Avgiftsfri torghandel för fasta platser året ut

Samhällsbyggnadsnämnden har återigen beslutat om avgiftsfri torghandel för de fasta platserna (de som hyrs på årsbasis) på Nya stadens torg fram till 31 december i år.

Även avgifterna gällande markupplåtelse för uteserveringar och utflytt av handel på gatan kommer att vara avgiftsfri till den sista december, där behöver man dock fortfarande ansöka om Polistillstånd. Läs mer på kommunens hemsida

Se fler nyheter i Nyheter

Strategisk byggdialog

Välkommen att boka tid för Strategisk byggdialog. Ett möte för dig och ditt företag att förverkliga dina visioner för byggande i Lidköping. Du som är exploatör, byggherre eller som har företag som äger och utvecklar fastigheter är välkommen till Samhällsbyggnad i Lidköpings kommun. Strategisk byggdialog är ett möte där du och ditt företag träffar chefer ur Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Läs mer på kommunens hemsida

 

Se fler nyheter i Nyheter

Företagsklimat en fråga som engagerar

Med oktober på ingång vill vi passa på att hälsa hösten välkommen. Det har varit ett tufft år för många så här långt, inte minst för vårt näringsliv. Att arbeta med ”coronasäkrade” aktiviteter har blivit en vardag för oss. Ofta är dessa kopplade till centrumnäringen och redan nu är planeringen av årets julevenemang i full gång. En eloge till alla våra handlare som lägger ner mycket tid och kraft för att skapa en god julstämning till oss alla.
För en vecka sedan släppte Svensk näringsliv sin enkätundersökning, Företagsklimat. Tyvärr föll Lidköping återigen och ligger nu på plats 253 av Sveriges 290 kommuner. Vi kan bara konstatera att ytterligare insatser krävs för att förbättra dialogen mellan kommunen och näringslivet. Med ett bra företagsklimat i kommunen blir det lättare att starta och utveckla framgångsrika företag.
I detta nyhetsbrev kan ni även läsa om några av höstens aktiviteter såsom samhällsbyggnadsfrukostar och produktionstekniska nätverk.

Anna Sundbom
VD Tillväxt Lidköping

Se fler nyheter i Nyheter

Ytterligare insatser behövs för att förbättra näringslivsklimatet

Lidköpings kommun vill ha ett gott näringslivsklimat. När vi nu ser resultatet av Svenskt Näringslivs årliga undersökning kan vi konstatera att vi inte lyckats vända upplevelsen av hur det är att driva företag i kommunen. Det trots att frågan varit prioriterad under lång tid.

Många faktorer påverkar resultatet men en sak är säker; vi kommer än tydligare prioritera frågan i alla led inom kommunen. Vi kommer också att bjuda in till mer av samarbete med näringslivet, med utgångspunkt i våra olika roller och uppdrag. Det är en viktig grund för fortsättningen då undersökningen tydliggör att information till och dialog med representanter från företagen är ett viktigt utvecklingsområde.

Vi kommer också att prioritera upphandlingsfrågor då resultatet pekar på det som ett högt värderat utvecklingsområde. Vi planerar för utbildningsinsatser som ska medverka till att stärka näringslivets förtroende för arbetet.

Förändring tar tid och kräver ett engagerat och tålmodigt arbete. Vi har goda förutsättningar att lyckas när kommunen och näringslivet samlar sig kring en gemensam agenda och ser till att skapa de förbättringar vi gemensamt vill se.

Jonas Sundström, kommunstyrelsens ordförande
Ulrika Strandrot Frid, kommundirektör
Anna Sundbom, vd Tillväxt Lidköping

Om undersökningen

Branschorganisationen Svenskt Näringsliv genomför årligen en undersökning av företagsklimatet i landets kommuner. Undersökningen är framförallt en attitydundersökning men omfattar även ett statistiskt underlag kring faktorer som anses viktiga för förutsättningar att driva företag på platsen.

Mer information om Lidköpings resultat och om undersökningen hittar du på  https://www.foretagsklimat.se/

Se fler nyheter i Nyheter

Coronaaktiviteter

Lidköpings kommun, Sparbanken Lidköping och Tillväxt Lidköping har genom olika insatser under våren försökt att med olika stöd hjälpa det lokala näringslivet. Lidköpings kommun delade ut till sina anställda en påskpresent i form av ett presentkort på 200 kr. Sparbanken Lidköping delade också ut ett presentkort på 200 kr till sina nyckelkunder. I samband med årets Vårmarknad inledde Tillväxt en satsning på digitala medier för handlare och krögare i Lidköping och utökade detta med erbjudande om kostnadsfria konsulttjänster.

En takeaway ”app” håller på och tas fram för de lokala restaurangerna. En tredje torgdag har även testats under sommaren då på fredagar!

Tack Sparbanken Lidköping och Lidköpings kommun!

 

Bäverli Hills Stughotell & Salong var ett av de lokala företagen som tog chansen att skaffa sig ny kunskap genom vårt erbjudande om utbildning i sociala medier. Klicka på bilden för att se mer

Se fler nyheter i Nyheter

Rapport från en ovanlig sommar!

Många undrar hur det gått med våra företag sedan Covid -19 ställde allt på ända? UC presenterar sin månatliga statistik över företagskonkurser och såhär ser det ut idag i Sverige:

Jämför vi 2020 mot 2019 så ser vi att konkurserna har ökat med lite drygt +7,3% de första åtta månaderna. Jämfört med 2016 är det dock en ökning med cirka 24,3%.
Ser vi till den geografiska fördelningen så finns den största andelen konkurser i storstadslänen.
Branschmässigt så ser vi inte oväntat störst ökning inom Restaurang & Hotell med +62% Januari-Augusti. Därefter följer ”privata konsulter” inom Juridik, Ekonomi, Vetenskap & Teknik med en ökning på +36% och Partihandel med +35% samt Transport med +29%. Bygg har klarat sig bäst nu med endast en ökning på +2% de åtta första månaderna. Lite överraskande så har Detaljhandeln klarat sig väldigt bra med en ökning på endast +4%. En bransch som kan få det tuffare är fastighetssektorn där uthyrning av kontor och butikslokaler kan komma att minska och att det därmed även sätter press på hyresnivåerna. Allt flera jobbar nu hemifrån och kanske inte bara under pandemin utan även på längre sikt.
Augustisiffran är dock generellt bättre än väntat. Förbättringen i ekonomin har gått snabbare än vad många har trott. Detta delvis på lite konstgjord väg, då många företag har sparat kostnader och utgifter genom de statliga paket som har beslutats under våren och sommaren. Paketen har till stor del inneburit en hjälp med likviditet, men det är anstånd och inga bidrag, så framtiden får utvisa vad som händer.
Nu i sommar så har ju en del branscher även fått ett visst uppsving, framförallt inom bygg och närliggande branscher. Många har passat på att göra olika typer av byggnationer och anläggningar hemma när man ändå inte kunnat resa i samma utsträckning som en vanlig sommar. Restaurangbranschen har kunnat ta igen förlorad mark genom på sina ställen kanske lite för väl fyllda uteserveringar. Även hotellrum har visat sig vara svåra att boka på många ställen då många svenskar valt att Hemestra. Bilhandeln har fått ett stadigt lyft under sommaren med rekordhög försäljning av framförallt begagnade bilar.
Lokalt ser vi att trenden är densamma som på riksnivå när det gäller utsatta branscher och branscher som fått uppsving.

Anna Sundbom
VD Tillväxt Lidköping

Se fler nyheter i Nyheter, VD har ordet

Till Bolagsrådets medlemmar

Vi har nu genomfört vår första hybridstämma. Ärligt talat hoppas jag att det blir den sista.

För att föreningen skall vara livaktig krävs engagemang. Vi i gamla och nya styrelsen är mycket

engagerade, men behöver då och då ny energi. Vi får detta på våra medlemsmöten. Att då

inte kunna träffa er och diskutera frågorna ansikte till ansikte känns konstigt och energilöst.

 

Jag hoppas att ni kan reda ut situationen i era företag och att vi som samhälle tar oss ur den

kris som Coronan skapat styrkta. Det har varit ett omtumlande år som ordförande i Bolagsrådet.

Jag tackar för förtroendet att få leda verksamheten ytterligare ett år. Tveka inte att ta kontakt

med mig eller någon annan i styrelsen om du har några frågor eller synpunkter. Nedan finner ni

länken till stämman så ni kan titta på den i efterhand.

 

Till sist önskar jag alla en skön sommar!

 

mvh

Carl-Fredrik Svederberg

Länk till stämman

Se fler nyheter i Aktiviteter, Bolagsrådet, Nyheter