Många känner för stadskärnan

Att människor gillar och trivs i Lidköpings stadskärna är tydligt, när vi ser det stora intresset för att ge förslag till utveckling av stadskärnan (genom  glascontainern). Intresset var över förväntan, sammanlagt fick vi fler än 280 skriftliga enkäter och förslag från invånare och besökare i Lidköping.

Det som de som svarat är nöjda med i Lidköping är känslan av småstad, med en fin blandning av butiker och affärer. Torget med torghandel året runt uppskattas av både unga och äldre. Välskötta planteringar, blommor och växter samt det stora utbudet av caféer och restauranger är rejält uppskattat. Sammanfattningsvis är det många som tycker att Lidköping har en levande stadskärna med en närhet till det mesta.

När det gäller det som saknas eller finns för lite av är det framförallt utnyttjandet av närheten till vattnet.
Här ser flera gärna att vi tar bättre tillvara på vattnet, till exempel genom att skapa verksamheter och aktiviteter som mer tydligt knyter ihop vattnet (Vänern och Lidan) med centrum. Många uppskattar alla nuvarande aktiviteter, men ser gärna fler arrangemang och aktiviteter för att göra stadskärnan än mer attraktiv. Till exempel finns önskemål från barnfamiljer om någon form av flyttbar/tillfällig lekplats. Slutligen vill många ha bättre öppettider och möjlighet att nyttja parkeringsskiva i centrum.

Vi har även fått in en del riktigt spännande förslag till förändring och förbättring – vi presenterar dem när sammanställningen av alla enkäter och förslag är klar. Slutlig sammanställning kommer att presenteras på bland annat www.tillvaxtlidkoping.se

Se fler nyheter i Blogg, VD har ordet

Marknadsföring

Efter en sommar där förväntningarna på ljumma sommarkvällar inte helt uppfyllts är det återigen full fart med en spännande höst. Med medverkan på Kulturkalaset i Göteborg, ”glascontainer” på torget och en favorit i repris – Krogstafetten – är hösten snart fylld.

Vi deltog i Kulturkalaset i Göteborg i augusti. Det blev lyckat, med fullt av besökare och många frågor i Lidköpings monter. Det var Tillväxt Lidköping AB, AB Bostäder och Lidköpings kommun som tillsammans deltog på Kulturkalaset, i syfte att väcka intresse för Lidköping och på sikt få göteborgare att flytta till Lidköping.

Målgruppen var barnfamiljer och medelålders som vill ha bättre livskvalitet samt är trötta på storstädernas otrygghet, trafiksituation och höga boendepriser. Med tema trygghet, om med argumenten 22 mil kuststräcka, natur och kultur samt en av Sveriges cafétätaste kommuner blev många positivt förvånade över allt som finns i Lidköping.
Dock krävs uthållighet och kontinuitet i marknadsföringen för att vi ska kunna se resultat. Fortsättning följer, med riktade insater utanför köpcentra samt deltagande i bomässan i Göteborg med mera.
”Syns man inte finns man inte…”

Årets stadskärna
Välkommen till ”glascontainern” på torget 4 till 8 september, för att ge förslag på hur vi kan göra vår stadskärna än bättre för boende och besökande i Lidköping. Alla idéer och förslag är välkomna. Containern är bemannad mellan klockan 10:00 och 18:00.

Se fler nyheter i Blogg

Solbryggor

Sommar, semester och event

Sommaren och semestern står för dörren och vi är många som ser fram emot ledighet, avkoppling och goda aktiviteter. Med ett konjunkturläge som är bland de bästa på många år är framtidstron stor hos många av våra företag. Dessutom blir det för Lidköping en sommar med ovanligt många olika arrangemang och event, framförallt många motorarrangemang.

Störst av dem alla är Power Big Meet  som lockar upp till 80 000 besökare. Power Big Meet omnämns ibland som världens största bilträff för entusiaster som gillar klassiska bilar. Vi hoppas att du som invånare tar tillfället i akt och besöker Power Big Meet för att uppleva folkfesten.

”Siffror från Västerås visar att varje besökare gör av med i genomsnitt 2 000 kr”.

Planeringen för arrangemanget har pågått under lång tid med flera informationsmöten och stort engagemang. Tillväxt Lidköping har varit delaktig i att se hur vi kan hjälpa hotell, restaurang och handel att hitta möjligheter till ökad försäljning. Som del av detta arbete gör vi om torget till ett stort restaurangtorg, där det finns möjlighet att äta och dricka något gott samt titta på cruisingen.

MÖJLIGHETER OCH BEGRÄNSNINGAR
Drivmedel, livsmedel, restaurangmat, kaffe, campingtillbehör, grilltillbehör, bilreparationer, läkemedel, all form av dricka och så vidare. Listan kan göras lång på vad besökare kan tänkas handla under Power Big Meet men en avsevärt ökad försäljning av vissa varor kommer det att bli.
Under cruisingen är delar av Lidköping avspärrat. För att minska problem vid förflyttningar och transporter, är det bra om du avstår från egen bil om det är möjligt. Om du behöver använda bil är det viktigt med tålamod, eftersom det är många som ska samsas på vägarna.
De företag som finns i Lidköping och har regelbundna leveranser av varor och gods, bör försöka att styra transporterna till antingen före 6/7 eller efter 8/7, alternativt till tidigt på dagen de aktuella dagarna.

Facebooksidan ”Projektledningen för Power Big Meet, Lidköpings kommun informerar”  är kommunens officiella informationssida för arrangemanget. Där läggs kontinuerligt väsentlig information upp inklusive översiktskartor, länken är https://www.facebook.com/powerbigmeetlidkoping

Vi på Tillväxt Lidköping önskar dig en trevlig sommar samt en avkopplande och skön semester.

Se fler nyheter i Blogg, VD har ordet

”Årets stadskärna” 2021

Stadskärnan är hjärtat i staden, för människor, handel och mötesplatser. Det är det mest intensiva området kommersiellt sett, men även socialt och kulturellt. Lidköping har en unik stadskärna med torg, närhet till vattnet, broar, rådhus och en välbevarad småstadsbebyggelse. I centrala Lidköping finns dessutom en väl fungerande mix av kommersiell och kulturell verksamhet samt en av Sveriges största gymnasieskolor i direkt anslutning till stadskärnan. Vi har därmed avsevärt bättre förutsättningar för en levande stadskärna än många andra av Sveriges städer.

Arbetet med att ta fram ett förslag på handlingsplan hur vi ska kunna vara med och tävla om titeln ”Årets stadskärna år 2021” har precis startat. Nu behöver vi förslag, synpunkter, idéer och engagemang från alla intresserade.
Nu handlar det inte i första hand om kommersiellt utbud eller att försköna miljön, utan snarare om hur vi gör för att få invånare och besökare att vilja besöka och uppehålla sig i stadskärnan.
Vad lockar unga, barnfamiljer, seniorer, funktionshindrade, föreningar med flera? Hur ökar vi delaktigheten och viljan att medverka? Hur utvecklar vi kvällsekonomin och tryggheten för restaurang- och krogbesökare kvällstid?
Vad tycker och känner de besökare och turister som kommer till Lidköping och vilken känsla vill vi att våra invånare och besökare ska få när de besöker stadskärnan?
Frågorna är många och svaren troligtvis än fler.
Under augusti testar vi en form av direkt delaktighet i anslutning till torget, där alla som vill får komma med förslag.

I arbetet för att få utmärkelsen Årets stadskärna ska vi kartlägga nuläget avseende utbud, tillgänglighet och gestaltning. Vi ska ta fram en organisation och ett förslag på finansiering, bestämma vad och hur vi ska mäta utvecklingen, hur vi ska dokumentera arbetet, knyta expertis till projektet och genomföra studiebesök till andra städer. Och framförallt ska vi ge förslag på en vision på vad det är vi vill med stadskärnan.

För att lyckas med detta arbete krävs stöd, hjälp och förslag från alla som är intresserade och som vill vara med och utveckla vår stadskärna, vår stad. Tillsammans gör vi Lidköping starkare.

Se fler nyheter i Blogg, Årets Stadskärna

Lokal tillväxt och infrastruktur

Konjunkturutvecklingen ser fortsatt positiv ut, enligt statistik från de västsvenska företagen. Minskat antal varsel och en ökad konsumtion är bidragande orsaker, berättar Västsvenska Handelskammaren i sin senaste konjunkturindikator.

Det som sker allmänt i Västsverige gäller även specifikt för oss här. Våra kontakter och den information vi har tillgång till berättar att det går riktigt bra för många av våra lokala företag, speciellt de inom tillverkning, transport, bygg och tjänstesektor.
Tittar vi på de 60 företag i Lidköping som ökat sin personal mest mellan 2015 och 2016, ser vi en ökning på sammanlagt fler än 450 anställda. Samma tendens finns när det gäller omsättningsökning.

Goda exempel
Ett exempel på detta är TI Group Automotive Systems AB, som på ett år gått från 90 till 115 anställda och som har fortsatt god tillväxt. Några andra företag som det går bra för är KMT Precision Grinding AB och Eurofins två olika bolag som även de anställt fler. Bland tjänsteföretagen har vi Säkerhetstjänst i Väst AB, som för ett år sedan hade cirka 10 anställda, idag är de uppe i 30 anställda.  Akustikverkstan AB som 2013 var 4 anställda har idag 16 anställda och finns i både Stockholm och Göteborg. Ett annat litet företag med gott rykte är Lilla Labäck, som idag levererar grönsaker till Sveriges samtliga restauranger med en eller två stjärnor i Guide Michelin. Det finns med andra ord en tydlig lokal tillväxt hos många av Lidköpingsföretagen.

Fungerande infrastruktur krävs
En utmaning för företagen är dock att hitta rätt kompetens och få anställda att vilja pendla eller att flytta till Lidköping. Framförallt gäller detta personer som bor eller jobbar i Göteborg. Väl fungerande kollektivtrafik är en grundläggande förutsättning för vår tillväxt. Idag fungerar inte Kinnekullebanans tågtrafik tillräcklig bra, vilket innebär en stor risk att förlora anställda som i längden inte vill eller orkar pendla. Kinnekullebanan har diskuterats och behandlats under många år, men är fortfarande inte åtgärdad. Kinnekullebanan är den viktigaste kollektivtrafiken vi har till och från Göteborg och fram till dess att den förbättras måste andra, tillfälliga lösningar hittas för att öka attraktiviteten i att arbeta i Lidköping.

Se fler nyheter i Blogg, VD har ordet

Insikt/Nöjd kund Insikt

Från 102 till 62 plats för Lidköpings kommun i Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) senaste mätning ”Insikt/Nöjd Kund Insikt”. Undersökningen omfattar 147 kommuner och är en servicemätning av kommunens myndighetsutövning.
Resultatet visar på en vändpunkt för Lidköping med en kraftig förbättring inom framförallt bygglov och mycket stark position när det gäller serveringstillstånd. Mycket positivt, bra jobbat!

Se fler nyheter i Nyheter

Försäljningsindex

Försäljningsindex, 7 högsta i Västra Götaland. Göteborg, Borås, Uddevalla, Trollhättan, Skövde, Tanum och LIDKÖPING. Med tanke på Lidköpings storlek och avsaknad av större externa köpcentra och en levande stadskärna måste vi säga att vi klarar oss riktigt bra!

Se fler nyheter i Blogg

Lyfta i rankningen

Det finns en rad olika rankningar av kommuner i Sverige. Rankning som till exempel: Här är bäst att bo, Företagarkommun, Företagsklimat och Nyföretagarbarometern. Det gemensamma för dessa rankingar är ett försök att berätta hur kommunerna står sig mot varandra, både avseende faktiska faktorer och attityder till företagande. När det gäller statistiken mäts till exempel antalet nyregistrerade företag, tillgång till kompetens, infrastruktur, konkurrens från kommunen, företagens omsättningsutveckling och resultat.
I dessa mätningar brukar Lidköping placera sig i mittensegmentet, jämfört med alla andra svenska kommuner. Det finns förutsättningar till avsevärt bättre placeringar, men för det krävs bland annat ökad förståelse och en vilja till attitydförändring hos alla lokala parter.

Det finns vissa generella mönster i dessa rankingar. Storstäder och förorter till storstäder rankas oftast högt. Naturligtvis finns det faktorer som påverkar detta som universitet och högskolor i kommunen, tillgång till kompetens, utbyggd infrastruktur, väl fungerande ”science parks”/inkubatorer” samt stort utbud av varor och tjänster med mera.
Det finns även vissa små kommuner som sticker ut och återkommande placerar sig högt på listan över bra företagsklimat, däribland Vellinge, Trosa, Kävlinge, Laholm, Markaryd och Ängelholm och närliggande Vårgårda. Bland dessa mindre kommuner finns också faktorer som påverkar; till exempel en större trafikerad trafikled (E4, E6, E20) genom kommunen och/eller att de ligger nära större städer. Fast när det gäller nyföretagande går det inte att hitta generella mönster bland de bäst rankade småkommunerna. Här är det i stället andra faktorer som påverkar nyföretagandet.  Till exempel har Åre, Vellinge, Strömstad och Österåker varit med bland de 20 bästa kommunerna under flera år.

För Lidköpings del är utvecklingen inte tillräckligt bra i några av dessa mätningar och frågan är hur vi kan förbättra företagsklimatet och nyföretagande, samt attityderna till företagandet? Vad gäller nyföretagandet verkar något vara på väg att hända, då intresset för rådgivning har ökat senaste året. Men för att förbättra företagsklimatet krävs fortfarande mycket, mest avseende attityder till företagande. För även om vi ser att det även här håller på att förbättras (kortare handläggningstider), krävs mer.
Trots allt tror vi att detta lyft kommer, frågan är bara hur snart? Utan att lova för mycket tror jag att vi under de närmaste åren kommer att se en förbättring när det gäller Lidköpings placering i olika rankingar – framtiden är hoppfull, bara vi alla arbetar för detta lyft.

Se fler nyheter i Blogg, VD har ordet