Maria Källsson slutar som VD för Tillväxt Lidköping AB

Maria har meddelat styrelsen att hon lämnar uppdraget som VD för Tillväxt Lidköping AB. Hon har rekryterats till en tjänst att utveckla och leda det nystartade mediahuset Kvartal. Maria har även sedan 12:e juni utsetts till hederskonsul för Portugal i Västsverige och Skåne vilket kräver tid och engagemang.

– Mitt hjärta klappar starkt för Lidköping, men det erbjudande jag nu fått kan jag helt enkelt inte tacka nej till, säger Maria Källsson.

Rekrytering av hennes efterträdare startar omgående

– Likafullt som vi behöver lägga in högsta växel för att stärka företagsklimatet och tillväxten i vår kommun behöver vi finna en långsiktig lösning för ledarskapet, menar Tillväxt Lidköpings ordförande Thomas Viksberg och konstaterar att vi omgående startar rekryteringen av en ny VD.

Maria Källsson har arbetat som VD för det mellan näringslivet och kommunen samägda bolaget Tillväxt Lidköping AB sedan den 1 januari 2018. Bolaget har till uppdrag att utveckla näringslivet och marknadsföra Lidköping som etableringsort.

Se fler nyheter i Nyheter

Sommarstaden Lidköping

Sommaren är här och det händer massor av roligt i Lidköping. Evenemangen avlöser varandra, såsom Sommar på bryggan, Motortorsdagar på torget, musikuppträdanden i Stadsträdgården och mycket mer.
Information om det mesta som händer hittar du på destinationsbolagets app Läckö Kinnekulle. Du kan också gå in på Facebook-sidan Sommar i Lidköping, där du även hittar erbjudanden från caféer och restauranger.
Hör du till dem som gillar att fotografera och lägga ut på sociala medier? Tagga #sommariLidkoping när du fotograferat något vackert eller roligt i Lidköping, så bidrar du till att sprida en positiv bild av vår hembygd.
Stadståget är nu på plats och kör turister alla dagar utom söndag. Passa på att ta en tur, och få en guidning på köpet nu när tåget dessutom har en delvis ny sträckning genom stan.
Och passa på att handla i våra butiker, att närhandla har många fler positiva effekter än vad man först kan tro. Butikerna blir kvar, unga får jobb, det blir mer liv på stan, vi får skatteintäkter m.m., m.m.

Vi hälsar Dollarstore välkommen till Lidköping och gläds åt att Änghagen fått detta tillskott.

Magnus Franzén

Se fler nyheter i Nyheter

Tillväxt Lidköping önskar en skön sommar!

I en rykande het rapport från Fastighetsägarna och HUI från den 27/6 2019 står följande att läsa ”Stadskärnorna växer men ömsar skinn”1

När ovanstående två organisationer kartlagt den kommersiella utvecklingen i alla Sveriges stadskärnor visar resultaten att den totala försäljningen ökar och att strukturomvandlingen fortsätter. Det visar sig att stadskärnornas totala utveckling är nästan konstant (+0,4%) men förändringen visar sig i de olika branscherna; ”Detaljhandeln hade en tuff utveckling och tappade 1 procent medan hotell och kommersiell service växte starkast med 4 respektive 3 procent. Trots att många stadskärnor möter tuffa omständigheter när stadskärnorna ömsar skinn och innehållet utmanas, förändras och byts ut finns goda förutsättningar inför framtiden. Goda kommunikationer, närhet, service och många besöksanledningar är några av anledningarna till detta.”

Detta resultat visar på vikten av att arbeta med stadskärnan – att Lidköping för att fortsätta vara en attraktiv stad måste omfamna strukturomvandlingen och skapa goda förutsättningar för service och de nya reseanledningarna. Mat, boende, kultur och aktiviteter är på frammarsch medan shopping som huvudsaklig anledning för besök minskar. Att arbeta för att Lidköping skall bli Årets stadskärna 2021 är ett sätt att möta dessa förväntningar. I sommar kommer stadens invånare och besökare få ett smakprov på hur Lidköpings setadskärna ser ut i ömsat skinn. Håll utkik utmed älvstränderna och i sensommar bjuder Samhällsbyggnad och Tillväxt in till en dialog om hur vår stad skall utvecklas i framtiden ett pop-up kontor på Stenportsgatan. Missa inte detta men till dess önskar Tillväxt er en riktigt skön #sommarilidkoping.

Maria Källsson VD Tilllväxt Lidköping

1 Läs rapporten i sin helhet här

Se fler nyheter i Nyheter

Företagsbesök på Kålland och Kållandsö

I förra veckan kommunalpoltiker och Tillväxt på företagsbesök på Kålland & Kållandsö.

Läckö kött visar sin gårdsbutik och hur djuren förtjänstfullt skapar öppna landskap. Ett samtal om myndighetsutövning, EU-bidrag och entreprenörskap.

Bildelslagret, som vann Lidköpings kommuns Miljöpris 2016 visar sin imponerande verksamhet. Ett familjeföretag med över 60 000 artiklar i lager.

Läckö Kungsgård förenar en kulturgärning med ett modernt högproduktivt lantbruk med stora framtidsinvesteringar.

Vi avslutade dagen med rent hus Tvättmäster. Ett tvätteri med kunder i hela mellansverige som levererar 2 ton tvätt/dygn. 2017 vann företaget Lidköpings kommuns Miljöpris.

Se fler nyheter i Nyheter

Miljöbild

Innovativ samverkan – Industriell symbios

Lidköpings kommun har beviljats 950 000 kronor av Sveriges innovationsmyndighet Vinnova för att främja utvecklingen av industriell symbios i kommunen. Industriell symbios är ett sätt att samverka där restprodukter (avfall), energi, varor, tjänster och kompetens från en verksamhet blir en resurs för någon annan. Genom att olika aktörer samverkar blir nyttan större än om var och en försöker optimera sin egen verksamhet.

– Industriell symbios är något som växer i Sverige och världen över. Därför är det jätteroligt att Lidköping kan vara med och visa upp ett mycket gott exempel med stor potential, säger kommunens miljöstrateg Yvonne Träff.

Kommunala verksamheter som deltar i projektet är Teknisk Service och Lidköping Energi AB. Dessutom deltar företagen Lantmännen Reppe AB, Gasum Lidköping AB, Fordonsgas AB, Gunnar Dafgård AB och Fazer Kvarn AB Fazer Sweden AB. Projektet drivs av kommunen i samarbete med Linköpings universitet. Universitetet har tidigare studerat flöden av resurser mellan företag och kommunala verksamheter i Lidköping. Det är företaget WA3RM AB som i projektet kommer att ansvara för kartläggningen av möjligheter för industriell symbios.

Kartåsen-området i fokus

Utgångspunkten för projektet är Kartåsen-området med omnejd där det finns flera verksamheter som har ett visst utbyte av resurser mellan varandra. Projektet ska undersöka om det finns potential att utveckla den industriella symbiosen där. I området finns produktion av flytande biogas, livsmedel och energi samt anläggningar för avfallshantering och snart även avloppsvattenrening.

Projektet ska identifiera, kartlägga och kvantifiera verksamheternas behov av och tillgång till resurser. Projektet ska också analysera utvecklingsmöjligheterna, kartlägga eventuella hinder för symbios och upprätta en plan för hur vi ska ta oss förbi eventuella hinder. En viktig del i projektet är att sprida standardiserade metoder, resultat och lärdomar både i Sverige och internationellt.

Se fler nyheter i Nyheter

Stråkutvärdering startar

Arbetet med Årets stadskärna är nu inne i ett skede med nulägesanalys där de olika fokusgrupperna ger sin syn på stadskärnans attraktivitet ur olika aspekter. Även nyligen utförda rapporter av olika slag vägs in.
Vidare görs nu en stråkutvärdering i syfte att granska olika butikslägens relativa försäljningsmöjligheter i centrum. Modellen kommer att användas för att beskriva den kommersiella kvaliteten och därigenom pröva alternativa lösningars ekonomiska bärkraft.
De fem fokusgrupper för Plats, Utbud, Tillgänglighet, Trygghet och Platsvarumärke har även tagit fram ett antal förslag på åtgärder i stadskärnan som kan genomföras tämligen omgående. En ytterligare sållning av dessa sker den närmaste tiden!

Magnus Franzén
Handelsutvecklare

 

Handelsrådet har valt ny styrelse
Vid Lidköpings Handelsråds årsmöte nyligen valdes en ny styrelse som nu består av Thomas Karlsson, ordförande, Christer Lindbjörk, Fredrik Egonson, Eja Djup-Kvist, Susanne Pagerup, Marie Johansson (ny) och Annette Rydén (ny). Adjungerad: Magnus Franzén. Magnus Friberg och Eva Fredricsson lämnade styrelsen.

Se fler nyheter i Handelsutvecklare, Nyheter, Årets Stadskärna

Ny ordförande i Tillväxt Lidköping

Med kommunal- och näringslivssamverkan arbetar varje kommun i Sverige, det vi i dagligt tal kallar företagsklimat. ”Det som kännetecknar de mest framgångsrika kommunerna är att kommunen behandlar sina företag som kunder. Ett kund – leverantörsperspektiv skapar ömsesidig respekt.”  Detta är ett citat från Tillväxts avgående ordförande Thomas Fröjd.

Thomas har varit engagerad i föregångarna till Bolagsrådet det som kallades Näringslivskommittén, Näringslivet i Lidköping NIL. Han har också varit en av dem som såg till att Tillväxt Lidköping kom till stånd. Förutom att ha byggt upp sitt företag framgångsrikt har han även under ett decenium engagerat sig i att organisera näringslivet i Lidköping. Ett helt ideelt arbete utan ersättning men många långa sammanträden på kvällstid med ibland otacksamma frågor som sjukhuset, E20:s utbyggnad. Vid ett möte i våras ställdes frågan till styrelsen: -När har du känt sig stolt över samarbetet mellan kommunen och näringslivet inom Tillväxt? Mötet räknade upp rondellen vid Rörstrandsleden, etableringen av Biltema samt isbanan. Det viktigaste med Tillväxt och Thomas insats skulle jag ändå vilja säga är konstruktionen av Tillväxt – att kommunens högsta tjänstemän, politik och näringslivsföreträdare sitter vid samma bord och diskuterar sina gemensamma utmaningar utan att skuldbelägga.

När jag nu vill formulera ett varmt tack till Thomas Fröjd för ditt exemplariska engagemang i näringslivsfrågor i Tillväxt vill jag också hälsa hans efterträdare välkommen – som också heter Thomas för säkerhetsskull. Thomas Viksberg, har en lång erfarenhet av coaching och som ledarskapskonsult inom idrott och företagsledning. Jag tror att Thomas kan göra mycket gott för Tillväxt framöver.

Ps. Missa inte vårt fullmatade kalendarium i maj och juni.

Maria Källsson VD Tilllväxt Lidköping

Se fler nyheter i Nyheter