Kostnadsfria webbinarier

Vi är inne i en utmanande tid där det är lätt att agera irrationellt och fatta dåliga beslut.

Vill du lära dig att skapa rätt mindset för att agera sunt i svåra situationer?

Tillväxt Lidköping och Rickstrand & Co erbjuder därför tre kostnadsfria webbinarier som ger dig bättre förutsättningar att hantera de utmanande tiderna.

Organisationsutvecklarna Thomas Viksberg och Daniel Ekholm ger dig kraftfulla verktyg för att hantera ditt mindset, coacha dig själv och andra samt förstå dig själv och andras beteenden.

Datum och tider:

Fokus och mindset: 2 april, 14.00 – 15.30 

Självcoaching och stresshantering: 16 april, 14.00 – 15.30

Drivkrafter och valda sanningar: 7 maj, 10.30 – 12.00

Webinarierna är sponsrade av Sparbankstiftelsen Lidköping

ANMÄL DIG HÄR

Om föreläsarna:
Thomas Viksberg och Daniel Ekholm.

Både Thomas och Daniel är ledar- och organisationsutvecklare samt föreläsare med fokus inom bland annat prestationspsykologi och teamutveckling. Daniel och Thomas har ett samarbete under namnet TheTeam Development Team.

Thomas Viksberg

Thomas har mer än 20 års erfarenhet av att utveckla ledare, team och organisationer. Att våga utmana sig själv, att ha balans och fokus för att göra det som krävs, att lära sig längs vägen med hjälp av energi och glädje.

Thomas är certifierad NLP Business Master Coach, ICC Business Coach samt mental tränare. Han har lång erfarenhet av utbildningar inom ledarskap, ledningsgrupper, coachning samt av att driva utveckling och förändring.
Thomas jobbar idag med små och medelstora företag, större multinationella företag samt kommuner och idrottsföreningar.
www.convinto.se

Daniel Ekholm

Daniel tror starkt på människors potential och har drygt 15 års erfarenhet av att utveckla och inspirera både individer, grupper och team att skapa rätt mindset, ta fram mer av sin potential, våga växa och vara skillnaden som gör skillnaden för långsiktiga och viktiga resultat.

Daniel har en fil kand. i psykologi och är bland annat utbildad professionell team- och ledarcoach samt NLP Business Master Coach.

Daniel har även bred erfarenhet av idrott, mental träning och meditation och är bland annat flerfaldig svensk mästare och före detta landslagsman i kampkonst.
www.danielekholm.se

Se fler nyheter i Aktiviteter, Nyheter

Nu öppnar FöretagsAkuten Skaraborg

Fredagen den 27 mars öppnar FöretagsAkuten Skaraborg, som finns här för att stötta dig som är småföretagare, såväl nystartad som väletablerad. FöretagsAkuten Skaraborg erbjuder kostnadsfri konfidentiell företagsrådgivning med anledning av att det nya Coronaviruset Covid 19 snabbt skapat allvarliga konsekvenser.

För att kunna möta dina behov av professionell stöttning är FöretagsAkuten din första kontakt på NyföretagarCentrum, som samarbetar med ALMI företagspartner och andra aktörer.

NyföretagarCentrum i Skaraborg har tillsatt extra rådgivare med uppdrag att informera, ge stöd och lotsa vidare till rätt aktör, beroende på vad du som företagare behöver hjälp med.

Öppet: måndag-fredag kl. 10-16

Telefon: 0500-45 41 41

E-post: skaraborg@nyforetagarcentrum.se

De eftersträvar i första hand möten via telefon och online men kan även erbjuda bokad personlig konsultation vid behov.

Skaraborgs Kommunalförbund och Västra Götalandsregionen medfinansierar FöretagsAkuten i Skaraborg.

Se fler nyheter i Nyheter

​Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår åtgärder för att stötta näringslivet

Igår hade kommunstyrelsens arbetsutskott ett extrainsatt sammanträde för att bland annat diskutera stödåtgärder till näringslivet till följd av Coronapandemin. Mötet har föregåtts av diskussioner med näringslivet. De åtgärder som föreslås görs framförallt utifrån fyra syften: vägledning och rådgivning, förbättrad likviditet, sänkta kostnader och förbättrade förutsättningar för affärer.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår nu kommunstyrelsen att för egen del vidta åtgärder. De föreslås även uppmana berörda kommunala nämnder och de kommunala bolagen att utifrån sin verksamhet vidta åtgärder.

De åtgärder som föreslås är:

 • Ge möjlighet till anstånd för betalning av fakturor riktade till näringsidkare och föreningar. Betalningstiden utökas till 90 dagar.
 • Förlängd tid mellan påminnelse och inkasso vid utebliven betalning. Ärendet skickas till inkasso 15 dagar efter påminnelse två är utskickad vilket är en utökning med 15 dagar mot idag.
 • Ta bort parkeringsavgifter på våra 460 avgiftsbelagda parkeringsplatser under en begränsad tid.
 • Ta bort avgifter för markupplåtelse för torghandel, uteserveringar och byggarbetsplatser under en begränsad tid.
 • Ta bort avgifter för att flytta ut handel under en begränsad tid.
 • Anpassning av hyresavtal och justerade avtalsvillkor för hyresgäster i kommunens och bolagens fastigheter för att möjliggöra lägre fasta kostnader.
 • Förkorta betalningstiden till kommunens leverantörer som idag är 30 dagar.
 • För att visa uppskattning för de insatser samtliga medarbetare i Lidköpings kommun gör under Coronapandemin får alla en påskpresent i form av ett presentkort värt 200 kr som ska utnyttjas i den lokala handeln. Det skall utnyttjas senast 31 maj 2020 för att på så sätt hjälpa den lokala handeln i närtid.
 • Tillsammans med näringslivet och andra aktörer planera och genomföra åtgärder för att stärka platsvarumärket Lidköping vid Vänern för att på så sätt öka omsättningen i de branscher som drabbats.
 • Kommunen avsätter 300 000 kr extra till Tillväxt Lidköping AB som ska gå till åtgärder som leder till ökad handel.

Flertalet av de föreslagna åtgärderna kommer att behandlas vid det extrainsatta kommunstyrelsesammanträdet den 30 mars. Därefter är det i flera fall upp till nämnderna att fatta de slutliga besluten.

Se fler nyheter i Nyheter, Pressmeddelande

Rådgivning för företagare

Tillväxt Lidköping Lidköping erbjuder rådgivning till dig som är företagare.

Många företag i Lidköping befinner sig i en besvärlig situation på grund av Coronakrisen. Flera företag kommer att få betydande problem framöver om krisen blir långvarig.

Vi kan erbjuda konsultstöd som kan stödja företagen t.ex. i ärenden som att rådgiva kring finansiell ställning, korttidspermitteringar, uppsägningar, produkt- och tjänsteutveckling.

Mer information till dig som företagare finns här

Se fler nyheter i Nyheter

500 000 i företagsstöd till den drabbade näringen

Under måndagen beviljade Sparbanksstiftelsen Lidköping stöd till den hårt drabbade näringen i Lidköping. Stödet ska ge nödvändig hjälp på kort sikt men ska också kunna nyttjas för att på längre sikt bygga upp ekonomin när krisen är över.

Tillväxt Lidköping har tilldelats stödet och kommer tillsammans med Destination Läckö-Kinnekulle, Lidköpings kommun och Näringen att planera för åtgärder som ska genomföras.

– Det här ger oss möjlighet att snabbt kunna sätta in den typ av stöd som våra företag bäst behöver just nu, säger Anna Sundbom, VD för Tillväxt Lidköping.

Exempel på sådana insatser är:

 • Anlitande av rådgivningsexperter inom ekonomi, juridik, psykologi med mera.
  (Juridisk rådgivning ges via frågor och svar som visas öppet. Ekonomi, psykologi, ledarskap och övrigt stöd kan ges enskilt. Hjälp till företagen att söka pengar från regeringsstöden).
 • Föredrag via digitala medier i aktuella ämnen kring den situation vi befinner oss i.
 • Anlitande av konsulthjälp för att stötta hur man får del av de olika stödpengar som beslutas om av regeringen.
 • Marknadsföring för att lyfta det lokala näringslivet i Lidköping.
 • Olika typer av aktiviteter.

Tillväxt Lidköping, Destination Läckö-Kinnekulle och kommunerna har arbetat gemensamt de senaste veckorna för att omvärldsorientera och stötta besöksnäringen på bästa sätt. Bland annat initierades ett möte med representanter från besöksnäringen, hotell, camping, restaurang, café, handel och kommunledningen. Mötets syfte var att få en samlad bild av besöksnäringens behov med utgångspunkt i rekommendationer från både Visita och Svenskt näringsliv och dialog kring prioritering av möjliga stödinsatser från kommunen. Efter mötet tillmötesgick bland annat önskemålet om att snabbt få öppna uteserveringarna för att kunna erbjuda kunder att hämta mat utan att behöva gå in, alternativt äta utomhus. Kommunstyrelsen i Lidköping ska under veckan behandla övriga möjliga stödinsatser för den utsatta besöksnäringen.

– Vi gör nu en enorm gemensam insats med våra näringslivsansvariga och kommunerna för att tillsammans göra vad vi kan för att stötta den hårt drabbade besöksnäringen säger Anna Ohlin Ek, Vd på Destination Läckö-Kinnekulle. Vi har under de senaste veckorna haft två prioriteringar:

 • Göra vad vi kan för att stötta näringen: Vi har bevakat vår omvärld för att skapa en bild av läget och behovet hos våra företag för att sedan möta upp det med olika insatser.
 • Kommunikation: Vi har snabbt styrt om vår kommunikation och anpassat den till rådande läge.
 • Fokus näringen: Vi har direkta kontakter med aktörer, skickar ut nyhetsbrev med samlad information.
 • Fokus besökarna på kort sikt:
  Vi styr om vår kommunikation till en närmarknad. Vi omvärldsbevakar och sprider näringens budskap lokal.t Vi har styrt om kommunikationen i våra sociala medie-kanaler till att handla om tips på besöksmål i naturen/utomhus samt att koppla ihop det med aktörernas erbjudanden om take away (fika och mat att ta med på utflykten) Vi kommunicerar de insatser som våra lokala företagare gör i våra digitala kanaler. På sociala medier uppmanar vi att stötta det lokala näringslivet (information om #hålllidköpinglevande och #hållgötenelevande).
 • Fokus besökarna på lång sikt: Vi anpassar budskapet inför framtiden efter viruset. Tillsammans med hotellen tar vi fram ett anpassat budskap där vi uppmanar potentiella besökare att planera och boka in semestrar och konferenser längre fram. Vi erbjuder fri om- och avbokning, detta för att både privatpersoner och besöksnäringen ska känna att det finns något att se fram emot i dessa tuffa tider. Vi lyfter de insatser som anläggningarna gjort såsom frukost på rummet samt utkörning av mat och fika. Tillsammans med kommunen och näringslivet jobbar vi vidare för att ta fram en långsiktig plan för Aktiviteter och Platsmarknadsföring som kan rullas ut efter att Coronaepidemin klingat av.

Andra lösningar som det också jobbas på:

 • Säkerställa tydlig uppdaterad och tillgänglig information till företagen.
 • En aktivitet kallad Shoppingakuten som syftar till att samordna hemleverans av små och medelstora kollin i Lidköpings kommun.
 • Förslag om att starta upp en arbetspool i Lidköping där varslad personal från besöksnäringen kan komma i kontakt med andra typer av branscher till exempel livsmedelsindustrin med flera som istället har fått ett ökat tryck på grund av coronaepidemin.
 • Förmedla tips och råd hur om andra löser sina problem.
 • Skapa samverkan mellan olika aktörer.

– Det är oerhört viktigt att vi har en gemensam och långsiktig plan för att snabbt kunna få igång ekonomin igen, säger Anna Sundbom, VD Tillväxt Lidköping.

För mer information, kontakta:

Anna Sundbom, VD Tillväxt Lidköping, telefon 0510-77 03 05

Anna Ohlin Ek, VD Destination Läckö-Kinnekulle AB, telefon 0510-200 96

Se fler nyheter i Nyheter, Pressmeddelande

Håll Lidköping Levande

#HållLidköpingLevande!

Många företag i Lidköping befinner sig i en besvärlig situation på grund av Coronakrisen. Flera företag har fått se hela sin verksamhet utraderad på kort tid. Fler företag kommer att få betydande problem framöver om krisen blir långvarig. Risken för en långvarig ekonomisk kris är överhängande. Detta kommer få stor påverkan för både företagare och löntagare.
Inom näringslivets organisationer arbetar vi med att försöka mildra effekten av krisen. Från bolagsrådets sida genom politisk påverkan på lokal nivå tack vare vår långvariga relation med Lidköpings kommun och vårt gemensamt ägda näringslivsbolag, Tillväxt Lidköping. Tillväxt Lidköping arbetar operativt med kommunen för att åstadkomma åtgärder som gör skillnad. Ett exempel på det är beslutet i slutet av förra veckan att restaurangerna kan öppna sina
uteserveringar tidigare än normalt.

Från Företagarnas sida arbetas det även på nationell nivå genom politisk påverkan mot regering och riksdag att fatta nödvändiga beslut för att ge våra företag stöd genom krisen.

Krisen bidrar även till något gott. Vår gemenskap och vår vilja stärks. Kriser bidrar även till att utveckla verksamheter. Kreativiteten hos enskilda företagare är slående. Många företag erbjuder nu exempelvis utkörning av sina produkter och anpassar sina kundkontakter utifrånrådande läge. Vissa företag är dock helt beroende av fysiska kontakter. Vi tänker bland annat på våra frisörer.

För att både hindra pandemin och minska dess ekonomiska effekter gäller det att agera klokt och med sunt förnuft. Du kan bidra! Följ myndigheternas råd. Du som är sjuk – stanna hemma. Du som är frisk – fortsätt ditt normala liv. Gå till frisören, ät din lunch på ditt vanliga lunchställe, handla din mat hos livsmedelshandlare, fortsätt att handla dina varor hos våra lokala aktörer,
beställ din ombyggnation eller renovering som planerat. Alla kan bidra! Till syvende och sist är det ditt jobb det handlar om!

Till sist så tänker vi på dem som blivit drabbade av Coronan. På de som för evigt somnat in. På sörjande anhöriga och släktingar. Tillsammans skall vi övervinna Coronan och den kris som pandemin skapar!

 

Carl-Fredrik Svederberg

Bolagsrådet

Mårten Sondén

Företagarna

Thomas Viksberg

Tillväxt Lidköping

 

Se fler nyheter i Nyheter, Okategoriserade

Klartecken för att öppna uteservering fr o m idag

Efter beslut idag kan den som har serveringstillstånd för uteservering i Lidköping påbörja servering av alkoholdrycker med början kl. 14.00 idag.

Beslutet togs efter ett möte tidigare idag med kommunledningen, Destination Läckö-Kinnekulle, Tillväxt Lidköping samt representanter för hotell, restauranger, caféer och handel.

Detta sker med anledning av spridningen av viruset covid-19, vilket inneburit att många restauratörer fått en snabb nedgång av antalet besökande gäster. Beslutet sker för att om möjligt lindra de negativa effekterna som virusets spridning har på era verksamheter.

Zlatko Kavalic på Krögarrådet är glad över att alla berörda parter arbetat så snabbt och smidigt för att öppna uteserveringarna redan idag.

Se fler nyheter i Nyheter, Pressmeddelande

Stadskärnan utvecklas, pågående projekt i Lidköpings kommun

Samhällsbyggnad har i projektet ”Stadskärnans utveckling” arbetat fram en rad förbättringar för den offentliga miljön bland annat kring Nya stadens torg. Här kan du följa arbetet. Staden är inte bara platsen man åker till, det är även människans hembygd. Kärnan är stadens scen, en scen som speglar dess innehåll, den sociala mittpunkten. Nu utvecklar vi den för att den ska bli än mer attraktiv och gemytlig! Bit för bit…

 

Läs mer på kommunens hemsida

 

annons_nlt_stadskarnan utveckling_20200320

Se fler nyheter i Nyheter, Årets Stadskärna

Information om Coronaviruset för dig som är företagare

Med anledning av den senaste tidens utveckling gällande spridningen av Coronaviruset har vi sammanfattat var du som företagare kan hitta aktuell information. Osäkerheten i det nuvarande läget är dock stor och läget kan därför snabbt komma att förändras. Via länkarna nedan kan du kontinuerligt hålla dig uppdaterad.  

 

Information för dig som är företagare

Information från Lidköpings kommun

Länk till kommunens hemsida

 

Information från Svenskt Näringsliv

Länk till Svenskt Näringslivs hemsida

 

Rekommendationer och information från Folkhälsomyndigheten

Länk till Folkhälsmyndighetens hemsida

 

Information från Regeringen

Länk till Regeringskansliets hemsida

 

Arbetsrättsliga frågor

Mer information finns här

 

FAQ om korttidspermittering

Läs mer här

 

Information från Försäkringskassan

Försäkringskassans hemsida

 

Samlad information från myndigheter och organisationer på Verksamt.se

Länk till hemsida

 

Information från Tillväxtverket

Länk till information

 

Se fler nyheter i Nyheter

Nya regler för ”Attefallshus” från 1 mars

Från 1 mars 2020 är den tillåtna byggnadsarean för komplementbostadshus utökad från 25,0 till 30,0 kvadratmeter.
Utökningen gäller endast komplementbostadshus. Precis som tidigare kan komplementbostadshus vara permanentbostad eller fritidshus.
För ”Attefallshus” som används som komplementbyggnad, t ex garage, förråd, gäststuga är fortfarande den högsta tillåtna byggnadsarean 25 kvadratmeter.
Mer information finns på boverkets hemsida www.boverket.se

Se fler nyheter i Nyheter