Årets entreprenör 2020

En presentation av Årets entreprenör 2020 i Lidköping.

Henrik Arvidsson Vd på Trässbergs Cement.
Motiveringen lyder: Från handel med cement till en komplett betongindustri med växande sidoverksamhet.
Henrik Arvidsson har med hjälp av sitt tekniska kunnande, sin höga arbetskapacitet och sitt sinne för nya affärsmöjligheter skapat bolaget
Trässbergs Cement som med dotterbolag idag omsätter över 40 MSEK och växer av egen kraft.

Föreningen Bolagsrådet och Tillväxt Lidköping gratulerar till utmärkelsen.!

Se fler nyheter i Bolagsrådet, Nyheter, Pressmeddelande

Bolagsrådet kallar till extrastämma

Dagordning – Bolagsrådets extra årsmöte 2020-11-26

1§ Mötets öppnande

2§ Val av mötesordförande

3§ Val av sekreterare och protokolljusterare

4§ Fastställande av dagordning

5§ Fråga om årsmötet är utlyst i behörig ordning

6§ Fastställande av röstlängd

7§ Fastställande av föreningens transformering inklusive namnbyte

8§ Fastställande av nya stadgar

9§ Fastställande av medlemsavgifter 2021. Förslag på ny medlemsavgift är 500 kr.

10§ Val av beredningsutskott

11§ Mötets avslutande

Övriga handlingar samt anmälan till mötet finns här

Se fler nyheter i Bolagsrådet, Nyheter

Ny organisering av näringslivsarbetet i Lidköping

Lidköpings kommun och föreningen Bolagsrådet har kommit överens om att avveckla det samägda bolaget Tillväxt Lidköping AB. Skälet är att arbetssättet med det samägda bolaget inte gett den efterfrågade effekten i form av ett förbättrat näringslivsklimat. Det har också uppmärksammats att det inte är förenligt med upphandlingsregler att göra riktade köp av ett samägt bolag såsom görs genom den årliga kommunala ersättningen till Tillväxt Lidköping AB.

Fortsatt samarbete

Ägarna har kommit till den gemensamma slutsatsen att det finns bättre förutsättningar att driva arbetet i två separata organisationer men med ett fortsatt gott och aktivt samarbete.

– Som kommun behöver vi ta en mer aktiv roll i arbetet med att skapa ett bättre näringslivsklimat. Vi vill öka engagemanget på bred front i kommunen och det första steget är att ta ett tydligare strategiskt ansvar, säger kommunstyrelsens ordförande Jonas Sundström.

Arbetet med att forma kommunens fortsatta näringslivsarbete sker genom det uppdrag kommunstyrelsen gett kommundirektören om att ta fram en näringslivsstrategi.

Formellt är det kommunfullmäktige som har att pröva frågan om att avveckla kommunens ägarskap i Tillväxt Lidköping AB. Ärendet beräknas nå fullmäktige den 14 december. Bolagets två medarbetare kommer att erbjudas anställning i kommunen.

Med på bild:

Ulrika Strandrot Frid, kommundirektör och styrelseledamot Tillväxt Lidköping
Jonas Sundström, kommunstyrelsens ordförande och styrelseledamot Tillväxt Lidköping
Carl-Fredrik Svederberg, ordförande bolagsrådet Tillväxt Lidköping
Tomas Viksberg, styrelseordförande Tillväxt Lidköping
Frida Nilsson, förste vice ordförande i kommunstyrelsen

Se fler nyheter i Bolagsrådet, Nyheter

Till Bolagsrådets medlemmar

Vi har nu genomfört vår första hybridstämma. Ärligt talat hoppas jag att det blir den sista.

För att föreningen skall vara livaktig krävs engagemang. Vi i gamla och nya styrelsen är mycket

engagerade, men behöver då och då ny energi. Vi får detta på våra medlemsmöten. Att då

inte kunna träffa er och diskutera frågorna ansikte till ansikte känns konstigt och energilöst.

 

Jag hoppas att ni kan reda ut situationen i era företag och att vi som samhälle tar oss ur den

kris som Coronan skapat styrkta. Det har varit ett omtumlande år som ordförande i Bolagsrådet.

Jag tackar för förtroendet att få leda verksamheten ytterligare ett år. Tveka inte att ta kontakt

med mig eller någon annan i styrelsen om du har några frågor eller synpunkter. Nedan finner ni

länken till stämman så ni kan titta på den i efterhand.

 

Till sist önskar jag alla en skön sommar!

 

mvh

Carl-Fredrik Svederberg

Länk till stämman

Se fler nyheter i Aktiviteter, Bolagsrådet, Nyheter

Pristagare vid årets näringslivskväll

Årets företagare: Per, Lasse; Kristina & Anna Leibel, Lidens Blommor & Trädgård AB Presenteras av Företagarna

Årets nyföretagare: Mynta Flowerstore, Lisa Stålfelt Presenteras av Nyföretagarcentrum

Årets entreprenör: Hvita Hjorten, Stefan Söderholm och Katrin Ljungblom Presenteras av Bolagsrådet

Årets tillväxtföretag: DMA Lidköping AB, Thomas Fridh, Pontus Rappell Presenteras av ALMI

Årets landsbygdsföretag: Marcus Ahlén Presenteras av LRF kommungruppen Lidköping

Årets handlare: Loui Interiör, Louise Björklund Presenteras av Lidköpings Handelsråd

Det goda exemplet: Ica supermarket Margretelund Presenteras av: Samordningsförbundet Västra Skaraborg

Mästarbrev delades ut till Florist Ida Karlsson Presenteras av Företagarna

Se fler nyheter i Aktiviteter, Bolagsrådet, Nyheter