Nya samhällsbyggnadschefen Urban är på plats

Urban Olsson från Sollebrunn tillträdde som ny samhällsbyggnadschef på Lidköpings kommun från och med årsskiftet. Han kommer närmast från rollen som samhällsbyggnadschef i Öckerö kommun.
Vad var det som lockade med Lidköping och vad har du för förväntningar på tjänsten?
– Framför allt att Lidköping är en tillväxtmotor tillsammans med Skövde och Borås och tillsammans med Göteborg viktiga orter för hela Västra Götalandsregionens utveckling. Även Lidköping som stad och plats lockade mig att söka hit. Det ska bli spännande att lära känna en ny kommun. Jag vill kunna vara med och bidra till en positiv utveckling av kommunen inom ramen för mitt uppdrag.
Hur ser du på din roll gentemot kommunens företagare och näringslivsbolaget Tillväxt Lidköping?
– Jag ser fram emot att tillsammans med Tillväxt utveckla förutsättningarna för företagande och etablering i kommunen. Att förutsättningarna för det lokala företagandet är goda är så klart viktigt och vi på Samhällsbyggnad ska göra det vi kan från vårt perspektiv.
– Både jag och Anna Sundbom är nya i våra roller och vi kommer tillsammans att verka för bra förutsättningar för näringslivet.

Se fler nyheter i Nyheter

Krögarrådets styrgrupp har träffats

Styrgruppen i det nybildade Krögarrådet i Lidköping hade på tisdagen sitt första möte.

– Det var ett bra möte där vi gick igenom en del saker som vi vill jobba för och som vi återkommer om, rapporterar Jan Frithz på Galejan.

Övriga personer i styrgruppen är Zlatko Kavalic, Stadt, Pernilla Söderström, Kronocamping, Samuel Didier, Mellbygatans och Petter Nordegren, Sjökanten.

Snart dags för ”årets godaste vecka”
När Restaurangveckan i Lidköping arrangeras för femte året i rad sker det återigen under vecka 8, dvs den 17-21 februari, veckan efter sportlovet. Konceptet är detsamma sedan starten, dvs varje restaurang erbjuder en tvårättersmeny som är skapad för Restaurangveckan där gästerna kan välja mellan tre förrätter och tre varmrätter till ett extra bra pris.
Deltagande restauranger är:
The View, Stadshotellet, Josefs, Italia, Bakgårn, Thaihouse, Troja, Pinchos, Mellbygatans, Cyrano.

Se fler nyheter i Nyheter

Med dialog i fokus

Som en del i vårt kommande förbättringsarbete skall vi förtydliga och utveckla Tillväxt Lidköpings erbjudande. Vi skall också se över vårt upplägg vid företagsbesök där vi ser att samtalet och dialogen bör vara i fokus. Witte Industrier och Petainer är två företag som inledningsvis har fått tycka till om dessa frågor.

Företagsbesök hos Ulf Tangen, Produktionschef på Witte Industrier 
Ulf, som är aktiv i det lokala nätverket för Teknikföretagen (en av Sveriges största arbetsgivarorganisationer) ser gärna att man får stöd i sina utmaningar när det gäller kompetensförsörjningen som exempelvis arbetet som bedrivs inom Teknikcollege och samarbete skola-arbetsliv.  Ulf ser vidare att Tillväxt Lidköping är en länk mellan företag och de aktörer som jobbar med förbättringsprocesser/rådgivning kopplat till den tillverkande industrin. Ulf är positivt inställd till de besök man haft från kommunen och ser gärna att dialogen är i fokus även kring sådant som kanske inte direkt berör det enskilda företaget. Centrumutvecklingen är en sådan fråga som Ulf känner ett stort engagemang för.

Företagsbesök hos Inger Frykberg, Platschef på Petainer
Tillgång till arbetskraft med rätt kompetens är vårt största tillväxthinder säger Inger. Att vara en länk mellan skola- arbetsliv är något som hon gärna ser ingår i det som skall vara Tillväxt Lidköpings erbjudande. Vidare efterlyser hon nätverk på alla nivåer, både för personlig utveckling men också för erfarenhetsutbyte kopplat till förbättringsarbete i industrins tillverkningsprocesser. Petainer ingår tillsammans med Tillväxt Lidköping i den arbetsgrupp som just nu ser över en YH utbildning inom Polyteknik som vårt Campus just nu formulerar.

Se fler nyheter i Nyheter

Krögarråd bildas i Lidköping

Närmare ett 20-tal krögare samlades på tisdagen för att diskutera bildandet av ett krögarråd i Lidköping. Krögarrådet är tänkt att vara ett forum att träffas för att dryfta gemensamma frågor som kan vara till gagn för hela branschen. Krögarrådet ska också kunna ta initiativ till gemensamma satsningar och marknadsföring.

Initiativtagare till träffen var Tillväxt Lidköping:

-Restaurangerna blir alltfler och mer betydelsefulla för att Lidköping ska vara en trivsam och attraktiv stad, sa handelsutvecklare Magnus Franzén. Ett krögarråd kan spela en viktig roll och påverka utvecklingen av staden.

På mötet enades krögarna om att bilda ett krögarråd, och att alla som driver restaurang i Lidköpings kommun ska vara välkomna som medlemmar.

En styrgrupp valdes bestående av: Zlatko Kavalic, Stadt, Jan Frithz, Galejan, Pernilla Söderström, Kronocamping, Samuel Didier, Mellbygatans och Petter Nordgren, Sjöboden.

-Det ska vara enkelt och naturligt att vara medlem i krögarrådet, säger Zlatko Kavalic. Tanken är att vi ska göra saker tillsammans för att utveckla oss själva och krogstaden Lidköping samt lyfta de frågor som är viktiga för oss och våra gäster.

Vid mötet diskuterades även ett sedan flera år etablerat samarbete i form av Restaurangveckan som i år arrangeras 17 – 21 februari.

För mer information om Krögarrådet, kontakta:

-Zlatko Kavalic, Stadt, 0709 99 81 55, zlatko@barehogruppen.se

-Magnus Franzén, Tillväxt Lidköping, 0768-93 97 93, magnus.franzen@tillvaxtlidkoping.se

Lidköping – en välkomnande och hållbar kommun

Lidköpings kommun har cirka 40 000 invånare och ligger vid kusten till Sveriges största insjö Vänern. Närheten till vattnet, Kållandsö med Läckö slott och berget Kinnekulle innebär natur- och fritidsupplevelser utöver det vanliga. Här, mitt emellan skärgård och landsbygd, lever alla nära vardagen och nära varandra. Samtidigt finns det gott om rum för människor och företag att växa. Livskvalitet och framåtanda mixas med ett hållbart tänkande, en välmående kommun och bästa tänkbara medborgarservice.

Se fler nyheter i Nyheter, Pressmeddelande

Spännande butiksetableringar

I dag öppnar Biltema på Kartåsen i Lidköping. Resan hit har varit lång. Enligt uppgift togs de första kontakterna mellan företaget och representanter för Lidköping redan 2012. Orsakerna har varit flera att det dragit ut på tiden.
Inte mindre glädjande är att det nu är premiär för Sveriges 54:e Biltemabutik. Butiken kommer betyda mycket för Lidköpings attraktivitet som handelsstad.
En annan spännande etablering om än i mindre skala är på gång i centrum. Där planerar Busfrö att öppna i Kopparporten i månadsskiftet februari-mars. Busfrö uppges vara Sveriges största secondhandbutik för barn, dag och hem och har ett koncept som ligger i tiden. Sedan starten 2010 är detta den tionde butiken i den växande franchisekedjan.
Till slut ett julklappstips! Lidköpings Handelsråd har inför julhandeln sjösatt en stor investering, nämligen ett nytt presentkort. Presentkorten säljs hos Ericssons bokhandel och hos Sko-Larsson. Ett 60-tal butiker m fl i Lidköping tar emot dem.

Se fler nyheter i Handelsutvecklare, Köpcentrum, Nyheter

Företagsbesök i Råda

Årets sista vända med företagsbesök gick till Råda. Vi började på Carpart och träffade vd David Colbin som berättade om deras resa som startade redan 1987. Carpart har ganska nyligen samlat sin verksamhet i Råda, tidigare fanns man både i Tofta och på Stenportsgatan. Det är inte bara däck som säljs utan även kompletta helhetslösningar för verkstäder.

Nästa företag vi besökte var Lidköpings husbilar som trots namnet säljer fordon i alla dess slag. Husbilar, bilar, båtar, motorcyklar. Niklas Johansson vd på Lidköpings Husbilar berättade att under 2019 har man sålt ca 500 fordon, mycket imponerande och roligt att få se er verksamhet.

Vi avslutade denna omgång av företagsbesök på Söne El. Vi träffade vd Anders Söneborn som grundade Söne El 1990. De erbjuder inte bara elinstallationer utan kan även erbjuda lösningar med allt från bergvärme, solceller och fiber/data. Mycket viktigt säger Anders är att kunna erbjuda den personliga kontakten.

Vi tackar för besöket och det fina mottagandet.

God Jul och Gott Nytt år!

Se fler nyheter i Nyheter

Sammanställning av workshop från näringslivskvällen

Det är nu snart en månad sedan vår näringslivskväll med workshop. Vi vill med detta nyhetsbrev återkoppla till er. Thomas Viksberg har gjort en sammanställning av de punkter som ni tog upp. Det kan ni se i det bifogade dokumentet.

Av sammanställningen kan vi utläsa att vi tillsammans med kommunen behöver arbeta med att utveckla en gemensam målbild, samsyn och vad vi vill med vårt näringsliv. Detta arbete är redan påbörjat. Det pågår en diskussion med kommunen avseende hur vi ser på vårt gemensamma ägande av Tillväxt Lidköping och vad vi vill att bolaget skall göra. Detta arbete kommer slutföras under våren 2020.

Parallellt med detta arbete så tar Bolagsrådet och Tillväxt gemensamt fram en vision och strategi för hur vi inom näringslivet vill att vi skall utvecklas de kommande åren. De initiala tankarna i detta arbete kommer redovisas för ett antal näringslivsorganisationer på en ordförandekonferens den 12 december.

Rollfördelning och kommunikation är andra punkter som ni lyfte under kvällen. Vi tar med oss dessa synpunkter i vårt strategiarbete och vårt arbete med kommunen. Vill ni lämna ytterligare synpunkter går det bra att maila till C-F, Thomas eller till Tillväxt.

Vi önskar er alla en fridfull jul och ett företagsamt 2020.

 

Thomas Viksberg
Ordf Tillväxt Lidköping

Carl-Fredrik Svederberg
Ordf Bolagsrådet

Se fler nyheter i Nyheter, Okategoriserade

Stormöte om stadskärnan fokuserade på nutid och möjligheter

Vid stormötet för Årets stadskärna inledde kommunalråd Jonas Sundström med att tala om de möjligheter till samverkan projektet för med sig, om organisationen och om de som ligger framför oss.
I rapporterna från fokusgrupperna framgick att de gjort nutidsbeskrivningar inom respektive område och bruttolistor med idéer som de vill utvärdera. De gav också exempel på några idéer som redan behandlas.
Anna Ohlin Ek, vd på Destination Läckö Kinnekulle berättade om en besöksanalys med positiva inslag för Lidköping. Marie Tidblom och Katrien Stevens, studenter på Campus, beskrev på ett målande sätt deras vision för Julstaden Lidköping.
Avslutningsvis delade de omkring 40 deltagarna in sig i fyra grupper och gjorde en SWOT-analys där en hel del handlade om vilka möjligheter stadskärnan har att utvecklas.
Nästa stormöte äger rum den 10 mars kl 18.30-21.00.

Se fler nyheter i Nyheter, Årets Stadskärna

Pristagare vid årets näringslivskväll

Årets företagare: Per, Lasse; Kristina & Anna Leibel, Lidens Blommor & Trädgård AB Presenteras av Företagarna

Årets nyföretagare: Mynta Flowerstore, Lisa Stålfelt Presenteras av Nyföretagarcentrum

Årets entreprenör: Hvita Hjorten, Stefan Söderholm och Katrin Ljungblom Presenteras av Bolagsrådet

Årets tillväxtföretag: DMA Lidköping AB, Thomas Fridh, Pontus Rappell Presenteras av ALMI

Årets landsbygdsföretag: Marcus Ahlén Presenteras av LRF kommungruppen Lidköping

Årets handlare: Loui Interiör, Louise Björklund Presenteras av Lidköpings Handelsråd

Det goda exemplet: Ica supermarket Margretelund Presenteras av: Samordningsförbundet Västra Skaraborg

Mästarbrev delades ut till Florist Ida Karlsson Presenteras av Företagarna

Se fler nyheter i Aktiviteter, Bolagsrådet, Nyheter