Ny rådgivare på NyföretagarCentrum

Kerstin Wångstedt är ny rådgivare och verksamhetsledare för NyföretagarCentrum i Lidköping fr.o.m. 1 januari. Kerstin har lång erfarenhet av att coacha i sälj- och affärsutveckling. Ambitionen är att öka nyföretagandet i Lidköping och också att de som startar skall få en framgångsrik start. Nyföretagarna får personlig rådgivning som gör att de blir väl förberedda när de startar och driver sitt företag. Rådgivningen är helt kostnadsfri. Ett gott bemötande, generöst med tips och ett högt engagemang utlovas. NyföretagarCentrum kommer att ha sina lokaler i Rörstrandsområdet.
Tipsa gärna personer som har planer på att starta företag att de kan få hjälp av NyföretagarCentrum!

NyföretagarCentrum i Lidköping är en del av NyföretagarCentrum Sverige (Stiftelsen Svenska Jobs and Society). Statistik visar att de som startar med hjälp av NyföretagarCentrum har en högre överlevnadsgrad. Färre än en procent har gått i konkurs efter tre år och efter tre år är 81 procent av företagen aktiva.

 

Kerstin-Wångstedt-foto

 

 

Se fler nyheter i Affärsverksamhet, Nyheter, Okategoriserade

Pris för hållbar utveckling

Lidköpings kommuns pris för hållbar utveckling delas ut årligen med start 2015. Det går till ett företag och en förening som har gjort något särskilt för hållbar utveckling. Priset är en hedersutmärkelse och en ekonomisk uppmuntran till fortsatt arbete genom en prissumma på 20 000 kronor vardera till en förening och ett företag. Sista ansökningsdag 1 oktober.

Läs mer om priset och kriterier på Lidköpings kommuns hemsida

Se fler nyheter i Nyheter, Okategoriserade

Uppåt för handeln i Lidköping

Nya siffror från HUI visar att handeln i Lidköping fortsätter att öka. Försäljningen 2014 uppgick till 2 516 milj kr, en ökning med1,4 % jämfört med året innan. Det är sällanköpshandeln som ökar något, medan dagligvaror går jämnt upp. 
Försäljningsindex uppgår till 105 mot 106 året innan. När det gäller dagligvaror är försäljningsindex 106 (få 108). För sällanköpshandeln är index oförändrat 104. Index över 100 innebär att handeln är större än vad befolkningen är. 
Tittar man på fem års sikt har handeln i Lidköping utvecklats väl, från index 97 till 105.

Detaljhandeln i Lidköping HUI 2015

 

Se fler nyheter i Nyheter, Okategoriserade

Dina Försäkringar Lidköpingsorten instiftar Kulturpris

Det regnar utmärkelser över näringslivet och idrottsrörelsen på Lidköpingsgalan varje år. Det är oerhört roligt och positivt för vår stad, tycker vi på Dina Försäkringar Lidköpingsorten. Nu utökar vi prisregnet genom att skapa ett kulturpris som ska delas ut som belöning för betydande insatser inom kulturområdet.Prissumman kan uppgå till maximalt 25 000 kronor och mottagaren kan vara en person, en förening/organisation, ett företag eller annan typ av mottagare inom Lidköpings kommun eller som har särskild anknytning till Lidköping. Priset kan, när så är motiverat, delas mellan flera mottagare.

Ditt förslag ska vara inskickat senast 4 september.

 

Annons nominering

Se fler nyheter i Nyheter, Okategoriserade

På gång i höst!

Affärsmöten & Aktiviteter
24/6 afterwork sommaravslutning
7/8 ambassadörsträff (preliminärt)
20/8 frukost/medlemsmöte med företagsbesök
11/9 studiebesök Borås, ”hur har Borås jobbat med att utveckla staden”
September lunchmöte Pia Sundhage (preliminärt)
16/10 frukost/medlemsmöte med företagsbesök
13/11 Lidköpingsgalan (obs, ändrat datum)
19/11 rådslag Bolagsrådet
10/12 medlemsmöte julavslutning

Ett särskilt utskick kommer att göras med detaljer för varje aktivitet.

Se fler nyheter i Aktiviteter, Nyheter, Okategoriserade

Biltema kommer till Lidköping!

Biltema1

Igår blev det klart, en för Lidköping mycket viktig etablering, Biltema planerar att etablera sig i Lidköping.

Redan 2011 togs de första kontakterna med Buffin Real Estate Sweden AB som bygger och äger Biltemas varuhus. Lämplig mark hittades under 2014, därefter har Tillväxt Lidköping drivit frågan och koordinerat samverkan mellan politiker, tjänstemän, fastighetsägare och Biltema.

Nu vidtar en planprocess samtidigt som projekteringen påbörjas, inom 2 år bör vi kunna se den karaktäristiska ”blåvita byggnaden”.

För Lidköpings del är detta en mycket viktig etablering, efter IKEA är Biltema ett av de kedjeföretag som fungerar som magnet för handel. Dessutom kommer det att innebära att Lidköping kommer att få andra intressenter som vill etablera sig.

Orsaken till att vi lyckats med att få hit Biltema är en politisk vilja, positiva fastighetsägare samt en koordination och samordning – ”Tillsammans gör vi Lidköping starkare!”

 

Peter M Larsson

Se fler nyheter i Affärsverksamhet, Nyheter, Okategoriserade

Lidköpingsnattens köld är hård, företagen gnistra och glimma…

Tillvaxt
Ett år går fort och mycket har hänt inom näringslivet i Lidköping. Utifrån diskussioner och kontakter med er företagare samt i rapporter kan man se att som helhet klarar sig företagen bra i Lidköping. Ett exempel på detta är Absolent AB:s börsintroduktion under hösten. Under året har vi genomfört 13 olika affärsmöten med i snitt 20 deltagare/tillfälle, medverkat i processen med överklagan av nya Hisingsbron i Göteborg, påverkat beslutsfattare att underlätta för trafiken som skall in på Jungmansgatan genom byggnation av en rondell, drivit på handelsfrågorna genom att anställa en handelsutvecklare och ta fram en handelsstrategi, sett till att nya informationstavlor placerats ut i industriområden, drivit frågan om medfinansiering av E20, genomfört en Lidköpingsgala med 540 deltagare och mycket, mycket mer. Vi var vid årets början 110 och är idag 141 medlemsföretag.

Men de absolut viktigaste frågorna är att underlätta för företag i tillståndsfrågor och etableringar genom ”en väg in”. Här har vi nu kommit en bit på väg men det finns mycket kvar att göra.
Kom ihåg att det är endast tillsammans som vi kan åstadkomma förändring.

Eftersom det nalkas jul har vi en önskelista för 2015

  • Stärka befintliga företag och attrahera nya etableringar till Lidköping
  • Stärka ”vi-känslan” i Lidköping
  • Ytterligare förbättrat företagsklimat
  • Snabbare och enklare hantering av tillståndsfrågor
  • Samordna och påbörja marknadsföring av Lidköping

Till sist vill vi tacka för ett bra samarbete och önska er en God Jul och ett riktigt Gott Nytt År!

Se fler nyheter i Nyheter, Okategoriserade