1. Parter
  Avtalsparter är Tillväxt Lidköping AB, org nr 556897-4355 och Näringsidkaren nedtill i detta dokument.
 2. Bakgrund
  Lidköpings kommun delar varje år ut en julklapp till sina cirka 5 000 anställda. I år har kommunen i samarbete med Tillväxt Lidköping beslutat dela ut en värdecheck som gäller på caféer och restauranger i Lidköping.

Avtalets innehåll:

 1. Värdecheckarnas värde
  Värdecheckarna är värda 200 kr (179 kr + 12% moms) för mottagarna, d.v.s. anställda i Lidköpings kommun. Värdecheckarna ska kunna lösas in på de caféer och restauranger som kommit överens med Tillväxt Lidköping om att ta emot dem. Värdecheckarna är värda 180 kr (161 kr + 12 % moms) för restauranger och caféer, d.v.s. Tillväxt betalar restauranger och caféer ett reducerat pris för värdecheckarna.
 2. Förbehåll
  Värdechecken gäller inte alkohol eller tobak. Den kan inte inlösas mot kontanter, och den kan endast användas vid ett tillfälle.
 3. Krav på näringsidkare
  Näringsidkaren ska bedriva verksamhet i Lidköpings kommun och inneha F-
 4. Tidsintervall
  Värdechecken ska gälla under perioden 25 december 2018 – 31 augusti 2019.
 5. Diskretion
  Då det ligger i ärendets natur är parterna överens om diskretion, så att julklappen kan bli en överraskning för dem som kommer att få den.
 6. Betalningsvillkor
  När näringsidkaren skall lösa in värdecheckarna, så sänder den en faktura 161 kr plus momsen på 19 kr specificerad tillsammans med de inlösta värdecheckarna till Tillväxt. Fakturering kan ske högst en gång per månad. Betalningsvillkor: 30 dagar netto.
 7. Hävning
  Om näringsidkaren förfar på otillbörligt sätt, eller om samarbetssvårigheter uppstår äger Tillväxt rätt att häva träffat avtal. Detta ska ske skriftligt med en uppsägningstid om 4 veckor.
 8. Tvist
  Eventuella tvister ska i första hand avgöras i förhandling mellan parterna, därefter avgöras i svensk domstol med tillämpning av svensk rätt.
 9. Juridiskt bindande
  Detta avtal är juridiskt bindande.

 

Senast uppdaterat 6 september, 2018 by Marcus Johansson