Lidköpingsnattens köld är hård, företagen gnistra och glimma…

Tillvaxt
Ett år går fort och mycket har hänt inom näringslivet i Lidköping. Utifrån diskussioner och kontakter med er företagare samt i rapporter kan man se att som helhet klarar sig företagen bra i Lidköping. Ett exempel på detta är Absolent AB:s börsintroduktion under hösten. Under året har vi genomfört 13 olika affärsmöten med i snitt 20 deltagare/tillfälle, medverkat i processen med överklagan av nya Hisingsbron i Göteborg, påverkat beslutsfattare att underlätta för trafiken som skall in på Jungmansgatan genom byggnation av en rondell, drivit på handelsfrågorna genom att anställa en handelsutvecklare och ta fram en handelsstrategi, sett till att nya informationstavlor placerats ut i industriområden, drivit frågan om medfinansiering av E20, genomfört en Lidköpingsgala med 540 deltagare och mycket, mycket mer. Vi var vid årets början 110 och är idag 141 medlemsföretag.

Men de absolut viktigaste frågorna är att underlätta för företag i tillståndsfrågor och etableringar genom ”en väg in”. Här har vi nu kommit en bit på väg men det finns mycket kvar att göra.
Kom ihåg att det är endast tillsammans som vi kan åstadkomma förändring.

Eftersom det nalkas jul har vi en önskelista för 2015

  • Stärka befintliga företag och attrahera nya etableringar till Lidköping
  • Stärka ”vi-känslan” i Lidköping
  • Ytterligare förbättrat företagsklimat
  • Snabbare och enklare hantering av tillståndsfrågor
  • Samordna och påbörja marknadsföring av Lidköping

Till sist vill vi tacka för ett bra samarbete och önska er en God Jul och ett riktigt Gott Nytt År!

Se fler nyheter i Nyheter, Okategoriserade

Cityklimatet, handel i Lidköpings centrum

För mer information: Peter M Larsson Tillväxt Lidköping AB, tfn: 0510-770305 eller Mattias Peterson Fastighetsägarna, tfn: 0500-466942

Ytterligare en rapport stärker tidigare rapporter att Lidköpings stadskärna står sig relativt väl jämfört med övriga Sverige. Det visar en särskild utredning som Fastighetsägarna tagit fram för Lidköping för perioden 2012-2013.

Hotell, restaurang, sällanköpsvaror och annan service ökar men dagligvaror minskar i förhållande till rikssnittet. Tidigare rapport från Handelns Utvecklingsinstitut (HUI) visade på stark försäljningsindex vilket även denna rapport kan bekräfta.           Denna ökning sker trots avsaknad av en handelsstrategi för Lidköping samt att förtätning av stadskärnan ännu inte påbörjats.

Rapporten bygger på insamlad statistik om försäljning/omsättning från 48 svenska städers stadskärnor som tagits fram av Fastighetsägarna.

Statistiken visar att 63 procent av undersökta stadskärnor minskar sin omsättning av sällanköp med i snitt 2,8 procent, här skiljer sig Lidköping genom en svag ökning 0,5 procent. Starkast utveckling finns inom ”övrig sällanköp”, 11 procent.

– ”Rapporten ger utrymme för olika tolkningar men en slutsats är att med en genomtänkt handelsstrategi, fortsatt arbete med utveckling av stadskärnan och en förtätning av centrum kommer statistiken att visa på ännu större tillväxt inom handel i Lidköping”, säger Peter M Larsson.

Undersökningens innehåll

Statistiken är sammanställd genom att inom en avgränsad yta (stadskärnan) mäta omsättning inklusive moms för handel. Detaljhandel är uppdelad i dagligvaror, sällanköp, övrig sällanköp, hotell och restaurang och annan service.

Hela rapporten kommer att presenteras den 4 december kl. 11:30 på                Senäte Fastigheter AB, Nya Stadens Torg 6.

För att få hela rapporten kontakta Peter M Larsson, Tillväxt Lidköping AB, peter.larsson@tillvaxtlidkoping.se

 

 

city

Se fler nyheter i Nyheter, Okategoriserade

Handel i Lidköping betydligt bättre och mer balanserad än rikssnittet

Lidköping har en unik balans mellan de olika handelsområdena när det gäller omsättningens fördelning. Det visar en särskild utredning som Tillväxt Lidköping AB och Fastighetsägarna beställt från Handelns Utredningsinstitut (HUI).

– Handelns utveckling är en mycket viktig indikator på om invånare och besökare uppskattar utbud, tillgänglighet, närhet och stadens känsla. Ett försäljningsindex över 100 visar på att fler än kommunens invånare handlar i kommunen. Det finns många tankar och åsikter om hur handel bör planeras men HUIs statistik visar verkligheten. Lidköping utvecklar sin handel betydligt bättre än jämförbara kommuner och större städer med utbyggd externhandel. Det är därför särskilt glädjande att se hur handel har utvecklat sig i de olika handelsområdena Framnäs, centrumhandel (city) och Änghagen, säger Peter M Larsson, VD på Tillväxt Lidköping AB.

140901huistatistiklidköping

Se fler nyheter i Nyheter, Okategoriserade

Människor, möten och möjligheter

Oj, vilken spännande veckor jag haft! Första veckorna som handelsutvecklare har jag prioriterat att träffa och hälsa på många handlare, café- och restaurangägare och andra människor i centrum, på Framnäs och på Änghagen.

Jag har också deltagit i styrelsemöte med Lidköpings Handelsråd och i ett möte med arbetsgruppen för den nya handelsstrategin. Det är härligt att se engagemanget och hur många goda idéer som finns på olika håll.

Vidare har jag deltagit i flera diskussioner kring nyetableringar och vitalisering av delar av centrum.

Här finns definitivt en uppsjö av möjligheter. Det här ska bli kul!

 

/Magnus Franzén

Se fler nyheter i Nyheter, Okategoriserade

Lidköping klättrar i rankingen

När Svenskt Näringsliv i dag, tisdag 6 maj, presenterade sin årliga ranking av kommunernas företagsklimat visar statistiken att Lidköping förbättrat sitt resultat från föregående år med 25 placeringar till plats 79 av Sveriges 290 kommuner, förra året var Lidköping på plats 104. Svaren är från en enkät som organisationen Svenskt Näringsliv skickade ut till företagen i höstas samt statistik från SCB och UC. En mer utförlig genomgång av siffrorna för Lidköping kommer senare.

De frågor där Lidköping ökat mest är Tele- och IT-nät + 55 platser (totalt 55 plats i riket) och Tillgång till kompetens + 32 platser (Totalt 9 plats i riket.)

Hela Svenskt Näringslivs rankinglista för svenska kommuners företagsklimat 2014

_DSC3775-12

 

 

 

 

 

Se fler nyheter i Nyheter, Okategoriserade

Välkommen på Rådslag

Tillväxt Lidköping AB har nu varit igång 1 år och mycket har hänt med mycket är kvar att göra. Hur går vi vidare, vilka frågor skall vi prioritera, vilka drömmar och idéer har du? Boka in den 9 april kl. 19:00 i Lidbeckska huset, vi bjuder på något att dricka och macka.

Rådslag

  • Bolagsrådets arbete (Nils Engström)
  • Presentation av Lidköpings platsvarumärket samt genomförd verksamhet i näringslivsbolaget (Maria Joelsson, Peter Larsson)
  • Idéer och prioriteringar, hur går vi vidare (Peter Larsson, Nils Engström)
  • Årsmöte -Bolagsrådet för Lidköpings näringsliv

 

Anmälan om deltagande till peter.larsson@tillvaxtlidkoping.se senast 4 april.

Peter M Larsson, Tillväxt Lidköping AB

 

Bolagsrådet för Lidköpings Näringsliv

liv_cykel

Se fler nyheter i Aktiviteter, Nyheter, Okategoriserade

Bilder från Tillväxtdagen 6 december

Bilder från mässan och galakvällen den 6 december. 65 utställare på mässan och 34 UF-företag. På kvällen var Kalle Selander konferencier och Barbados stod för musikunderhållningen.

Årets pristagare:

Årets idrottare med funktionshinder:
Anton Elofsson, bowling

Årets lag:
Lidköpings FK, herrar

Årets landsbygdsföretag
Råda Bär, Björkbacken

Årets marknadsförare:
Nostalgeek

Årets köpman:
Optiker Karvik

Årets eldsjäl/ungdomsledare:
Dan Nylund, Träffpunkten

Mot nya guld:
Sabina Westerling, Helens dansskola

Årets entreprenör:
Magnus Lönnroth, Stiftelsen Läckö slott

Årets skolprofil:
Ove Brodin, Campus Lidköping

Årets idrottspersonlighet/NLT-medaljen:
Daniel Andersson

Årets företagare:
Käth Birgetz, Bemanningshuset och rekryteringsspecialisten

Årets idrottsprestation/folkets idrottare:
Lidköpings ridklubb, division 1-laget

Bilder från mässan och galakvällen.

Galan 2013 Galan 2013 Galan 2013 Galan 2013 Galan 2013 Galan 2013 Galan 2013 Galan 2013 Galan 2013

 

Se fler nyheter i Aktiviteter, Nyheter, Okategoriserade

Internet via stadsnätet

Första privata lokala leverantören av internettjänster via Lidköpings fiberstadsnät. Hitintills har det endast varit nationella aktörer och kommunen som levererat bredbandstjänster i stadsnätet. Det är glädjande att se att Ember AB, med lokalisering i Lidköping, blir det första lokala företaget att leverera internettjänster. Vi ser fram emot utvecklingen av internetbaserade tjänster och ökad konkurrens inom stadsnätet.

 

at

Se fler nyheter i Nyheter, Okategoriserade

Internationella seminarier

Exportstiftelsen i samarbete med Tillväxt Lidköping erbjuder tre internationella seminarier med några av världens främsta föreläsare på plats i  Lidköping

ITM-Logo

 
 
 
 

Managing Across Cultures – Dr. Fons Trompenaars, Holland

8 November – 08.30 – 15.00 – Lidbeckska Huset – 2.900:- exkl. moms – lunch ingår

Fons_Trompenaars

International Trade Marketing and Strategies – Professor Per V. Jenster, NIMI, China

9-10 November – 09.00 – 16.00 – Lidbeckska Huset – 4.900:- exkl. moms – lunch ingår

per.jenster

Change Management – Professor Albert A. Angehrn, INSEAD, Frankrike

11 November – 09.00-16.00 – Lidbeckska Huset – 2.900:- exkl. moms – lunch ingår

albert

 

Anmälan till: Andrea Johansson, 0725 54 18 26 eller andrea.johansson@itmworldwide.org
Läs mer på ITMs hemsida 

 

Se fler nyheter i Aktiviteter, Nyheter, Okategoriserade