Stråkutvärdering startar

Arbetet med Årets stadskärna är nu inne i ett skede med nulägesanalys där de olika fokusgrupperna ger sin syn på stadskärnans attraktivitet ur olika aspekter. Även nyligen utförda rapporter av olika slag vägs in.
Vidare görs nu en stråkutvärdering i syfte att granska olika butikslägens relativa försäljningsmöjligheter i centrum. Modellen kommer att användas för att beskriva den kommersiella kvaliteten och därigenom pröva alternativa lösningars ekonomiska bärkraft.
De fem fokusgrupper för Plats, Utbud, Tillgänglighet, Trygghet och Platsvarumärke har även tagit fram ett antal förslag på åtgärder i stadskärnan som kan genomföras tämligen omgående. En ytterligare sållning av dessa sker den närmaste tiden!

Magnus Franzén
Handelsutvecklare

 

Handelsrådet har valt ny styrelse
Vid Lidköpings Handelsråds årsmöte nyligen valdes en ny styrelse som nu består av Thomas Karlsson, ordförande, Christer Lindbjörk, Fredrik Egonson, Eja Djup-Kvist, Susanne Pagerup, Marie Johansson (ny) och Annette Rydén (ny). Adjungerad: Magnus Franzén. Magnus Friberg och Eva Fredricsson lämnade styrelsen.

Se fler nyheter i Handelsutvecklare, Nyheter, Årets Stadskärna

Förbättringar av stadskärna på kort och lång sikt

Tisdagens stadsvandringar då vi satte stadskärnan under lupp följdes upp med ett möte på kvällen. Under mötet diskuterade vi sådant som kom fram under stadsvandringarna och listade och prioriterade åtgärder som vi anser kan förbättra stadskärnan på kort och lång sikt. De områden vi fokuserar på är platsen, tillgänglighet, trygghet, utbud och varumärke. Ca 35 personer deltog och man höll på tills långt in på kvällen. Glädjande att se det stora engagemanget bland deltagarna.

#Lidköping2021

Se fler nyheter i Aktiviteter, Nyheter, Årets Stadskärna

Stadsvandring inbjudan

Välkommen till en innehållsrik dag tisdag den 19 mars i arbetet på resan mot Årets Stadskärna! Vi börjar med en stadsvandring i fyra grupper och avslutar med ett stormöte på kvällen.

Stadsvandring

Under ledning av Marlene Hassel och Inger Alfredsson från Svenska Stadskärnor genomför vi stadsvandringar i olika grupper i syfte att bättre lära känna vår stadskärna och leta möjligheter till förbättringar. Vi fokuserar på de fem fokusområdena Varumärke, Utbud, Platsen, Tillgänglighet och Trygghet.

 Samling: Stadt

 • 08.00-09.30 Handel och andra näringsidkare
 • 10.00-11.30 Kommunala tjänstemän och myndigheter
 • 13.30-15.00 Fastighetsägare
 • 15.30-17.00 Kommunala politiker

 

Stormöte om Årets Stadskärna

Under kvällen sätter vi extra fokus på de fem särskilt viktiga områden som är kritiska för vår framgång.

Plats: Stadt.

Från 17.30  Mingel, soppa med bröd serveras

 • 18.30  Inledning och presentation av processverktyget BID
 • 19.00 Inspirationsföreläsning – Så blir Lidköping Årets Stadskärna 2021
 • Inger Alfredsson och Marlene Hassel från Svenska Stadskärnor
 • 19.45 Workshop om fem fokusområden: Platsvarumärke, Utbud, Tillgänglighet, Platsen och Trygghet
 • 20.45 Summering och redovisning av workshopen
 • 21.30  Avslutning

Sista anmälningsdag 18 mars
Anmälan till Magnus Franzén, tel: 0510-770674, epost: magnus.franzen@tillvaxtlidkoping.se

Se fler nyheter i Aktiviteter, Handelsutvecklare, Nyheter, Årets Stadskärna

Årets stadskärna berör alla

I onsdagens NLT 27 februari läser vi att Vänsterpartiet motionerar i kommunfullmäktige om en livaktig stadskärna. Motionen föreslår att kommunen skall arbeta fram en handelsplan för centrum och knyta samman handelsområden, hamnstaden och centrum och att styrande politiker skall upprätta ett nära stabilt samarbete med företag, kulturinstitutioner och organisationer.

Detta är för oss som arbetar med Tillväxt Lidköping och fått det spännande och utmanande uppdraget av Kommunstyrelsen att driva projektet Årets stadskärna glädjande läsning.

2017 gavs Tillväxt Lidköping det formella uppdraget att göra en förstudie kring Årets stadskärna av kommunstyrelsen.  Det formella arbetet påbörjades att nå Svenska Stadskärnors utmärkelse ”årets stadskärna” till år 2021 under 2018.

Tidigare i veckan har fastighetsägarna centralt och lokalt gemensamt avsatt 300 000:- i medel för att stödja arbetet som har som till syfte att grundligt och med en bred förankring skapa en affärsplan för stadskärnan därtill bidrar Svensk Handel Väst med 100 000:- till projektet. Organisationerna som arbetar aktivt med detta i en styrgrupp är Samhällsbyggnad Lidköpings Kommun, Destination Läckö Kinnekulle, Fastighetsägarna, krögarna, Lidköpings Handelsråd (handlarna) samt Kultur och Fritid. Vi har lagt ner ett stort arbete senaste året, ett 60-tal personer har utan ersättning deltagit i olika workshops och tre fokusgrupper med unga, barnfamiljer och bl.a. turister/besökare.

I nästa steg har vi engagerat utomstående expertis i etableringsfrågor som skall inventera vår stadskärna, mäta flöden och skapa en plan kring vilken typ av verksamhet som är bäst lämpad för innerstaden med hänsyn tagen till handelsindex, nuvarande etableringar och framtida handels- och levnadsmönster.

Istället för att tillsätta ytterligare en utredning eller handelsplan skulle vi vilja bjudas in och berätta för politiken och kommunfullmäktige om det arbete som läggs ner – vårt syfte är att Årets stadskärna skall vara ett projekt som karaktäriseras av total transparens och har en bred politisk förankring. Vänsterpartiet precis som alla andra partier har bjudits in att delta i de stadsvandringar som vi kommer arrangera den 19:e mars. Vi hoppas att ni tillsammans med övriga politiska partier avser att delta så att vi kan kroka arm i dessa utmanade men livsviktiga frågor för Lidköping och vår stads framtid.

Årets stadskärna genom
Maria Källsson VD Tilllväxt Lidköping

Se fler nyheter i Nyheter, Årets Stadskärna

Årets stadskärna – en jättechans om vi alla hjälps åt!

Mycket händer inom handeln just nu. Det går så fort att alla inte hänger med. E-handeln tar i allt högre takt marknadsandelar från den fysiska handeln och uppgår nu till 9 procent av den totala detaljhandeln. I vissa branscher är den mycket större än så. Digitaliseringen och transparensen ökar och marginalerna pressas. Det talas om att antalet fysiska butiker inom några år kommer att minska med 30 procent.
Hur påverkar det här Lidköping? Precis som på andra håll är vi också inne i en förändringsfas. Senast på Stenportsgatan där två butiker ersätts med en tatuerare och en snabbmatsrestaurang.
Samverkansorganisationen Tillväxt Lidköpings roll är bland annat att stimulera handeln. Det gör vi genom att verka för ett brett utbud, attraktivitet och bra tillgänglighet.
I samverkan med Lidköpings Handelsråd och Sparbanken Lidköping gör vi en utbildningssatsning för att öka kunskaperna inom digitalisering och sociala medier.
Men minst lika betydelsefullt är kommunstyrelsens beslut att sikta på att Lidköping ska bli Årets stadskärna i Sverige år 2021. Det här är en jättechans! att skapa ännu mera liv och dynamik – om vi alla hjälps åt och drivs av en gemensam vision framåt.
Ett bra och konkret exempel på vad som kan göras är den satsning på ljus på och runt torget som initierats av Lidköpings kommun och som nu diskuteras formerna för tillsammans med berörda fastighetsägare.
Se filmen från provbelysningen tidigare i år.
Läs mer om planerna för Årets stadskärna i förstudien.

 

Grattis…

… till Lidköpings alla bilhandlare som för tredje året i rad sålde över ett hundra bilar när årets Bilbytarhelg arrangerades 20 – 22 april. Den här gången sålde de 113 (!) bilar på tre dagar. Imponerande!

… till Café Bella Mi som av White Guide nominerats till Årets fikaställe. Vi håller tummarna!

Magnus Franzén

Se fler nyheter i Aktiviteter, Handelsutvecklare, Nyheter, Årets Stadskärna

Vad tjänar handeln på vår strävan att Lidköping ska få utmärkelsen Årets stadskärna?

Svaret är kort och gott – allt.

Detta eftersom allt som från och med nu görs ska ha som syfte att göra stadskärnan i Lidköping mer attraktiv. Utbudet av butiker, restauranger, caféer, kultur, med mera ska bli bättre. Tillgängligheten i form av skyltning, kommunikationer, öppettider, handikappanpassning ska förbättras. Attraktiviteten ska öka, så att besökarna upplever stadskärnan som vackrare och tryggare. Vi gör detta med fler evenemang och upplevelser som skapar liv och rörelse samt ett ger utrymme för ett bemötande som överträffar våra besökares förväntningar.
Allt det som handeln tjänar på.

För två veckor sedan utsågs Västervik till Årets stadskärna i Sverige. Utmärkelsen var skörden av ett mångårigt arbete. Och ett samarbete mellan fastighetsägare, handlare, andra näringsidkare och kommunen.
Resultatet är nu tydligt för Västervik; stora investeringar och lokala företagare som satsar. Det har kommit nyetableringar, kommunen har fått ett rekordhögt handelsindex, ökat antal gästnätter, levande stadsmiljö med tydliga stråk och en långsiktigt fungerande samverkan.
Västervik är ungefär lika stort som Lidköping. De blev bäst i Sverige. Det borde absolut vi också kunna bli.

Se fler nyheter i Blogg, Årets Stadskärna

”Årets stadskärna” 2021

Stadskärnan är hjärtat i staden, för människor, handel och mötesplatser. Det är det mest intensiva området kommersiellt sett, men även socialt och kulturellt. Lidköping har en unik stadskärna med torg, närhet till vattnet, broar, rådhus och en välbevarad småstadsbebyggelse. I centrala Lidköping finns dessutom en väl fungerande mix av kommersiell och kulturell verksamhet samt en av Sveriges största gymnasieskolor i direkt anslutning till stadskärnan. Vi har därmed avsevärt bättre förutsättningar för en levande stadskärna än många andra av Sveriges städer.

Arbetet med att ta fram ett förslag på handlingsplan hur vi ska kunna vara med och tävla om titeln ”Årets stadskärna år 2021” har precis startat. Nu behöver vi förslag, synpunkter, idéer och engagemang från alla intresserade.
Nu handlar det inte i första hand om kommersiellt utbud eller att försköna miljön, utan snarare om hur vi gör för att få invånare och besökare att vilja besöka och uppehålla sig i stadskärnan.
Vad lockar unga, barnfamiljer, seniorer, funktionshindrade, föreningar med flera? Hur ökar vi delaktigheten och viljan att medverka? Hur utvecklar vi kvällsekonomin och tryggheten för restaurang- och krogbesökare kvällstid?
Vad tycker och känner de besökare och turister som kommer till Lidköping och vilken känsla vill vi att våra invånare och besökare ska få när de besöker stadskärnan?
Frågorna är många och svaren troligtvis än fler.
Under augusti testar vi en form av direkt delaktighet i anslutning till torget, där alla som vill får komma med förslag.

I arbetet för att få utmärkelsen Årets stadskärna ska vi kartlägga nuläget avseende utbud, tillgänglighet och gestaltning. Vi ska ta fram en organisation och ett förslag på finansiering, bestämma vad och hur vi ska mäta utvecklingen, hur vi ska dokumentera arbetet, knyta expertis till projektet och genomföra studiebesök till andra städer. Och framförallt ska vi ge förslag på en vision på vad det är vi vill med stadskärnan.

För att lyckas med detta arbete krävs stöd, hjälp och förslag från alla som är intresserade och som vill vara med och utveckla vår stadskärna, vår stad. Tillsammans gör vi Lidköping starkare.

Se fler nyheter i Blogg, Årets Stadskärna

Besöksnäring och ”Årets stadskärna”

Besöksnäringen är en växande framtidsbransch och blir allt viktigare för Sveriges samtliga kommuner, så även Lidköping.

I sommar, den 6 till 8 juli, är det dags för Power Big Meet i Lidköping, med stora förväntningar från både besökare och arrangörer. Eventet har växt mycket sedan starten 1978 i Anderstorp. Från endast 80 deltagande bilar och 400 besökare till dagens arrangemang med 20 000 bilar, deltagare från mer än 40 länder och upp emot 80 000 besökare. Detta gör Power Big Meet till ett av Sveriges tre största årligen återkommande event, endast Almedalveckan och Gothia Cup är större.
Under de år som Power Big Meet genomförts i Västerås uppskattas intäkterna från det som spenderats utanför eventområdet på boende, mat, bensin och shopping till cirka 50 miljoner kronor varje år. Hur mycket det blir för Lidköpings näringsliv är svårt att förutspå, men att det får stor betydelse för handel, boende, caféer och restauranger är helt säkert.

Mer information om eventet kommer i veckan på kommunens hemsida.

Årets stadskärna 2021
Tillsammans med kommunen, fastighetsägare, handlare och övriga intressenter startar vi ett större projekt med syfte att utveckla Lidköping till att bli en av Sveriges bästa stadskärnor.
Framförallt innebär projektet ett nära samarbete med samtliga intressenter med syfte att utveckla vår fina stadskärna avseende utbud, tillgänglighet och attraktionskraft. Lidköping har ett unikt centrum med närhet till vatten, vackert torg, välbevarad bebyggelse, ett bra utbud och flera andra tillgångar. Tillsammans kan vi både förstärka det unika och utveckla stadskärnan till en mycket trevlig plats att besöka, handla i och finnas i – oavsett ålder, kön, bakgrund eller intresse.
Årligen genomförs en tävling där organisationen Svenska Stadskärnor utser en vinnare av titeln ”årets stadskärna”. Tanken är att när Lidköping firar 575 år är vi med och tävlar om ”årets stadskärna”. Arbetar vi tillsammans är detta ett realistiskt mål.

Se fler nyheter i Blogg, Årets Stadskärna

Varberg utsedd till Årets stadskärna 2016 – Lidköping 2021?

Varberg

Varberg blev utsedd till årets stadskärna den 25 maj i Örebro.i samband med Svenska Stadskärnors årskonferens.

Christina Josefsson, förvaltningschef på kultur-och fritidsförvaltningen vid Varbergs kommun, har varit delaktig i arbetet med att bli Årets stadskärna. Christina var tidigare förvaltningschef för Utbildning i Lidköpings kommun. Tillväxt Lidköping har ställt några frågor till Christina om utmärkelsen och en jämförelse Varberg – Lidköping.

 1. Vad är det bästa med utmärkelsen?

Christina: Att samarbete lönar sig

 1. Vad var det som avgjorde att Varberg vann?

Christina: Vi har synkat allt vi gör mellan kommun, företagare, krögare för att förmera och också tagit in kulturen som ett verktyg ihop med delaktighet av invånarna.

 1. Varberg i Jämförelse med Lidköping, vad är likheterna?

Christina: Mycket likheter, en stark självkänsla, vatten och många fina mötesplatser.

 

 Lite fakta om utmärkelsen.

” Årets Stadskärna är en utmärkelse för framgångsrik utveckling av stadskärnan. Den delas ut för 22:a året i rad till den svenska stad som under de närmast föregående åren gjort störst framsteg i sin förnyelse av centrum, genom samarbete mellan både 
privata och offentliga aktörer. Med framsteg menas att det finns ett flertal mätbara resultat av stadskärnans 
utveckling.”[1]

[1] http://www.svenskastadskarnor.se

Se fler nyheter i Nyheter, Okategoriserade, Årets Stadskärna

Välkommen på inspirationsföreläsning 23 oktober kl 17.00