Frukostmöte på KronoCamping

18 företagare deltog i tisdagens frukostmöte på KronoCamping. En suverän frukost bestående av en fantastisk räkmacka hade dukats upp. Vi togs emot av Pernilla Söderström som tillsammans med sin bror Peder Andersson driver en av de 11 st 5-stjärniga campingar som finns i Sverige.

– Vi vill erbjuda en modern camping med moderna faciliteter för hela familjen säger Pernilla Söderström.

Kronocamping är öppen året runt och har gäster från hela landet även om majoriteten av gästerna är från närområdet. Pernilla berättade om historian bakom Kronocamping och även deras planer på att vidareutveckla Camping conceptet. Värt att nämna är att Kronocamping har mer än 180.000 besökare om året.

Ett stor tack till Pernilla och Peder för ett mycket intressant och trevligt frukostmöte

 

Peter M Larsson
Tillväxt Lidköping

 

Kronocamping2

 

Kronocamping6

Se fler nyheter i Frukostmöte, Nyheter, Okategoriserade

Lidköping klättrar i rankingen

Företagare klart nöjda med kommunernas service

Sveriges företagare är klart nöjda med den service som kommunerna ger dem. Det visar årets upplaga av rapporten Öppna jämförelser Företagsklimat

– Den enskilda kommunens service är en viktig del av det lokala företagsklimatet. Ett gott företagsklimat skapar i sin tur jobbtillfällen och stärker kommunens skattebas. Det är därför glädjande att företagarna totalt sett är klart nöjda med den service som de får, säger Håkan Sörman, VD på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

I rapporten, som SKL har gjort i samverkan med Stockholm Business Alliance och Business Region Göteborg, presenteras en jämförelse av kommunernas företagsservice. Resultaten baseras på enkätsvar från företagare som haft myndighetsärenden hos kommuner under 2012.

– Det totala betyget har stigit något jämfört med den senaste undersökningen för två år sedan. Det beror främst på att företagarna tycker att bemötandet har blivit bättre. Kommunerna fick förvisso bra omdömen på den punkten senast också, men nu får hela fyra av fem kommuner högt betyg. Kommunernas handläggare visar ett ännu större engagemang och de är ännu mer lyhörda, säger Håkan Sörman.

– Sedan har också informationen till företagarna blivit bättre. Kommunerna har utvecklat sina webbplatser och överlag förbättrat sin skriftliga information.

Öppna jämförelser Företagsklimat är en del av SKL:s arbete för att förbättra företagsklimatet runt om i landet.

– Vi vill att kommunerna som får bäst betyg ska fungera som goda förebilder för andra kommuner som inte visar upp lika bra resultat. Undersökningen fokuserar på sådant som kommunerna direkt kan åtgärda. Hur företagsservicen fungerar beror på den enskilda kommunens arbete, säger Håkan Sörman.

Läs rapporten i sin helhet

Topp fem i Västra Götaland

  1. Götene (76)
  2. Åmål (76)
  3. Öckerö (75)
  4. Skara (74)
  5. Bengtsfors (71)

Topp fem i Skaraborg

  1. Götene (76)
  2. Skara (74)
  3. Lidköping (84)
  4. Skövde (148)
  5. Falköping (175)

Siffran anger NKI-resultat. NKI =  Nöjd kundindex.

Lidköping

Lidköping har förbättrat sitt resultat från 2011 från 102 plats 2011 till 84 plats 2013. Vid jämförelse mellan de två mätningarna är det framförallt NKI för serveringstillstånd som blivit lägre, orsaken till detta är inte ännu utrett.

Tillväxt Lidköping har som mål att Lidköping skall vara bland de 10 bästa kommunerna i Sverige inom 6 år, ”Nu börjar arbetet med att hitta rutiner och förbättringar för att få en ännu bättre service mot företagen”, säger Peter M Larsson

Fakta

Undersökningen bygger på en enkät som besvarats av fler än 32 000 företagare som haft ärenden hos sin kommun under 2012 inom områdena brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd och serveringstillstånd. Totalt 189 kommuner och åtta förbund/gemensamma förvaltningar deltar i undersökningen. Det som mäts inom samtliga områden är Information, Kompetens, Rättssäkerhet, Tillgänglighet, Bemötande och Effektivitet. I år är det nationella medelvärdet 67 av 100, vilket innebär att kommunerna överlag får betyget klart godkänt. I senaste undersökningen för två år sedan var medelvärdet 66 av 100. Det totala betyget för kommunernas bemötande har ökat från 69 till 73.

 

rapport_insikt

 

Se fler nyheter i Nyheter, Okategoriserade

Bo och leva i Lidköping

I Lidköping, staden mitt emellan skärgård och landsbygd, lever alla nära vattnet, nära vardagen och nära varandra. Och samtidigt finns gott om rum för både människor och företag att växa! Livskvalitet, småstadspuls och framåtanda mixas med ett hållbart tänkande, en välmående kommun och bästa tänkbara medborgarservice.
Tillväxt Lidköping tillsammans med Lidköpings kommun bjuder in till en guidad tur (buss) om hur det är att leva och bo i Lidköping.
Tid: 2013-08-31, kl. 13:00 – 16:00
Plats: Start Framnäs camping, receptionen
Anmälan; peter.larsson@tillvaxtlidkoping.se eller 0510-77 03 05 alternativt anmälningslista i receptionen

barn_leker

Välkomna!
Peter M Larsson, Tillväxt Lidköping AB
Jan Fransson, Lidköpings kommun

Se fler nyheter i Aktiviteter, Nyheter, Okategoriserade