökar och att strukturomvandlingen fortsätter. Det visar sig att stadskärnornas totala utveckling är nästan konstant (+0,4%) men förändringen visar sig i de olika branscherna; ”Detaljhandeln hade en tuff utveckling och tappade 1 procent medan hotell och kommersiell service växte starkast med 4 respektive 3 procent. Trots att många stadskärnor möter tuffa omständigheter när stadskärnorna ömsar skinn och innehållet utmanas, förändras och byts ut finns goda förutsättningar inför framtiden. Goda kommunikationer, närhet, service och många besöksanledningar är några av anledningarna till detta.”

Detta resultat visar på vikten av att arbeta med stadskärnan – att Lidköping för att fortsätta vara en attraktiv stad måste omfamna strukturomvandlingen och skapa goda förutsättningar för service och de nya reseanledningarna. Mat, boende, kultur och aktiviteter är på frammarsch medan shopping som huvudsaklig anledning för besök minskar. Att arbeta för att Lidköping skall bli Årets stadskärna 2021 är ett sätt att möta dessa förväntningar. I sommar kommer stadens invånare och besökare få ett smakprov på hur Lidköpings setadskärna ser ut i ömsat skinn. Håll utkik utmed älvstränderna och i sensommar bjuder Samhällsbyggnad och Tillväxt in till en dialog om hur vår stad skall utvecklas i framtiden ett pop-up kontor på Stenportsgatan. Missa inte detta men till dess önskar Tillväxt er en riktigt skön #sommarilidkoping.

Maria Källsson VD Tilllväxt Lidköping

1 Läs rapporten i sin helhet här

Se fler nyheter i Nyheter

Ny ordförande i Tillväxt Lidköping

Med kommunal- och näringslivssamverkan arbetar varje kommun i Sverige, det vi i dagligt tal kallar företagsklimat. ”Det som kännetecknar de mest framgångsrika kommunerna är att kommunen behandlar sina företag som kunder. Ett kund – leverantörsperspektiv skapar ömsesidig respekt.”  Detta är ett citat från Tillväxts avgående ordförande Thomas Fröjd.

Thomas har varit engagerad i föregångarna till Bolagsrådet det som kallades Näringslivskommittén, Näringslivet i Lidköping NIL. Han har också varit en av dem som såg till att Tillväxt Lidköping kom till stånd. Förutom att ha byggt upp sitt företag framgångsrikt har han även under ett decenium engagerat sig i att organisera näringslivet i Lidköping. Ett helt ideelt arbete utan ersättning men många långa sammanträden på kvällstid med ibland otacksamma frågor som sjukhuset, E20:s utbyggnad. Vid ett möte i våras ställdes frågan till styrelsen: -När har du känt sig stolt över samarbetet mellan kommunen och näringslivet inom Tillväxt? Mötet räknade upp rondellen vid Rörstrandsleden, etableringen av Biltema samt isbanan. Det viktigaste med Tillväxt och Thomas insats skulle jag ändå vilja säga är konstruktionen av Tillväxt – att kommunens högsta tjänstemän, politik och näringslivsföreträdare sitter vid samma bord och diskuterar sina gemensamma utmaningar utan att skuldbelägga.

När jag nu vill formulera ett varmt tack till Thomas Fröjd för ditt exemplariska engagemang i näringslivsfrågor i Tillväxt vill jag också hälsa hans efterträdare välkommen – som också heter Thomas för säkerhetsskull. Thomas Viksberg, har en lång erfarenhet av coaching och som ledarskapskonsult inom idrott och företagsledning. Jag tror att Thomas kan göra mycket gott för Tillväxt framöver.

Ps. Missa inte vårt fullmatade kalendarium i maj och juni.

Maria Källsson VD Tilllväxt Lidköping

Se fler nyheter i Nyheter

Nyföretagare efterlyses

Lidköping har flest nyföretagare i Skaraborg – trots en vikande trend i Sverige. Under 2018 startades totalt 187 nya företag, att jämföra med 209 stycken 2017 i Lidköping enligt statistiken från Nyföretagarbarometern.
Att Lidköping tappar 10% mellan 2017-2018 kan ses oroväckande, men värt att ha i åtanke är att 2017 startades ett rekordstort antal företag, 30 % ökning 2017. Enligt nyföretagarbarometern rankas Lidköping på plats 124 i Sverige, att jämföra med plats 111 år 2017.

På nationell nivå är alltså färre svenskar företagare. Nyföretagandet minskar. Det är allvarligt – för sysselsättning, långsiktiga skatteinkomster och Sveriges tillväxt. Det ska vara lätt och attraktivt att starta eget. Det ger en lösning för fler människor att söka alternativ till befintliga arbeten och kan ge våra nyankomna svenskar möjligheter att skapa en sysselsättning i Sverige.

NyföretagarCentrum är opolitisk och genomför gratis rådgivning och bidrar till att nya företag startas, vilket givit staten miljardinkomster. Det är något förvånande att de inte får något statligt stöd till sin verksamhet. Vi är däremot många lokala aktörer som stöttar och tror på vårt lokala NyföretagarCentrum i Lidköping under Kerstin Wångstedts ledning. Lokala banker, Lidköpings Kommun samt Tillväxt Lidköping är några av bidragsgivarna. Vi ser det som en av våra huvuduppgift att bryta den negativa utvecklingen av nyföretagandet.

Tillväxt Lidköping kommer satsa mer på att synliggöra denna för staden och entreprenörskapet så viktiga verksamhet ytterligare så håll utkik. Grattis säger vi till Lidköpings Nyföretagarcentrum som trots en nedgång nått högst placering i Skaraborg. Tillsammans är vi starkare!

Läs mer om Nyföretagarbarometern här

Maria Källsson VD Tilllväxt Lidköping

Se fler nyheter i Nyheter, VD har ordet

Att samverka borde stavas med ä

Så sade någon till mig för en tid sedan. Det ligger mycket i det uttrycket. Samverkan är tänkt som ett organisatoriskt sätt att lösa utmanande uppgifter som den egna enheten inte klarar på egen hand. Årets stadskärna, som Lidköping kandiderar för att bli 2021 är ett ibland utmanande projekt att leda. Men andra städer har lyckats samverka innan oss och det är min fasta övertygelse att vi skall lyckas ena fastighetsägare, handlare, krögare, destinationsbolag och kommunen att gå mot en gemensam vision av ett framtida ännu bättre Lidköping.

Destinationsutveckling och stadsutveckling går hand i hand – utvecklar vi ett bättre Lidköping för oss som bor här genererar det fler besökare, turister och det har visat sig också spilla över på det lokala näringslivet. 2019 kommer bli ett år då samverkan för en ta fram en gemensam vision för staden står i fokus för Tillväxt arbete. Jag uppmanar er alla att delta i stadsvandringar och efterföljande stormöte som anordnas den 19:e mars med tema Årets Stadskärna.

Missa inte att Kommunens samhällsbyggnadsförvaltning från och med detta nyhetsbrev informerar om vad som är på gång kring Mark & Exploatering och annat spännande som är på gång.

Maria Källsson, Vd
Tillväxt Lidköping

Se fler nyheter i Nyheter

Ett fullmatat verksamhetsår

2018 går mot sitt slut. December är månaden när det är dags att knyta ihop säcken och göra bokslut över året som gått. För Tillväxt Lidköpings del kan vi titta tillbaka på ett fullmatat verksamhetsår – som VD känner jag mig stolt över vad mina kollegor tillsammans med er våra medlemsföretag lyckats åstadkomma. Vill du veta mer så klicka på länken och läs mer om vad vi gjort så läs här:

Magnus Kroon besökte Bolagsrådets Rådslag i december. Ett oerhört inspirerande och tankeväckande föredrag där ord som Konsumtionshierarki, vem har egentligen makten i framtidens konsumtionssamhälle? På en rak fråga om hur Lidköping skall lyckas behålla och förstärka sin attraktionskraft beskrev han begreppet Platsination – att utveckla platsen vi bor på främst för de som bor här, då kommer turister och besökare per automatik.
En företagare som berättade öppet att han välkomnade projektet Årets stadskärna och menade att för att han skulle kunna utveckla sitt företag och hitta kompetens måste Lidköping vara en bra plats att bo och leva på. Ett levande centrum ligger i alla Lidköpings företagares intresse, därför behöver vi projektet Årets Stadskärna. Ett samarbete mellan näringarna, kommunen och föreningslivet där vi har ett och samma mål. Det är genom samarbete och gemensamma målbilder vi skapar ett gott samarbetsklimat så stavas företagsklimat.

Två av de projekt som initierats i år har en längre livslängd än året som gått: Årets Stadskärna samt Företagsrevitalisering – håll utkik efter fler spännande föreläsningar och workshops under nästa år. Missade du Magnus Kroon vid Rådslaget kommer en ny chans tidigt 2019, så håll utkik.

God Jul och Gott Nytt 2019. Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete.

Ps. här kommer mina bästa boktips inför julledigheten

  1. ”Landet utanför” av Henrik Berggren. Första boken i en trilogi som skildrar Sverige under krigsåren, sett ur ögonen på några kända och mindre kända svenskar.
  2. ”Factfulness. Tio knep som hjälper dig förstå världen” av Hans Rosling, Ola Rosling och Anna Rosling Rönnlund. Hur vi slipper att ständigt missförstå världens utveckling. Team Rosling presenterar tio olika metoder som ska få oss att tänka och agera i enlighet med vad de kallar factfulness
  3. ”Min historia” av Michelle Obama I sina memoarer berättar Michelle Obama om sitt liv, från barndomen i Chicago till tillvaron som USA:s första afroamerikanska presidentfru.

Maria Källsson, Vd
Tillväxt Lidköping

Se fler nyheter i Aktiviteter, Nyheter

Att våga mäta – våga hitta nya mål – våga bli bättre

Inför släppet av Svensk Näringslivs årliga undersökning av näringslivsklimatet i Sveriges 290 kommuner får varenda näringslivschef i Sverige handsvett. Undersökningen kritiseras av många för att den inte tar med aspekten; om företagen som svarar på enkäten har haft någon faktiskt kontakt med kommunen eller inte. Det hänvisas hellre till Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) undersökning Insikt. Oavsett så har Kommunrankingen ett enormt genomslag och har sett likadan ut över tid och ger därför ett bra underlag för jämförelser. Lidköping hamnade i år på plats 177 av 290.

Bolagsrådet, som är Lidköpings näringslivsförening, och som till 60 % äger Tillväxt Lidköping (40 % ägs av Lidköpings Kommun) https://tillvaxtlidkoping.se/e-tjanster/bolagsradet/ genomför under denna vecka en undersökning bland sina medlemmar. Idén bakom undersökningen är att få mer fakta kring företagens upplevelse av sina kontakter med kommunen. I nästa steg hoppas vi kunna skönja hur det allmänna intrycket ser ut, och om det finns brister. Därefter vill vi gemensamt med kommunen försöka hitta bra verktyg för en förbättrad dialog och förståelse för varandras verksamheter.

Lidköpings Kommun har redan initierat ett förvaltningsöverskridande arbete för att underlätta företagens kontakter med Kommunen – projektet heter ”1 väg in”. Byggchef Daniel Holdenmark är initiativtagare till samarbetet som Tillväxt deltar i och välkomnar.

I januari i år genomlystes Tillväxts verksamhet av två externa konsulter på uppdrag av Kommunstyrelsen. 80 intervjuer genomfördes bland medlemmar och icke-medlemmar. Undersökningen visade att Tillväxt Lidköping fullgjorde sitt uppdrag som ålagts oss av kommunen. Det framkom också föreställningar och meningar om vår verksamhet som inte bara var smickrande. Detta blev för styrelsen och för mig som VD en viktig information. Kritiken som framkom visade att vi behövde förtydliga vår verksamhet och det resulterade i att vi ville förändra och förbättra Tillväxt.

Vi välkomnar Bolagsrådets men även Svenskt Näringslivs och SKL:s underesökningar – vi bör ta samtliga på allvar och se dem som ett redskap för att bli bättre.

Nästa nyhetsbrev blir en årskavalkad över allt som skett inom Tillväxt 2018 så håll utkik! Och om du inte hunnit fylla i undersökningen så finns det några dagar ännu : Klicka här för att komma till undersökningen

Maria Källsson, Vd
Tillväxt Lidköping

Se fler nyheter i Aktiviteter, Nyheter

Företagsklimat och samarbete

Plats 177 av 290 – det blev utfallet för Lidköping i Svenskt Näringslivs attitydundersökning där 200 företagare fått svara på hur de upplever företagsklimatet i kommunen.

Tillväxt Lidköping har som uppdrag att vara en plattform och arena för att skapa en bra kommunikation mellan kommunen och det lokala näringslivet. Har vi misslyckats med detta? Jag tror inte det – snarare borde det här det här resultatet sätta Tillväxts frågor och syfte högre upp på agendor bland beslutsfattare i Lidköping. Detta bottenresultat borde ge oss momentum i frågorna om en bättre dialog och samarbete.

100 företagare prioriterade att gå på 07:30 Företagarfrukost den 16:e oktober med tema Familjeföretag. Det är för oss ett rekord – ännu fler hoppas vi kommer till Tillväxts Näringslivfest som i år har ett nytt format med Lunchseminarium och det utmanande temat ”Världen förändras. Gör du?”. Missa inte detta tillfälle att fortsätta diskutera den för Lidköpings framtid viktiga fråga – hur skapar vi en gemensam vision för framtiden och lyckas få näringsliv och kommunen att dra åt samma håll.

Maria Källsson, Vd
Tillväxt Lidköping

Se fler nyheter i Aktiviteter, Nyheter

Lidköpings företag har flest revitaliserade företag i Skaraborg.

Ikväll träffar Tillväxt ett 20-tal Lidköpingsföretag som samtliga uppvisat en andra tillväxtresa och revitaliserats. Christian Jansson forskare i företagsekonomi vid Högskolan i Skövde avrapporterar sina spännande resultat. Lidköpings företag har flest revitaliserade företag i Skaraborg. Tack till Sparbanksstiftelsen Lidköping som gjort detta projekt möjligt.

Se fler nyheter i Affärsverksamhet, Aktiviteter, Nyheter, VD har ordet