Till Bolagsrådets medlemmar

Vi har nu genomfört vår första hybridstämma. Ärligt talat hoppas jag att det blir den sista.

För att föreningen skall vara livaktig krävs engagemang. Vi i gamla och nya styrelsen är mycket

engagerade, men behöver då och då ny energi. Vi får detta på våra medlemsmöten. Att då

inte kunna träffa er och diskutera frågorna ansikte till ansikte känns konstigt och energilöst.

 

Jag hoppas att ni kan reda ut situationen i era företag och att vi som samhälle tar oss ur den

kris som Coronan skapat styrkta. Det har varit ett omtumlande år som ordförande i Bolagsrådet.

Jag tackar för förtroendet att få leda verksamheten ytterligare ett år. Tveka inte att ta kontakt

med mig eller någon annan i styrelsen om du har några frågor eller synpunkter. Nedan finner ni

länken till stämman så ni kan titta på den i efterhand.

 

Till sist önskar jag alla en skön sommar!

 

mvh

Carl-Fredrik Svederberg

Länk till stämman

Se fler nyheter i Aktiviteter, Bolagsrådet, Nyheter

Förlängda insatser riktade mot näringslivet till följd av Corona

Tidigare i våras beslutades det i kommunfullmäktige om ett stödpaket för näringslivet till följd av coronapandemin. Det genomfördes utifrån fyra syften: vägledning och rådgivning, förbättrad likviditet, sänkta kostnader och förbättrade förutsättningar för affärer. Beslutet uppmanade samtliga berörda kommunala nämnder och de kommunala bolagen att utifrån sin specifika verksamhet vidta åtgärder.

Åtgärderna som bestämdes gäller under en begränsad tid. De åtgärder med kortast löptid gäller fram till 30 juni. Nu finns beslut från servicenämnden och samhällsbyggnadsnämnden att förlänga tiden för slopade avgifter avseende torghandel och uteserveringar samt avgift för att flytta ut handel.

Det nya beslutet gäller för perioden 1 juli-31 augusti 2020.

Se fler nyheter i Nyheter

Webb-tv avsnitt 3

I avsnitt 3 av Webb-tv intervjuar Anna Sundbom, Anders Jörnsköld som är ny styrelseledamot i Tillväxt Lidköping. Anders Jörnsköld är vice Vd på Newsec Sweden*. Anders berättar om fastighetsmarknaden generellt och hur Corona-krisen påverkat de olika segmenten. Vidare informeras om vad man kan göra och hur man tillsammans kan tänka för att skapa de bästa förutsättningarna att ta sig igenom den kris vissa av oss befinner sig i.

*Newsec är en fastighetsförvaltare med verksamhet i hela norden. Läs mer på newsec.se

Se fler nyheter i Aktiviteter, Nyheter, webb-tv

Till dig som driver butik, café eller restaurang i Lidköping och vill tänka nytt i den speciella tid vi nu lever i:

Har du idéer för hur vi skulle kunna använda torget i sommar för Corona-säker försäljning?

Kanske vill du sälja mat och dryck?  Kanske har du en affär och skulle vilja sälja dina varor eller tjänster på torget?

 

Låt oss träffas för att diskutera och hjälpas åt för att hitta lösningar!

Vi tar även upp villkoren för uteserveringar och street shopping.

 

Tid och plats: 

Nya stadens torg tisdagen den 16 juni kl. 18.30 – 19.30.

Vi bjuder på lite enklare förtäring!

 

Anmäl dig senast den 15 juni till magnus.franzén@tillvaxtlidkoping.se

 

Välkommen!

 

Frida Nilsson

kommunstyrelsen 1:e v ordf

Lidköpings kommun

Magnus Franzén

Handelsutvecklare

Tillväxt Lidköping

Se fler nyheter i Aktiviteter, Nyheter

Så får du en klimatpositiv verksamhet

Driver du ett litet eller medelstort företag i Skara, Vara, Essunga, Grästorp, Götene eller Lidköping?

Är du intresserad av att minska dina kostnader?

Har du funderat över energianvändningen i ditt företag?

Den kommunala energi- och klimatrådgivningen är en kostnadsfri och opartisk tjänst riktad till företag, privatpersoner och organisationer. Just nu har vi extra resurser att erbjuda små och medelstora företag i ditt område! Visste du att några enkla åtgärder snabbt kan förbättra företagets ekonomi, bidra till en bättre miljö och stärka er hållbarhetsprofil? Kontakta oss så får du några tips som vi hoppas kan vara till nytta. Vill du ha fördjupad rådgivning bokar vi en tid och går igenom företagets energianvändning. Du får förslag på vad du kan göra och en uppskattning av hur mycket pengar du kan spara.

Arbetet finansieras av Energimyndighetens projekt Coacher för energi och klimat.

OBS! Kanske funderar du just nu en del över framtiden och/eller har permitterad personal eller medarbetare i karantän? Passa på att utbilda dig/er inom energi- och klimatområdet, så utnyttjas tiden till något meningsfullt samtidigt som du/ni utvecklas och får en gemensam kunskapsbas. Vi kan nu helt kostnadsfritt erbjuda Ekocentrums digitala utbildningSå får du en klimatpositiv verksamhet” (till ett värde av 1995 kr plus moms per deltagare). Ni kan med fördel delta fler personer från samma företag.

Datum: Torsdagen den 11 juni 2020, kl. 13:00 – 16:30

Plats: Digital livesänd utbildning vid din dator via appen GoToMeeting. Instruktioner skickas ut i samband med anmälan. Eftersom utbildningen är livesänd så går det bra att kommunicera med utbildaren under kursens gång, antingen via mikrofonen eller via chatten!

Intyg och dokumentation ingår om så önskas.

Antalet platser är begränsade, så anmäl deltagande snarast till: camilla.funke@skara.se

Efter genomgången kurs hjälper vi er att utan extra kostnad inventera verksamhetens energi- och klimatpåverkan via telefon eller platsbesök (vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer).

Se fler nyheter i Nyheter

Positivt gensvar för årets annorlunda Vårmarknad

Årets Vårmarknad i Lidköping blev inte som den brukar. Men det som blev, blev under rådande omständigheter riktigt bra!
I stället för en massa aktiviteter på torget, bjöds Lidköpingsborna på en digital vårmarknad under en hel vecka.

På Shoppinglidkopings hemsida och sociala medier visade stans butiker sitt utbud, bl a genom modevisning som förmedlades via ett stort antal filmer. Möjligheten gavs också att utföra sina köp hemifrån och få varorna levererade.
För dem som ville ge sig ut på stan och handla som vanligt, exponerade butikerna sina varor utomhus där så var möjligt. Under fredag och lördag gick gatumusikanter runt och underhöll.
I den enkät som skickats ut till deltagande butiker svarade merparten att marknadsföringen hade en positiv effekt på deras försäljning. Flera butiker hade högre omsättning under veckan jämfört med tidigare års Vårmarknad. Högst omsättning var på fredagen, följt av lördagen.
Den digitala modevisningen uppskattades av handlarna, inte minst att det var glädje i inläggen och att det var ett brett utbud som finns på hemmaplan som visades.

 

 

 

Se fler nyheter i Nyheter

Kommunens åtgärder för att underlätta för företagare har nu trätt i kraft

Efter beslut i kommunfullmäktige den 27 april i syfte att underlätta för Lidköpings företagare gäller följande:

  • Nu kostar det inget att parkera på kommunens 460 avgiftsbelagda parkeringsplatser. Beslutet gäller 1 maj – 30 juni.
  • Inga avgifter tas ut för markupplåtelse för uteserveringar och byggarbetsplatser eller för att flytta ut handel utanför butik. Beslutet gäller 1 maj-30 juni.
  • Inga avgifter tas ut för torghandel. Beslutet gäller 1 juli-31 augusti.
  • Leverantör till kommunen kan få betalt för varor/tjänster redan efter 15 dagar. Ansökan görs via en e-tjänst på lidkoping.se.  Ansökan kan göras fr.o.m. 1 maj.
  • Anstånd 60 dagar extra beviljas regelmässigt för företag och föreningar efter ansökan i en e-tjänst på lidkoping.se.  Det gäller till exempel miljötillsyn, livsmedelskontroll, VA, renhållning, serveringstillstånd, brandtillsyn, elnät, planavgifter samt bygglovsavgifter. Detta gäller för fakturor utställda under perioden 1 april – 31 augusti 2020.

 

För mer info, se www.lidkoping.se/

Se fler nyheter i Nyheter

Unik möjlighet till utbildning

 

Tillväxt Lidköping, TI Automotive och Campus Västra Skaraborg inleder ett unikt samarbete.

– Tillsammans med TI Automotive kommer vi att arbeta fram ett utbildningskoncept för korttidspermitterad och varslad personal som även andra teknikföretag kan söka, säger Mariella Niemi, vuxenutbildningschef på Campus Västra Skaraborg.

 

Utifrån TI Automotivs behov av kompetensutveckling planerar Campus Västra Skaraborg att anordna yrkeskurser på gymnasial nivå inom till exempel mätteknik och programmering. Kurserna kommer till största del att ges på distans, men innefattar också arbetsplatsförlagd praktik (APL). Även kurs i yrkessvenska diskuteras.

Tillväxt Lidköpings VD Anna Sundbom är positiv till denna möjlighet.

– Det känns bra att göra insatser som inte bara stärker det specifika företaget utan även individen, menar hon.

 

Möter behov

Tanken är att konceptet, som initialt utarbetas tillsammans med personal inom TI Automotive, även ska komma andra intresserade företag med korttidspermitterad och varslad personal tillgodo.

– Vuxenutbildningen ska vara en regulator mot arbetsmarknaden och därmed möta de olika kompetensbehov som finns exempelvis bland korttidspermitterad personal. Tillväxt Lidköping är en viktig samverkanspartner för att nå ut till företagen inom Lidköpings kommun, säger vuxenutbildningschef Mariella Niemi.

 

Olika nivåer

Anna Sundbom, VD Tillväxt Lidköping, har varit i kontakt med flera företag inom nätverket Teknikföretagen.

– Jag har noterat att initiativet är välkommet.

 

Campus Västra Skaraborg kan skräddarsy kurser och utbildningar utifrån varje företags unika behov.

– Företagen är alltså välkomna att kontakta oss för kurser på grundläggande- och gymnasial nivå, uppdragsutbildningar liksom utbildningar på eftergymnasial nivå, säger Mariella Niemi.

Anna Sundbom, Vd

Tillväxt Lidköping

Mariella Niemi, Vuxenutbildningschef

Campus Västra Skaraborg

 

För ytterligare information, kontakta:

 

Anna Sundbom, VD, Tillväxt Lidköping

E-post: anna.sundbom@tillvaxtlidkoping.se

Telefon: 070-341 91 11

 

Annelie Svantesson, rektor för gymnasiala yrkesutbildningar

E-post: annelie.svantesson@lidkoping.se

Telefon: 0510 – 77 09 49

 

Veronika Palmborg, kompentensmäklare

E-post: veronika.palmborg@lidkoping.se

Telefon: 0510 – 77 01 04

Se fler nyheter i Nyheter

Webb-tv avsnitt 1

Tillväxt Lidköping introducerar webb-tv. Ett nytt verktyg för att informera vad som är på gång i kommun och näringsliv. Först ut är Jonas Sundström, kommunstyrelsens ordf och Sven Ove Andersson tf Kommundirektör

Se fler nyheter i Nyheter, webb-tv