Håll Lidköping Levande

#HållLidköpingLevande!

Många företag i Lidköping befinner sig i en besvärlig situation på grund av Coronakrisen. Flera företag har fått se hela sin verksamhet utraderad på kort tid. Fler företag kommer att få betydande problem framöver om krisen blir långvarig. Risken för en långvarig ekonomisk kris är överhängande. Detta kommer få stor påverkan för både företagare och löntagare.
Inom näringslivets organisationer arbetar vi med att försöka mildra effekten av krisen. Från bolagsrådets sida genom politisk påverkan på lokal nivå tack vare vår långvariga relation med Lidköpings kommun och vårt gemensamt ägda näringslivsbolag, Tillväxt Lidköping. Tillväxt Lidköping arbetar operativt med kommunen för att åstadkomma åtgärder som gör skillnad. Ett exempel på det är beslutet i slutet av förra veckan att restaurangerna kan öppna sina
uteserveringar tidigare än normalt.

Från Företagarnas sida arbetas det även på nationell nivå genom politisk påverkan mot regering och riksdag att fatta nödvändiga beslut för att ge våra företag stöd genom krisen.

Krisen bidrar även till något gott. Vår gemenskap och vår vilja stärks. Kriser bidrar även till att utveckla verksamheter. Kreativiteten hos enskilda företagare är slående. Många företag erbjuder nu exempelvis utkörning av sina produkter och anpassar sina kundkontakter utifrånrådande läge. Vissa företag är dock helt beroende av fysiska kontakter. Vi tänker bland annat på våra frisörer.

För att både hindra pandemin och minska dess ekonomiska effekter gäller det att agera klokt och med sunt förnuft. Du kan bidra! Följ myndigheternas råd. Du som är sjuk – stanna hemma. Du som är frisk – fortsätt ditt normala liv. Gå till frisören, ät din lunch på ditt vanliga lunchställe, handla din mat hos livsmedelshandlare, fortsätt att handla dina varor hos våra lokala aktörer,
beställ din ombyggnation eller renovering som planerat. Alla kan bidra! Till syvende och sist är det ditt jobb det handlar om!

Till sist så tänker vi på dem som blivit drabbade av Coronan. På de som för evigt somnat in. På sörjande anhöriga och släktingar. Tillsammans skall vi övervinna Coronan och den kris som pandemin skapar!

 

Carl-Fredrik Svederberg

Bolagsrådet

Mårten Sondén

Företagarna

Thomas Viksberg

Tillväxt Lidköping

 

Se fler nyheter i Nyheter, Okategoriserade

Klartecken för att öppna uteservering fr o m idag

Efter beslut idag kan den som har serveringstillstånd för uteservering i Lidköping påbörja servering av alkoholdrycker med början kl. 14.00 idag.

Beslutet togs efter ett möte tidigare idag med kommunledningen, Destination Läckö-Kinnekulle, Tillväxt Lidköping samt representanter för hotell, restauranger, caféer och handel.

Detta sker med anledning av spridningen av viruset covid-19, vilket inneburit att många restauratörer fått en snabb nedgång av antalet besökande gäster. Beslutet sker för att om möjligt lindra de negativa effekterna som virusets spridning har på era verksamheter.

Zlatko Kavalic på Krögarrådet är glad över att alla berörda parter arbetat så snabbt och smidigt för att öppna uteserveringarna redan idag.

Se fler nyheter i Nyheter, Pressmeddelande

Stadskärnan utvecklas, pågående projekt i Lidköpings kommun

Samhällsbyggnad har i projektet ”Stadskärnans utveckling” arbetat fram en rad förbättringar för den offentliga miljön bland annat kring Nya stadens torg. Här kan du följa arbetet. Staden är inte bara platsen man åker till, det är även människans hembygd. Kärnan är stadens scen, en scen som speglar dess innehåll, den sociala mittpunkten. Nu utvecklar vi den för att den ska bli än mer attraktiv och gemytlig! Bit för bit…

 

Läs mer på kommunens hemsida

 

annons_nlt_stadskarnan utveckling_20200320

Se fler nyheter i Nyheter, Årets Stadskärna

Information om Coronaviruset för dig som är företagare

Med anledning av den senaste tidens utveckling gällande spridningen av Coronaviruset har vi sammanfattat var du som företagare kan hitta aktuell information. Osäkerheten i det nuvarande läget är dock stor och läget kan därför snabbt komma att förändras. Via länkarna nedan kan du kontinuerligt hålla dig uppdaterad.  

 

Information för dig som är företagare

Information från Lidköpings kommun

Länk till kommunens hemsida

 

Information från Svenskt Näringsliv

Länk till Svenskt Näringslivs hemsida

 

Rekommendationer och information från Folkhälsomyndigheten

Länk till Folkhälsmyndighetens hemsida

 

Information från Regeringen

Länk till Regeringskansliets hemsida

 

Arbetsrättsliga frågor

Mer information finns här

 

FAQ om korttidspermittering

Läs mer här

 

Information från Försäkringskassan

Försäkringskassans hemsida

 

Samlad information från myndigheter och organisationer på Verksamt.se

Länk till hemsida

 

Information från Tillväxtverket

Länk till information

 

Se fler nyheter i Nyheter

Nya regler för ”Attefallshus” från 1 mars

Från 1 mars 2020 är den tillåtna byggnadsarean för komplementbostadshus utökad från 25,0 till 30,0 kvadratmeter.
Utökningen gäller endast komplementbostadshus. Precis som tidigare kan komplementbostadshus vara permanentbostad eller fritidshus.
För ”Attefallshus” som används som komplementbyggnad, t ex garage, förråd, gäststuga är fortfarande den högsta tillåtna byggnadsarean 25 kvadratmeter.
Mer information finns på boverkets hemsida www.boverket.se

Se fler nyheter i Nyheter

Elva krogar deltog i Restaurangveckan

När Restaurangveckan i Lidköping firade 5-årsjubilem den 17–21 februari deltog elva krogar i centrala Lidköping.
Under veckan gavs lidköpingsborna och tillresta möjlighet att smörja kråset till extra bra pris. Konceptet var detsamma som tidigare år, dvs varje restaurang erbjöd en specialkomponerad tvårättersmeny där gästerna kunnat välja mellan tre förrätter och tre varmrätter.
Deltagande restauranger var:
The View, Stadshotellet, Italia, Bakgårn, Thaihouse, Pitchers, Troja, Pinchos, Mellbygatans, Cyrano och Santorini.
Härliga bilder från Restaurangveckan hittar du på Facebooksidan Restaurangveckan Lidköping.

Se fler nyheter i Nyheter

Resultaten från Framtidsverkstan finns nu sammanfattade

Samhällsbyggnad har ett politiskt uppdrag att ta fram en fördjupning av översiktsplanen för Lidköping stad, en stadsutvecklingsplan, med tidsperspektiv mot år 2050. Samrådsfasen i arbetet med den nya planen genomfördes i form av vår Framtidsverkstad. Vi öppnade en mötesplats i Gallerix gamla lokal i Kopparportens galleria under september månad år 2019. Där kunde allmänhet, förtroendevalda och tjänstepersoner utbyta tankar. 2130 besökare som på något sätt bidrog till arbetet = 5% av invånarna i Lidköping.

 

Läs mer och se rapporten i sin helhet på kommunens hemsida

Se fler nyheter i Nyheter

Svenskt näringslivs enkät har skickats ut

Hur upplever du att det är att vara företagare i Lidköpings Kommun? Den 2:e januari skickades enkäten om det lokala företagsklimatet ut. Om du har fått enkäten, gör din röst hörd och svara!

Ett arbete är påbörjat som syftar till att skapa en tydlig arbetsprocess och ett tydligt tillvägagångssätt som förenklar för ärenden kopplat till tillväxt och etablering. Detta för att öka kundnöjdheten hos såväl medborgare som företag. Företagsbesöken kommer ha dialogen i fokus och teman vid övriga träffar skall så långt som möjligt spegla näringslivets behov.

Vi kommer utveckla samarbetet mellan skola och arbetsliv i syfte att verka för en god framtida kompetensförsörjning. I arbetet med Årets stadskärna planeras, i samverkan med berörda aktörer, aktiviteter och gestaltningsinsatser som syftar till att staden skall kännas än mer attraktiv. Tillgänglighet, lyhördhet och effektivitet skall vara ledord i vårt arbete.

Anna Sundbom, vd Tillväxt Lidköping

Se fler nyheter i Nyheter

Kurser för företag

Campus Västra Skaraborg har flera företagsrelaterade kurser under våren i ”Projektet Westkomp”
Läs mer på deras hemsida!

Det är:

Content marketing 11 februari 08:30-11:30

Kampanjer på sociala medier 26 februari 08:30-11:30

Digital upphandling 19 mars 08:00-10:00, här kommer även Lennart Jonsson hålla i en del och berätta om det lokala perspektivet och för ev. frågor/diskussioner

Digital brottslighet 22 april 08:00-10:00

Läs mer på Campus Västra Skaraborgs hemsida

Se fler nyheter i Nyheter