Stadskärnan utvecklas, pågående projekt i Lidköpings kommun

Samhällsbyggnad har i projektet ”Stadskärnans utveckling” arbetat fram en rad förbättringar för den offentliga miljön bland annat kring Nya stadens torg. Här kan du följa arbetet. Staden är inte bara platsen man åker till, det är även människans hembygd. Kärnan är stadens scen, en scen som speglar dess innehåll, den sociala mittpunkten. Nu utvecklar vi den för att den ska bli än mer attraktiv och gemytlig! Bit för bit…

 

Läs mer på kommunens hemsida

 

annons_nlt_stadskarnan utveckling_20200320

Se fler nyheter i Nyheter, Årets Stadskärna

Stormöte om stadskärnan fokuserade på nutid och möjligheter

Vid stormötet för Årets stadskärna inledde kommunalråd Jonas Sundström med att tala om de möjligheter till samverkan projektet för med sig, om organisationen och om de som ligger framför oss.
I rapporterna från fokusgrupperna framgick att de gjort nutidsbeskrivningar inom respektive område och bruttolistor med idéer som de vill utvärdera. De gav också exempel på några idéer som redan behandlas.
Anna Ohlin Ek, vd på Destination Läckö Kinnekulle berättade om en besöksanalys med positiva inslag för Lidköping. Marie Tidblom och Katrien Stevens, studenter på Campus, beskrev på ett målande sätt deras vision för Julstaden Lidköping.
Avslutningsvis delade de omkring 40 deltagarna in sig i fyra grupper och gjorde en SWOT-analys där en hel del handlade om vilka möjligheter stadskärnan har att utvecklas.
Nästa stormöte äger rum den 10 mars kl 18.30-21.00.

Se fler nyheter i Nyheter, Årets Stadskärna

Nuläge i fokus i Årets stadskärna

I måndags gjordes en avstämning i arbetet för att Lidköping ska bli Årets stadskärna. Mer än 50 personer samlades på Stadt för att utbyta bilder av nuläget som det ser ut i olika avseenden i stadskärnan.
Representanter för de fem fokusgrupperna Platsen, Utbud, Tillgänglighet, Trygghet och Platsvarumärket gav exempel på åtgärder planeras, startats eller redan utförts.
Exempel som åhörarna fick del av rörde framför allt:

 • Omdaning av Gamla stadens torg
 • Skapandet av en containerpark
 • Trampbåtar på Lidan
 • Stöttning av Vuxna på stan
 • Söndagsöppet i centrum
 • Associationen till porslin/kultur/arkitektur

Nästa stormöte äger rum den 25 november. Alla är välkomna!

Se fler nyheter i Aktiviteter, Årets Stadskärna

Stråkutvärdering startar

Arbetet med Årets stadskärna är nu inne i ett skede med nulägesanalys där de olika fokusgrupperna ger sin syn på stadskärnans attraktivitet ur olika aspekter. Även nyligen utförda rapporter av olika slag vägs in.
Vidare görs nu en stråkutvärdering i syfte att granska olika butikslägens relativa försäljningsmöjligheter i centrum. Modellen kommer att användas för att beskriva den kommersiella kvaliteten och därigenom pröva alternativa lösningars ekonomiska bärkraft.
De fem fokusgrupper för Plats, Utbud, Tillgänglighet, Trygghet och Platsvarumärke har även tagit fram ett antal förslag på åtgärder i stadskärnan som kan genomföras tämligen omgående. En ytterligare sållning av dessa sker den närmaste tiden!

Magnus Franzén
Handelsutvecklare

 

Handelsrådet har valt ny styrelse
Vid Lidköpings Handelsråds årsmöte nyligen valdes en ny styrelse som nu består av Thomas Karlsson, ordförande, Christer Lindbjörk, Fredrik Egonson, Eja Djup-Kvist, Susanne Pagerup, Marie Johansson (ny) och Annette Rydén (ny). Adjungerad: Magnus Franzén. Magnus Friberg och Eva Fredricsson lämnade styrelsen.

Se fler nyheter i Handelsutvecklare, Nyheter, Årets Stadskärna

Förbättringar av stadskärna på kort och lång sikt

Tisdagens stadsvandringar då vi satte stadskärnan under lupp följdes upp med ett möte på kvällen. Under mötet diskuterade vi sådant som kom fram under stadsvandringarna och listade och prioriterade åtgärder som vi anser kan förbättra stadskärnan på kort och lång sikt. De områden vi fokuserar på är platsen, tillgänglighet, trygghet, utbud och varumärke. Ca 35 personer deltog och man höll på tills långt in på kvällen. Glädjande att se det stora engagemanget bland deltagarna.

#Lidköping2021

Se fler nyheter i Aktiviteter, Nyheter, Årets Stadskärna

Stadsvandring inbjudan

Välkommen till en innehållsrik dag tisdag den 19 mars i arbetet på resan mot Årets Stadskärna! Vi börjar med en stadsvandring i fyra grupper och avslutar med ett stormöte på kvällen.

Stadsvandring

Under ledning av Marlene Hassel och Inger Alfredsson från Svenska Stadskärnor genomför vi stadsvandringar i olika grupper i syfte att bättre lära känna vår stadskärna och leta möjligheter till förbättringar. Vi fokuserar på de fem fokusområdena Varumärke, Utbud, Platsen, Tillgänglighet och Trygghet.

 Samling: Stadt

 • 08.00-09.30 Handel och andra näringsidkare
 • 10.00-11.30 Kommunala tjänstemän och myndigheter
 • 13.30-15.00 Fastighetsägare
 • 15.30-17.00 Kommunala politiker

 

Stormöte om Årets Stadskärna

Under kvällen sätter vi extra fokus på de fem särskilt viktiga områden som är kritiska för vår framgång.

Plats: Stadt.

Från 17.30  Mingel, soppa med bröd serveras

 • 18.30  Inledning och presentation av processverktyget BID
 • 19.00 Inspirationsföreläsning – Så blir Lidköping Årets Stadskärna 2021
 • Inger Alfredsson och Marlene Hassel från Svenska Stadskärnor
 • 19.45 Workshop om fem fokusområden: Platsvarumärke, Utbud, Tillgänglighet, Platsen och Trygghet
 • 20.45 Summering och redovisning av workshopen
 • 21.30  Avslutning

Sista anmälningsdag 18 mars
Anmälan till Magnus Franzén, tel: 0510-770674, epost: magnus.franzen@tillvaxtlidkoping.se

Se fler nyheter i Aktiviteter, Handelsutvecklare, Nyheter, Årets Stadskärna

Årets stadskärna berör alla

I onsdagens NLT 27 februari läser vi att Vänsterpartiet motionerar i kommunfullmäktige om en livaktig stadskärna. Motionen föreslår att kommunen skall arbeta fram en handelsplan för centrum och knyta samman handelsområden, hamnstaden och centrum och att styrande politiker skall upprätta ett nära stabilt samarbete med företag, kulturinstitutioner och organisationer.

Detta är för oss som arbetar med Tillväxt Lidköping och fått det spännande och utmanande uppdraget av Kommunstyrelsen att driva projektet Årets stadskärna glädjande läsning.

2017 gavs Tillväxt Lidköping det formella uppdraget att göra en förstudie kring Årets stadskärna av kommunstyrelsen.  Det formella arbetet påbörjades att nå Svenska Stadskärnors utmärkelse ”årets stadskärna” till år 2021 under 2018.

Tidigare i veckan har fastighetsägarna centralt och lokalt gemensamt avsatt 300 000:- i medel för att stödja arbetet som har som till syfte att grundligt och med en bred förankring skapa en affärsplan för stadskärnan därtill bidrar Svensk Handel Väst med 100 000:- till projektet. Organisationerna som arbetar aktivt med detta i en styrgrupp är Samhällsbyggnad Lidköpings Kommun, Destination Läckö Kinnekulle, Fastighetsägarna, krögarna, Lidköpings Handelsråd (handlarna) samt Kultur och Fritid. Vi har lagt ner ett stort arbete senaste året, ett 60-tal personer har utan ersättning deltagit i olika workshops och tre fokusgrupper med unga, barnfamiljer och bl.a. turister/besökare.

I nästa steg har vi engagerat utomstående expertis i etableringsfrågor som skall inventera vår stadskärna, mäta flöden och skapa en plan kring vilken typ av verksamhet som är bäst lämpad för innerstaden med hänsyn tagen till handelsindex, nuvarande etableringar och framtida handels- och levnadsmönster.

Istället för att tillsätta ytterligare en utredning eller handelsplan skulle vi vilja bjudas in och berätta för politiken och kommunfullmäktige om det arbete som läggs ner – vårt syfte är att Årets stadskärna skall vara ett projekt som karaktäriseras av total transparens och har en bred politisk förankring. Vänsterpartiet precis som alla andra partier har bjudits in att delta i de stadsvandringar som vi kommer arrangera den 19:e mars. Vi hoppas att ni tillsammans med övriga politiska partier avser att delta så att vi kan kroka arm i dessa utmanade men livsviktiga frågor för Lidköping och vår stads framtid.

Årets stadskärna genom
Maria Källsson VD Tilllväxt Lidköping

Se fler nyheter i Nyheter, Årets Stadskärna

Årets stadskärna – en jättechans om vi alla hjälps åt!

Mycket händer inom handeln just nu. Det går så fort att alla inte hänger med. E-handeln tar i allt högre takt marknadsandelar från den fysiska handeln och uppgår nu till 9 procent av den totala detaljhandeln. I vissa branscher är den mycket större än så. Digitaliseringen och transparensen ökar och marginalerna pressas. Det talas om att antalet fysiska butiker inom några år kommer att minska med 30 procent.
Hur påverkar det här Lidköping? Precis som på andra håll är vi också inne i en förändringsfas. Senast på Stenportsgatan där två butiker ersätts med en tatuerare och en snabbmatsrestaurang.
Samverkansorganisationen Tillväxt Lidköpings roll är bland annat att stimulera handeln. Det gör vi genom att verka för ett brett utbud, attraktivitet och bra tillgänglighet.
I samverkan med Lidköpings Handelsråd och Sparbanken Lidköping gör vi en utbildningssatsning för att öka kunskaperna inom digitalisering och sociala medier.
Men minst lika betydelsefullt är kommunstyrelsens beslut att sikta på att Lidköping ska bli Årets stadskärna i Sverige år 2021. Det här är en jättechans! att skapa ännu mera liv och dynamik – om vi alla hjälps åt och drivs av en gemensam vision framåt.
Ett bra och konkret exempel på vad som kan göras är den satsning på ljus på och runt torget som initierats av Lidköpings kommun och som nu diskuteras formerna för tillsammans med berörda fastighetsägare.
Se filmen från provbelysningen tidigare i år.
Läs mer om planerna för Årets stadskärna i förstudien.

 

Grattis…

… till Lidköpings alla bilhandlare som för tredje året i rad sålde över ett hundra bilar när årets Bilbytarhelg arrangerades 20 – 22 april. Den här gången sålde de 113 (!) bilar på tre dagar. Imponerande!

… till Café Bella Mi som av White Guide nominerats till Årets fikaställe. Vi håller tummarna!

Magnus Franzén

Se fler nyheter i Aktiviteter, Handelsutvecklare, Nyheter, Årets Stadskärna