Tre filmer som lär dig marknadsföring på sociala medier

I samband med årets Vårmarknad inledde Tillväxt en satsning på digitala medier för handlare och krögare i Lidköping.  I förra veckan fortsatte vi med erbjudandet om en kostnadsfri konsulttjänst. För dig som vill ha mer information hur man gör för att synas på sociala medier publicerar vi nu tre utbildningsfilmer om hur du bäst nyttjar Facebook och Instagram för din marknadsföring. Filmerna är producerade i samarbete med Dotter & Döse och lär dig från grunden det du behöver veta för att komma igång.

Film 1

I den första filmen får du lära dig:

 • Ladda ner appen och komma igång
 • Starta företagssida Instagram och Facebook
 • Skillnaden på privat och företagssida
 • Alla grundinställningar
 • Bjuda in följare

Film 2

Den andra filmen är en fortsättning på den första. Nu får du lära dig

 • När ska man publicera ett inlägg
 • Vilka typer av inlägg finns det och skillnaden på dessa
 • Bildbearbetning på telefonen
 • Händelser vad är det
 • Schemaläggning, publicera nu
 • App – Sidor
 • Hur man länkar till ”Läs mer”

Film 3

I den sista filmen får du lära dig att jobba ännu mer proffsigt

 • Sponsring
 • Livesändning
 • Olika typer av budskap innehåll
 • Tävlingar
 • Shop på Instagram och Facebook
 • Creator Studio
 • Rättigheter
Kontakta Magnus Franzén på Tillväxt Lidköping för mer information.

Se fler nyheter i Okategoriserade

Håll Lidköping Levande

#HållLidköpingLevande!

Många företag i Lidköping befinner sig i en besvärlig situation på grund av Coronakrisen. Flera företag har fått se hela sin verksamhet utraderad på kort tid. Fler företag kommer att få betydande problem framöver om krisen blir långvarig. Risken för en långvarig ekonomisk kris är överhängande. Detta kommer få stor påverkan för både företagare och löntagare.
Inom näringslivets organisationer arbetar vi med att försöka mildra effekten av krisen. Från bolagsrådets sida genom politisk påverkan på lokal nivå tack vare vår långvariga relation med Lidköpings kommun och vårt gemensamt ägda näringslivsbolag, Tillväxt Lidköping. Tillväxt Lidköping arbetar operativt med kommunen för att åstadkomma åtgärder som gör skillnad. Ett exempel på det är beslutet i slutet av förra veckan att restaurangerna kan öppna sina
uteserveringar tidigare än normalt.

Från Företagarnas sida arbetas det även på nationell nivå genom politisk påverkan mot regering och riksdag att fatta nödvändiga beslut för att ge våra företag stöd genom krisen.

Krisen bidrar även till något gott. Vår gemenskap och vår vilja stärks. Kriser bidrar även till att utveckla verksamheter. Kreativiteten hos enskilda företagare är slående. Många företag erbjuder nu exempelvis utkörning av sina produkter och anpassar sina kundkontakter utifrånrådande läge. Vissa företag är dock helt beroende av fysiska kontakter. Vi tänker bland annat på våra frisörer.

För att både hindra pandemin och minska dess ekonomiska effekter gäller det att agera klokt och med sunt förnuft. Du kan bidra! Följ myndigheternas råd. Du som är sjuk – stanna hemma. Du som är frisk – fortsätt ditt normala liv. Gå till frisören, ät din lunch på ditt vanliga lunchställe, handla din mat hos livsmedelshandlare, fortsätt att handla dina varor hos våra lokala aktörer,
beställ din ombyggnation eller renovering som planerat. Alla kan bidra! Till syvende och sist är det ditt jobb det handlar om!

Till sist så tänker vi på dem som blivit drabbade av Coronan. På de som för evigt somnat in. På sörjande anhöriga och släktingar. Tillsammans skall vi övervinna Coronan och den kris som pandemin skapar!

 

Carl-Fredrik Svederberg

Bolagsrådet

Mårten Sondén

Företagarna

Thomas Viksberg

Tillväxt Lidköping

 

Se fler nyheter i Nyheter, Okategoriserade

Sammanställning av workshop från näringslivskvällen

Det är nu snart en månad sedan vår näringslivskväll med workshop. Vi vill med detta nyhetsbrev återkoppla till er. Thomas Viksberg har gjort en sammanställning av de punkter som ni tog upp. Det kan ni se i det bifogade dokumentet.

Av sammanställningen kan vi utläsa att vi tillsammans med kommunen behöver arbeta med att utveckla en gemensam målbild, samsyn och vad vi vill med vårt näringsliv. Detta arbete är redan påbörjat. Det pågår en diskussion med kommunen avseende hur vi ser på vårt gemensamma ägande av Tillväxt Lidköping och vad vi vill att bolaget skall göra. Detta arbete kommer slutföras under våren 2020.

Parallellt med detta arbete så tar Bolagsrådet och Tillväxt gemensamt fram en vision och strategi för hur vi inom näringslivet vill att vi skall utvecklas de kommande åren. De initiala tankarna i detta arbete kommer redovisas för ett antal näringslivsorganisationer på en ordförandekonferens den 12 december.

Rollfördelning och kommunikation är andra punkter som ni lyfte under kvällen. Vi tar med oss dessa synpunkter i vårt strategiarbete och vårt arbete med kommunen. Vill ni lämna ytterligare synpunkter går det bra att maila till C-F, Thomas eller till Tillväxt.

Vi önskar er alla en fridfull jul och ett företagsamt 2020.

 

Thomas Viksberg
Ordf Tillväxt Lidköping

Carl-Fredrik Svederberg
Ordf Bolagsrådet

Se fler nyheter i Nyheter, Okategoriserade

Kartläggning av underleverantörer

2018 formades Business Region Skaraborg och är en verksamhet i Skaraborgs kommunalförbunds regi. Ett av deras främsta syften är att stödja kommunerna i deras etableringsförfrågningar och det genomförs nu en kartläggning av underleverantörer till våra industrier i Skaraborg. Vi vill be er att fylla i denna enkät vars underlag kommer att användas till att hitta intressanta underleverantörer som vi aktivt kan bearbeta för att etablera sig i Skaraborg och komma närmare er verksamhet.

Under 2020 kommer Tillväxt Lidköping att arbeta med en ny etableringsstrategi, därför är det väldigt viktigt att vi får ett så bra underlag till detta som möjligt.
Här kan du fylla i dina uppgifter.

Se fler nyheter i Nyheter, Okategoriserade

Stort intresse för företagsklimatet

 

God måndag morgon, med ett fullsatt frukostmöte.

Anton Oskarsson från Svenskt Näringsliv Västra Götaland presenterar resultatet av sin undersökning av företagsklimat i Sveriges 290 kommuner.

Lidköping får betyg 3,0 på 6-gradig skala 2019. 3,39 var det sammanfattande omdömet från 2018. Lidköping får därmed sämst betyg i Skaraborg. 24 september släpps rankingen och vilken placering Lidköping får av de 290 (plats 177 2018).

Läs mer om undersökningen här

 

Se fler nyheter i Aktiviteter, Nyheter, Okategoriserade