Miljönärafton 2019

Onsdagen den 20:e november bjuder jurygruppen för Miljönär i Lidköpings kommun in till en kväll i hållbarhetens tecken.

Kvällen kommer att inledas med mingel kl. 18.00, därefter fortsätter programmet i salongen kl. 18.30 med föreläsning om hållbart mode med Malin Wennberg och uppmärksammande av de Miljönärvänliga verksamheterna i kommunen.

Evenemanget är gratis och anmälan görs via
Kontaktcenter på telefon 0510 77 00 00.

Det är först till kvarn som gäller. Välkomna!

Välkomna!

 

hälsar jurygruppen för Miljönär i Lidköpings kommun

 

Inbjudan Miljönärafton 2019

Se fler nyheter i Aktiviteter, Nyheter

Nu har min tid i Tillväxt Lidköping runnit ut och det är dags att tacka för mig

Jag ser tillbaka på två händelserika år.

Det finns tre händelser som jag tycker förtjänar att nämnas lite extra så här på sluttampen.

Lidköpings diversifierade och imponerande företagande 
Projektet Företagsrevitalisering som vi genomfört tillsammans med Christian Jansson vid Skövde Högskola. Lidköpings näringsliv skiljer ut sig i statistiken och i forskningen. Våra ofta familjeägda företag är välskötta och har visat sig vilja fortsätta utvecklas och växt i större utsträckning än våra Skaraborgska kollegor. Förtagen gör en andra tillväxtresa efter den första som ofta sker vid nystart. Vad beror det på och vad kan vi lära oss av dessa entreprenöriella entusiaster? Tack vare Sparbanksstiftelsen Lidköping har vi kunnat titta just på detta inom ett forskningsprojekt och vill dela med sig till Lidköpings övriga näringsliv. Följ den spännande fortsättningen och resultaten inom Tillväxt.

Valet 2018
Att på nära håll följa det riksdags- och kommunala valutgången som lämnade Sverige och Lidköping initialt i ett förlamat läge har varit en spännande erfarenhet. Till slut fick vi i Lidköping en ny majoritet bestående av en för Sverige tämligen ovanlig sammansättning; S, C och KD. Jag hoppas att den vilja att satsa på näringlivsklimatet som det getts uttryck för blir verklighet under innevarande mandatperiod. Än finns mycket att göra.

Årets Stadskärna
I de fem fokusgrupper som tillsatts att diskutera Lidköpings framtid pågår spänstiga samtal. Men kanske ännu viktigare är de kontaktytor och förutsättningar för att skapa gemensamma målbilder. Det har skrivits 1000-tals post-it lappar och viljan och idéerna finns. Jag vädjar till kommunen och näringslivet att inte fastna i att bråka om kostnaderna utan låt detta projekt bli ett forum för att överbrygga bristen på gemensamma visioner eller visioner alls. Den som tror att stadsutveckling inte är att satsa på näringslivet har inte förstått kraften i att påverka och utveckla vår stads utbud och utseende.

Tack för mig och varmt lycka till Anna Sundbom – du har ett viktigt och spännande uppdrag framför dig!

Maria Källsson

Se fler nyheter i Aktiviteter, Nyheter

Det här lägger vi pengarna på i Lidköping

Det pågår en strukturomvandling i Sveriges stadskärnor och trenden visar att försäljningen av sällanköpsvaror minskar, medan dagligvaror, restaurang- och hotellnäringen ökar tillsammans med mer upplevelsebaserad konsumtion. Lidköping stadskärna följer trenden i landet och visar positiva siffror för 2018. Det visar rapporten Cityindex som HUI Research har tagit fram i samarbete med Fastighetsägarna.

Detaljhandeln, som består av sällanköpsvaror och dagligvaror, har länge varit motorn i svenska stadskärnor. Under de senaste åren har detaljhandeln tappat i omsättning och har inte längre den givna dragningskraften i stadskärnan. Främst är det sällanköpsvaruhandeln som tappar och här ingår beklädnadshandeln. Beklädnadshandeln är den bransch som har det tuffast i konkurrensen från e-handel, upplevelsekonsumtion och ett konsumentbeteende med ökat fokus kring hållbarhet.

Lidköping stadskärna visar på en positiv utveckling under 2018 med en ökning av omsättningen med 2,5 procent. Försäljningen av dagligvaror ökar med 6,9 procent, restaurangbranschen med 6,2 procent och hem och fritid med 4,1 procent.

– När vi ser att våra stadskärnor förändras, i takt med att människor konsumtionsbeteende ändras, krävs en god samverkan mellan stadskärnans aktörer. I Lidköping har arbetet med Årets Stadskärna 2021, satt stadskärnan på kartan för både privata och offentliga aktörer såsom, kommunens politiker, handlare och fastighetsägare. Ett viktigt arbete som fortsätter framöver, säger Alma Ohlin, näringspolitiskt ansvarig i Skaraborg.

-Det är roligt att se att stadskärnan i Lidköping utvecklas positivt, kommenterar handels och platsutvecklare Magnus Franzén på Tillväxt Lidköping. Det ger oss energi till fortsatta satsningar!

Trenden i landet är också att restaurang- och hotellnäringen lockar till sig fler besökare till landets stadskärnor vilket syns på den positiva omsättningsutvecklingen inom dessa branscher. Allt fler vill äta ute samtidigt som en stark ekonomi har gett lite mer utrymme i många plånböcker. Hotellbranschen i sin tur gynnas av den ökade besöksnäringen landet.

Inom dessa områden följer Lidköping den allmänna trenden och ökar sin omsättning inom restaurangnäringen med 6,2 procent. Hotellnäringen däremot minskar med 7,6 procent.

En annan sektor som fortsätter att växa i landets stadskärnor, om än inte i samma höga takt som tidigare, är kommersiell service. Den innefattar allt från frisörer, kemtvättar och skräddare till gym och lasergame och bidrar också till levande stadskärnor.

I Lidköping minskade dock omsättningen inom kommersiell service med 0,5 procent.

Omsättningsutveckling 2017-2018

Lidköping Alla stadskärnor
Total detaljhandel 2,5 % -0,6 %
Dagligvaror 6,9 % 2,6 %
Sällanköpsvaror 0,7 % -1,9 %
Beklädnad -6,0 % -2,9 %
Hem & fritid 4,1 % -1,4 %
Restaurang 6,2 % 1,3 %
Hotell -7,6 % 3,9 %
Kommersiell service -0,5 % 2,2 %

Hur kan stadskärnans aktörer tänka kring utveckling av stadskärnan?

  • Kommuner behöver bli bättre på att våga släppa in näringslivsaktörer i stadsrummet och öppna upp för ännu närmare samverkan. Först då kan vi utveckla levande stadskärnor med en mix av besöksanledningar och olika verksamheter som stärker varandra.
  • Fastighetsägare behöver tänka nytt kring yta och hyresgästsammansättning. En stor yta för en större hyresgäst kanske kan delas i flera och på så vis förädlas både utbud och total hyresintäkt. En smart mix av hyresgäster kan attrahera både kunder och andra hyresgäster.
  • Handlare behöver återuppfinna anledningen för folk att besöka den fysiska butiken.

Om Cityindex

Under 2019 inledde Fastighetsägarna och HUI Research ett nytt samarbete kring Cityindex för att mäta utvecklingen i alla Sveriges 104 stadskärnor. Syftet med samarbetet är att ge fastighetsägare, kommuner och organisationer ett kvalitativt beslutsunderlag som ska ligga till grund för stadsutveckling, dialoger och innovation.

Cityindex är en objektiv, heltäckande och mellan stadskärnor helt jämförbar kartläggning av den kommersiella utvecklingen i samtliga Sveriges stadskärnor, vilket gör den helt unik. Cityindex omfattar omsättningsutvecklingen för detaljhandel, restaurangnäring, hotell och kommersiell service (till exempel gym, frisörer och biografer). Inom ramen för cityindex har en generisk modell utformats som avgör stadskärnans avgränsning, vilket möjliggör jämförbarhet mellan olika städer.

Se fler nyheter i Nyheter, Pressmeddelande

Presentation av Cityindex

Många kurvor pekade uppåt när Alma Olin från Fastighetsägarna presenterade Lidköpings Cityindex för 2018. Omsättningsutvecklingen för stadskärnan blev 1,9 procent vilket t ex är bättre än snittet för stadskärnorna i Västra Götalands län, 1,3 procent. Bäst utvecklar sig dagligvaror, hem & fritid och restaurang.

Se fler nyheter i Aktiviteter, Nyheter

Välbesökt inspirationföreläsning på Kronocampingen

Thomas Viksberg styrelseordförande i Tillväxt Lidköping bjöd in till en inspirationsföreläsning på Kronocampingen i förra veckan. Han berättade om coachande ledarskap och att sätta upp mål för sig själv och sin organisation. Vi fick även lyssna till Anna Sundbom ny vd på Tillväxt Lidköping som tillträder vid årsslutet. Jonas Sundström, kommunalråd och Sven-Owe Andersson tf kommundirektör berättade om kommunens omorganisation. Ca 65 personer kom till mötet.

Se fler nyheter i Aktiviteter, Nyheter

Driftstörning och felanmälan

Viktig information till dig som är driftansvarig på ett företag i Lidköping. Lidköpings kommun har tre verktyg för hantering av driftstörning och felanmälan. En web/app-tjänst, en sms-tjänst och ett journummer för telefon. För att kommunen skall kunna nå företagare/driftansvariga eller fastighetsskötare så måste driftansvarig själv gå in och registrera telefonen på kommunens hemsida för att kunna nås med SMS. Läs mer på kommunens hemsida

Se fler nyheter i Nyheter

Stadskärnorna med bäst framtidsutsikter

När WSP undersökt utsikterna för 67 svenska stadskärnor rankades Jönköping högst. Stadskärnan har enligt undersökningen de bästa ekonomiska och demografiska förutsättningarna för framtiden. Positiv befolkningsökning, hög andel sysselsatta inom kunskapsintensivt näringsliv och god ekonomi bland de boende i staden är områden som rankas högt i undersökningen.

Läs rapporten

Se fler nyheter i Nyheter

Dags att nominera företag till hållbarhetspriset

Nu är det dags att nominera ett företag till kommunens pris för hållbart arbete. Företaget ska ha ha gjort något särskilt för hållbar utveckling under året. Priset är en belöning för ett gott hållbarhetsarbete och en uppmuntran till fortsatt arbete genom en prissumma på 20 000 kronor.

Du kan nominera direkt här på webben fram till 29 november. Det är viktigt att du ger en bra beskrivning av det företaget har gjort för social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Vinnaren utses av en jury som består av kommunens miljö- och klimatutskott och priset delas ut i början av 2020 under ett kommunfullmäktigemöte.

Här kan du läsa mer om priset och se tidigare vinnare och hedersomnämnanden.

Se fler nyheter i Nyheter

Ny VD på Tillväxt Lidköping

Pressmeddelande

Anna Sundbom – ny vd för Tillväxt Lidköping AB

Anna Sundbom efterträder Maria Källsson i rollen som vd för det av näringslivet och kommunen samägda bolaget Tillväxt Lidköping AB.

– Vi gläds åt en topprekrytering säger Thomas Viksberg, styrelseordförande i Tillväxt Lidköping och konstaterar att Anna har den gedigna erfarenhet från såväl strategiskt som operativt arbete med näringslivsfrågor som bolaget behöver.

Anna kommer närmast från Skara kommun där hon arbetat i snart åtta år som näringslivschef. Till Skara återvände hon efter att under några år varit områdesansvarig för kompetensförsörjning inom industrin vid IDC West. Den tidigare rollen i Skara kommun var som projektledare/centrumutvecklare med uppdrag kring bland annat besöksnäring.

”När jag såg att tjänsten som VD för Tillväxt Lidköping var ute tvekade jag inte att söka, säger Anna Sundbom. Jag är uppvuxen i Lidköping och har alltid känt en dragning tillbaka till min fina gamla hemstad.”

 

Utmanande uppdrag

Det är ett utmanande uppdrag som väntar; att vända på den negativa trenden i upplevelsen av företagsklimatet. Det innebär i mångt och mycket om att skapa samsyn, delad förståelse och samordnade åtgärder kring det som är viktigt för att skapa bättre förutsättningar för ett näringsliv i utveckling.

Ett av de första konkreta uppdragen på den tillträdande vd:ns bord är att tillsammans och genom bred delaktighet med näringslivet och kommunen arbeta fram en gemensam näringslivsstrategi.

”Att vända den negativa trenden kommer att bli en tuff utmaning men jag är övertygad om att vi tillsammans kommer att lyckas med detta, säger Anna. Jag känner att viljan finns både i kommunen och i näringslivet. Jag har i mitt nuvarande jobb arbetat fram metoder och verktyg för denna typ av förbättringsarbete och jag ser fram emot att få möta Lidköpings företagare, politiker och tjänstemän i denna, vår gemensamma resa mot en bredare samsyn och ett bättre företagsklimat”

 

Anna tillträder tjänsten senast i januari 2020

Kontakt:

Thomas Viksberg tel:070-874 53 33

Anna Sundbom tel: 070-341 91 11

Se fler nyheter i Nyheter, Pressmeddelande

Kommentar avseende Svenskt Näringslivs företagsklimatranking 2019

Vi konstaterar att Lidköping under flera år haft en negativ trend i Svenskt Näringslivs näringslivsranking.

Vi tar tacksamt emot feedbacken i enkäten och ser det som en tydlig signal att det är viktigt att agera. Vi inser att det över tid inträffat händelser som inte gynnat vårt näringsliv. Vi är ödmjuka inför den uppgift vi har framför oss – att vända denna negativa trend.

I detta kommande arbete måste vi jobba tätt tillsammans inom Näringslivet och gemensamt med kommunen. Näringslivet behöver samla sig för att påbörja en tydligare dialog kring vad företagen vill och behöver, och vad företagen kan bidra med. Målsättningen med detta arbete är att tillsammans med kommunen utveckla en gemensam Näringslivsstrategi. Ett upplägg kring detta kommer att presenteras på höstens rådslag, den 12 november.

Vi känner ett stort behov av att förtydliga Tillväxt Lidköpings uppdrag och mandat kring ansvaret för näringslivsfrågorna. Vi räknar med att kunna göra detta i samband med att den nya rollen som Näringslivsstrateg utformas hos kommunen. Ett resultat av detta är att vi kommer att se över den operativa organisationen inom Tillväxt Lidköping, där vi bl a har för ambition att göra fler företagsbesök med ett annat upplägg än idag. Vi är även snart i mål med rekryteringen av ny VD för Tillväxt Lidköping.

Sammantaget hoppas vi att dessa åtgärder skall bidra till att öka dialogen mellan kommunens tjänstemän och näringslivet och att vi kan få till ett näringslivsklimat som vi är stolta över.

 

 

Carl-Fredrik Svederberg

Ordförande Bolagsrådet

Thomas Viksberg

Ordförande Tillväxt Lidköping


Bolagsrådet i Lidköping är en förening som har till uppgift att skapa tillväxt i Lidköpings näringsliv. Medlemmar i Bolagsrådet består av lokala företag, föreningar, sammanslutningar och enskilda personer. Bolagsrådet är näringslivets koppling in i Tillväxt Lidköping. Tillväxt Lidköping är ett samägt aktiebolag mellan Lidköpings kommun och näringslivet. Tillväxt Lidköping arbetar för att utveckla näringslivet och att marknadsföra Lidköping som etableringsort

 

Thomas Viksberg, Vd Convinto (ordf)

Thomas Viksberg, Vd Convinto (ordf)

E-post: thomas.viksberg@convinto.se
Tel: 0708-745333

Carl-Fredrik Svederberg, Läckö Kungsgård (ordf Bolagsrådet)

Carl-Fredrik Svederberg, Läckö Kungsgård (ordf Bolagsrådet)

E-post: carlfredrik@lackokungsgard.se
Tel: 070-343 18 19

Se fler nyheter i Nyheter