Förbättrade resultat för kommunens bygglovsservice i årets nöjd kund-index

För sjätte gången presentera nu Sveriges kommuner och landsting (SKL) resultaten från undersökningen Öppna jämförelser gällande företagsklimatet i Sveriges kommuner. Undersökningen är en kvalitetsmätning av den kommunala myndighetsutövningen och servicen gentemot företag. Att företagare fortsätter att ge kommunernas service allt bättre omdömen, är en av slutsatserna som SKL gör.

Resultaten presenteras i ett så kallat ”nöjd kund index” (NKI) och för Lidköpings del ligger det sammanslagna indexet på 72 – vilket är ett tapp jämfört med förra årets undersökning då vi fick 74 i medelvärde, samtidigt är det inom gränsen för ett bra och godkänt resultat. I år hamnar vi på plats 100 av de 171 kommuner som deltagit denna gång.

Inom området markupplåtelse ligger Lidköpings kommun fortsatt väldigt högt, på en fjärde placering av de deltagande kommunerna, med ett NKI-värde på 79. Medelvärdet inom området är 72.

Förra årets låga index (61) gällande området bygglov har i årets undersökning förbättrats till ett index på 66, vilket räknas som godkänt.

– Vårt långsiktiga arbete med personal- och kompetensförsörjning på byggenheten börjar ge resultat. Inom samtliga bemötandeområden ökar vi resultatet och når som bäst 74 vilket känns mycket glädjande då detta är ett centralt mål för oss, säger Daniel Holdenmark, byggchef i Lidköpings kommun.

Även inom områdena kompetens (71) och rättssäkerhet (72) och information (som mest 75) har resultaten ökat.

– När det gäller effektivitet och tillgänglighet behöver vi arbeta vidare även om vi har förbättrat NKI-resultatet med i vissa fall över 25 % jämfört med förra mätningen, fortsätter Daniel.

– Ett område där vi försämrat oss är upplevelsen av vår digitaliseringsgrad. I takt med att den allmänna digitala utvecklingen fortgår i samhället ökar företagarnas förväntningar på att kommunen tillhandahåller digitala tjänster. Företagarna anser också att den kommunala webbsidan kan bli bättre, avslutar han.

Området miljö- och hälsoskydd visar i år ett tapp i sitt index. Från tolfte placering till plats 45 och ett index på 74 istället för 79. Det är en kombination av att andra kommuner generellt fått bättre resultat i år och att värdet gällande information och tillgänglighet sjunkit något.

Övergripande är dock företagens bedömning av myndighetsområden miljö- och hälsoskydd att Lidköpings kommun fortfarande har mycket gott bemötande, fortsatt hög rättssäkerhet och effektivitet.

Inom myndighetsområdet miljö har även privatpersoner tillfrågats och deras bedömning av information, tillgänglighet, bemötande, rättssäkerhet och effektivitet ger ett mycket bra resultat med NKI över 80.

 

Fakta om undersökningen:

Öppna jämförelser Företagsklimat visar inom vilka områden företagarna anser att myndighetsutövningen fungerar bra respektive mindre bra samt vad kommunen behöver bli bättre på. Undersökningen omfattar sex myndighetsområden: Brandskydd, Bygglov, Markupplåtelse, Miljö- och hälsoskydd, Livsmedelskontroll samt Serveringstillstånd. För dessa olika områden ställdes frågor kring sex kvalitetsfaktorer till företagarna. Det handlade om hur man upplever kommunens information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. Antalet svar i undersökningen uppgick år 2018 till 31 037, svarsfrekvensen var 57 procent. 184 kommuner och 11 gemensamma förvaltningar/förbund deltog i undersökningen.

Här på Sveriges kommuners och landstings hemsida kan du läsa hela sammanställningen.

Se fler nyheter i Aktiviteter, Nyheter

Välkommen på Rådslag 24 april

Alla platser är fyllda! Anmälan har stängts. Kontakta info@tillvaxtlidkoping.se för mer information.


Program
18:30 välkomna & mingel
18:45 stämma
19:00 föreläsning ”Rättviksmodellen”, de senaste årens stora snackis när det gäller företagsklimat och myndighetsutövning*

20:00 diskussion under buffé & kaffe/kaka
21:15 avrundning

Tid: kl 18.30
Datum: 24 april
Plats: Sparbanken Lidköping Arena
Pris: Ingen kostnad, begränsat antal platser. Vi bjuder på mat och dryck.

 

Markus Svensson och Martin Clarstedt från Tillväxt och Tillsyn

* Genom ett unikt samarbete och en rejäl portion envishet har nu Tillväxt och Tillsyn, eller Rättviksmodellen som den ofta kallas, visat hur vi kan arbeta i kommunerna för att få ett företagsklimat i toppklass och samtidigt höja nivån på säkerhet, kvalitet och miljö. Den 24/4 kl. 18.30 kommer grundarna av Tillväxt och Tillsyn, Markus Svensson och Martin Clarstedt till oss i Lidköping för att presentera konceptet och berätta om sin resa från botten till toppen.
Välkommen att inspireras och diskutera detta spännande ämne.

Se fler nyheter i Aktiviteter, Nyheter, Okategoriserade

Förbättringar av stadskärna på kort och lång sikt

Tisdagens stadsvandringar då vi satte stadskärnan under lupp följdes upp med ett möte på kvällen. Under mötet diskuterade vi sådant som kom fram under stadsvandringarna och listade och prioriterade åtgärder som vi anser kan förbättra stadskärnan på kort och lång sikt. De områden vi fokuserar på är platsen, tillgänglighet, trygghet, utbud och varumärke. Ca 35 personer deltog och man höll på tills långt in på kvällen. Glädjande att se det stora engagemanget bland deltagarna.

#Lidköping2021

Se fler nyheter i Aktiviteter, Nyheter, Årets Stadskärna

Stadsvandring inbjudan

Välkommen till en innehållsrik dag tisdag den 19 mars i arbetet på resan mot Årets Stadskärna! Vi börjar med en stadsvandring i fyra grupper och avslutar med ett stormöte på kvällen.

Stadsvandring

Under ledning av Marlene Hassel och Inger Alfredsson från Svenska Stadskärnor genomför vi stadsvandringar i olika grupper i syfte att bättre lära känna vår stadskärna och leta möjligheter till förbättringar. Vi fokuserar på de fem fokusområdena Varumärke, Utbud, Platsen, Tillgänglighet och Trygghet.

 Samling: Stadt

  • 08.00-09.30 Handel och andra näringsidkare
  • 10.00-11.30 Kommunala tjänstemän och myndigheter
  • 13.30-15.00 Fastighetsägare
  • 15.30-17.00 Kommunala politiker

 

Stormöte om Årets Stadskärna

Under kvällen sätter vi extra fokus på de fem särskilt viktiga områden som är kritiska för vår framgång.

Plats: Stadt.

Från 17.30  Mingel, soppa med bröd serveras

  • 18.30  Inledning och presentation av processverktyget BID
  • 19.00 Inspirationsföreläsning – Så blir Lidköping Årets Stadskärna 2021
  • Inger Alfredsson och Marlene Hassel från Svenska Stadskärnor
  • 19.45 Workshop om fem fokusområden: Platsvarumärke, Utbud, Tillgänglighet, Platsen och Trygghet
  • 20.45 Summering och redovisning av workshopen
  • 21.30  Avslutning

Sista anmälningsdag 18 mars
Anmälan till Magnus Franzén, tel: 0510-770674, epost: magnus.franzen@tillvaxtlidkoping.se

Se fler nyheter i Aktiviteter, Handelsutvecklare, Nyheter, Årets Stadskärna

I soffan med Sparris – frukostmöte 07.30

Internationella kvinnodagen inleds bäst med dessa tre fantastiska kvinnor i en soffa med Sparris.

Emma Bustad, vice vd Sundling Popcorn inspirerade med klokskap om hur hon hittat inspiration i företagande där entreprenörskap är drivkraften.

Kerstin Gustavsson, tränare för Villas damlag berättade fascinerande om sin SM-satsning i fyrformation i fallskärmshopp. Hennes livsfilosofi lyder att ”om man har något värdefullt i livet klarar man av att allt annat i livet inte är som man önskat”.

Carina Olsson ordf S-kvinnorna och riksdagskvinna liknar sitt politiska liv med sitt arbete som lärare. Hon uppmanar fler att engagera sig politiskt – det ger så många möjligheter att träffa spännande människor. känner sig inspirerad med Jonas Johansson, Carina Ohlsson, Emma bustad, Kerstin Gustavsson och Sundlings på 1934 Restaurang & Konferens.

Se fler nyheter i Aktiviteter, Frukostmöte