Lidköpings företag har flest revitaliserade företag i Skaraborg.

Ikväll träffar Tillväxt ett 20-tal Lidköpingsföretag som samtliga uppvisat en andra tillväxtresa och revitaliserats. Christian Jansson forskare i företagsekonomi vid Högskolan i Skövde avrapporterar sina spännande resultat. Lidköpings företag har flest revitaliserade företag i Skaraborg. Tack till Sparbanksstiftelsen Lidköping som gjort detta projekt möjligt.

Se fler nyheter i Affärsverksamhet, Aktiviteter, Nyheter, VD har ordet

Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet

Lidköping hamnar i år på plats 177 i Svenskt Näringslivs enkätundersökningen kring företagsklimatet i landets kommuner (plats 176 år 2017). Lidköpings samlade betyg blev 3,39 på en sexgradig skala (3,23 år 2017) vilket är en svag förbättring i helhetsbetyget.

”Denna låga placeringen visar att fler kommuner har tagit frågan på större allvar än Lidköping. Vi har ett överlag välmående näringsliv och konjunkturen är god så vi borde prestera långt bättre. Jag hoppas att detta understryker vikten av att fortsätta det arbete som är påbörjat kring att skapa en bättre dialog mellan det lokala näringslivet och politiker och tjänstemän inom Lidköpings Kommun.” säger VD Tillväxt Lidköping Maria Källsson

Läs mer här

Se fler nyheter i Aktiviteter, Nyheter

Fler positiva siffror – och nya utmaningar!

Ännu en rapport har presenterats som visar positiva siffror för Lidköping. Denna gång är det HUIs statistik som berättar att handeln i Lidköping utvecklade sig bra under 2017. Särskilt glädjande var utvecklingen på sällanköpshandeln. Totalt detaljhandelsindex, d v s summan av sällanköp och dagligvaror, är nu 105 och Lidköping befäster sin ställning som handelsstaden i västra Skaraborg.
Tittar vi på nuläget är bilden mer splittrad. I centrum tar det längre tid än förut att hitta bra hyresgäster i lokaler som blir lediga. Även på Änghagen finns liknande tendenser.
På Kartåsen öppnade Lidens blommor dörrarna till nybyggda fräscha lokaler – och intresset var enormt under öppningsdagen med stora trafikstockningar som följd. HRM Bil öppnar senare i höst, och Biltema är i startgroparna för att dra igång sitt bygge. Nu håller vi tummarna för att Lidköpings kommun och Trafikverket hittar lösningar så att trafiken till och från området kan löpa på smidigt och säkert.

Se fler nyheter i Aktiviteter, Nyheter

Spännande vecka väntar!

Resultatet av Svenskt Näringslivs enkätundersökningen kring företagsklimatet i landets kommuner släpps den 2:e oktober.
Betyget är redan släppt och vi skönjer en svag förbättring för Lidköping från föregående år. Det samlade omdömet blev 3,39 på en sexgradig skala (3,23 år 2017) för Lidköpings del. Själva placeringen på rankingen dvs vilken plats Lidköping hamnar på av de 290 kommunerna återstår att se.
Bland de kommuner som står sig väl och förbättrar sina placeringar i undersökningen finns några gemensamma nämnare.
Den viktigaste är en tydlig politisk vilja att vara en företagarvänlig kommun. Ett beslut där viljan att skapa ett bra företagsklimat antas. Synliga ansvarstagande politiker som står upp för sina beslut och uttrycker en vision om hur Lidköping skall utvecklas och hur näringslivet kan bli en del av den visionen. En förtätad kontakt och en ökad förståelse för varandra – det vi kallar dialog som bör vara så självklart visar sig ofta vara den största stötestenen.
Tillväxt hoppas fortsatt få vara den arenan där den politiska viljan och visionen för framtiden förankras hos näringslivet. En framtid där företagare och det lokala näringslivet får spela en viktig roll.

Se fler nyheter i Aktiviteter, Nyheter, VD har ordet

Fikaveckan i Lidköping

1-6 oktober pågår årets Fikavecka i Lidköping

Caféerna i stan har bullat upp lite extra för att välkomna gamla som nya kunder.

DETTA HÄNDER

Fika-jakten.Fika på minst tre av stans caféer och vinn härliga fikakorgar från deltagande caféer.

Barnens Fikadag 2 oktober. Alla barn t o m 10 år bjuds på fika i målsmans sällskap.

Kanelbullens dag torsdag 4 oktober. Besök någon av medverkande caféer och fira dagen med en kanelbulle!

Följande caféer deltar: Café Bella Mi, Konditor Trulsson, Rörstrand Museum, Ingas café, Garströms Konditori, Henrys Bageri, Konditoribageriet, Bookhouse Café och Gågatans Kök & Bar.

Se fler nyheter i Aktiviteter, Nyheter

Cityklimatet i Lidköping

Senaste utvecklingen för Lidköping och stadskärnan
Välkommen till ett frukostmöte med presentation av senaste utredningen Cityklimatet för Lidköping. För femte året tittar vi nu på hur olika verksamheter i stadskärnan står sig mot kommunen som helhet, och sätter det i relation till riket och andra städer.
Rapporten presenteras av Mattias Peterson, ansvarig näringspolitik på Fastighetsägarna i Jönköping.
Mötet är ett samarrangemang med Tillväxt Lidköping, Maria Källsson informerar om nuläget och processen framåt i arbetet med att vinna utmärkelsen Årets Stadskärna.

Välkommen till Stadt i Lidköping onsdag 3 oktober  kl 07.30-9.00

Vi bjuder på frukostfika.

 

Anmäl dig här

Se fler nyheter i Aktiviteter, Nyheter

Fokus på affärsmöjligheter i Kina

På detta seminarium den 18 oktober får du veta mer om affärsmöjligheter i Kina. Inspireras och nätverka med andra företag som gjort resan.

Seminariet handlar om affärsmöjligheter i Kina generellt för att sedan fokusera på ett specifikt område, Zhangjiakou, som Skövde har partnerskap med. Zhanjiakou kommer att vara en av platserna där Vinter-OS går av stapeln 2022.

Program
08.30 Introduktion
Claes Fahlgren, Skaraborgs kommunalförbund
Ramona Nilsson, näringslivschef Skövde kommun

08.45 Skövde kommun och Volvo ger en bakgrund til partnerskapet med Zhangjiakou.

09.00 Andrea Staxberg från Business Swedens kontor i Shanghai pratar om Kina som marknad, affärskultur samt affärsmöjligheter. Fokus Zhangjiakou – vad innebär OS för affärsmöjligheter och vilka andra sektorer söker de internationellt samarbete med.

09.45 Fika

10.00 Företag som är på gång eller redan är aktiva på den Kinesiska marknader berättar om sina erfarenheter

– Volvo Cars och AC Floby
Bengt Fransson, Volvo Cars och Magnus Johansson, AC Floby

– Stunlock Studios AB, Skövde
Kenneth Alfelt, styrelseordförande

– Semper AB, Götene
Jörgen Thunholm, Manufacturing Manager

11.00 Frågepanel och uppsummering

11.30 Vi avslutar med gemensam lunch

Tid: Torsdagen den 18 oktober, kl. 08.30-12.30
Plats: Gothia Science Park, Portalen, Spegeln, Kanikegränd 3 B, Skövde
Anmälan: senast den 7 oktober till naring@skovde.se
Övrigt: Kostnadsfritt
Arrangör: Skövde kommuns näringslivsenhet

Se fler nyheter i Aktiviteter, Nyheter

Välfyllt program till hösten

Tillväxt Lidköping har lämnat en lång skön sommar bakom sig och kick-startar nu hösten med ett välfyllt program för våra medlemmar och företagare i Lidköping.

Valrörelsen är inne på sina sista tio pulserande dagar. Vi tog just pulsen på Lidköpings kommunpolitiker onsdagen den 29 augusti där vår 07:30 Företagarfrukost vigdes åt en näringslivspolitisk debatt. Samtliga nio partier fanns representerade och skiljelinjerna utkristalliserade sig – t ex kring synen på privatisering av kommunal verksamhet. Men kring frågan om hur vi förbättrar villkoren för det lokala näringslivet var samtliga partier eniga. Det finns en politisk vilja att skapa mer dialog och bättre förutsättningar för det lokala näringslivet. På frågan om det får kosta pengar var svaret JA hos samtliga 9 partier. Detta glädjande besked var vi dryga 70 personer i lokalen som bevittnade.

En fråga som ställdes till politikerna var hur de tycker att de lyckats skapa dialog och tagit sig an företagarnas viktigaste frågor  – fick en mycket intressant motfråga. ”Hur många av er företagare vill lägga er fritid på att representera ert skrå inom kommunpolitiken?”. Politikern som ställde motfrågan har helt rätt – det är få företagare som engagerar sig politiskt. I publiken räckte inte en enda upp sin hand som villig – inte heller jag.

Detta är problematiskt. De som sitter vid makten skall kritiskt granskas men att vara politiker förtjänar respekt. Vi som fortsätter sitta i publiken vid politiska debatter önskar oss en vision för Lidköping men också tydliga genomföranden av förbättringar.
Mycket av politiken kretsar kring att prioritera, att strama åt, effektivisera. De besluten är ofta impopulära. Kanske är det så som Jean-Claude Juncker formulerade de europeiska politiska ledarnas dilemma i början av 2000-talet:
”Vi vet alla vad vi måste göra – vi vet bara inte hur vi ska bli omvalda efteråt.”
Så istället för att förakta politiker tycker jag vi skall hylla dem och fortsätta skapa debatter och offentliga samtal. Det är grundförutsättningen för något av det viktigaste vi har i Sverige – Demokrati.

Välkomna till en spännande höst hos Tillväxt Lidköping https://tillvaxtlidkoping.se/events/
där företagen och företagande spelar huvudnumret!

Maria Källsson
VD

Se fler nyheter i Aktiviteter, Nyheter, VD har ordet

Positiv utveckling för Lidköpings stadskärna

Lidköpings stadskärna utvecklar sig positivt, enligt en rapport som tagits fram av HUI research.

Rapporten visar att försäljningen av varor och tjänster i Sveriges stadskärnor utvecklades positivt under perioden 2016-2017 trots tuff konkurrens från bland annat externhandel och e-handel. Hotell- och restaurangnäringen bidrog starkt till utvecklingen medan butiker i stadskärnor hade det tufft.
Cityindex är en kartläggning som mäter alla Sveriges 104 stadskärnor ur ett kommersiellt perspektiv. Kartläggningen omfattar bland annat omsättningsutvecklingen för detaljhandel, restauranger, hotell och kommersiell service (till exempel gym, frisörer och biografer).
Lidköpings stadskärna hamnar långt över snittet, på plats nummer 14 av 104.

Se fler nyheter i Aktiviteter, Nyheter

Arbetet fortsätter….

Igår gästade Inger Alfredsson projektledare från Svenska Stadskärnor Lidköping inför kandidaturen att Lidköping blir årets stadskärna 2021. Inger uppfattade Lidköping som en stad med stor stolthet – vi hoppas kunna förvalta denna stolthet i nästa fas i arbetet.

Nu väntar en fas av omvärldsanalys i projektet och att den viktiga byggstenen att vi gemensamt arbetar för en tillväxt i inflyttning och företagande för att skapa en framåtanda.

Målet är långt bortom 2021 men då vill vi vinna utmärkelsen Årets stadskärna

Se fler nyheter i Aktiviteter, Nyheter