Rapport från en ovanlig sommar!

Många undrar hur det gått med våra företag sedan Covid -19 ställde allt på ända? UC presenterar sin månatliga statistik över företagskonkurser och såhär ser det ut idag i Sverige:

Jämför vi 2020 mot 2019 så ser vi att konkurserna har ökat med lite drygt +7,3% de första åtta månaderna. Jämfört med 2016 är det dock en ökning med cirka 24,3%.
Ser vi till den geografiska fördelningen så finns den största andelen konkurser i storstadslänen.
Branschmässigt så ser vi inte oväntat störst ökning inom Restaurang & Hotell med +62% Januari-Augusti. Därefter följer ”privata konsulter” inom Juridik, Ekonomi, Vetenskap & Teknik med en ökning på +36% och Partihandel med +35% samt Transport med +29%. Bygg har klarat sig bäst nu med endast en ökning på +2% de åtta första månaderna. Lite överraskande så har Detaljhandeln klarat sig väldigt bra med en ökning på endast +4%. En bransch som kan få det tuffare är fastighetssektorn där uthyrning av kontor och butikslokaler kan komma att minska och att det därmed även sätter press på hyresnivåerna. Allt flera jobbar nu hemifrån och kanske inte bara under pandemin utan även på längre sikt.
Augustisiffran är dock generellt bättre än väntat. Förbättringen i ekonomin har gått snabbare än vad många har trott. Detta delvis på lite konstgjord väg, då många företag har sparat kostnader och utgifter genom de statliga paket som har beslutats under våren och sommaren. Paketen har till stor del inneburit en hjälp med likviditet, men det är anstånd och inga bidrag, så framtiden får utvisa vad som händer.
Nu i sommar så har ju en del branscher även fått ett visst uppsving, framförallt inom bygg och närliggande branscher. Många har passat på att göra olika typer av byggnationer och anläggningar hemma när man ändå inte kunnat resa i samma utsträckning som en vanlig sommar. Restaurangbranschen har kunnat ta igen förlorad mark genom på sina ställen kanske lite för väl fyllda uteserveringar. Även hotellrum har visat sig vara svåra att boka på många ställen då många svenskar valt att Hemestra. Bilhandeln har fått ett stadigt lyft under sommaren med rekordhög försäljning av framförallt begagnade bilar.
Lokalt ser vi att trenden är densamma som på riksnivå när det gäller utsatta branscher och branscher som fått uppsving.

Anna Sundbom
VD Tillväxt Lidköping

Se fler nyheter i Nyheter, VD har ordet

Vd har ordet

Just nu snurrar världen runt Coronaviruset och dess effekter på samhället. Vi är inne i en kris vi ännu inte kan överblicka. I omvärlden ser vi hur många företag och organisationer tar sig an utmaningen genom att tänka nytt, så även här i Lidköping. Stödpaket för att underlätta för de mest drabbade företagen har släppts såväl på nationell, regional som lokal nivå.
Vi på Tillväxt Lidköping fokuserar nu för fullt på att tillgängliggöra de stödinsatser som finns men också att leverera egna. I detta nyhetsbrev kan du läsa om några initiativ som vi tagit tillsammans med berörda näringar och mer händer. Vi skickar med jämna mellanrum ut kortare nyhetsbrev med tips och information om stöd och annat som är på gång.
Genom att kroka arm i dessa svåra tider har vi förlöst en kollektiv kraft där vi tillsammans försöker lösa de problem vi ser både kortsiktigt och långsiktigt.
På återhörande!

Anna Sundbom
Vd Tillväxt Lidköping

Se fler nyheter i Nyheter, VD har ordet

Nyföretagare efterlyses

Lidköping har flest nyföretagare i Skaraborg – trots en vikande trend i Sverige. Under 2018 startades totalt 187 nya företag, att jämföra med 209 stycken 2017 i Lidköping enligt statistiken från Nyföretagarbarometern.
Att Lidköping tappar 10% mellan 2017-2018 kan ses oroväckande, men värt att ha i åtanke är att 2017 startades ett rekordstort antal företag, 30 % ökning 2017. Enligt nyföretagarbarometern rankas Lidköping på plats 124 i Sverige, att jämföra med plats 111 år 2017.

På nationell nivå är alltså färre svenskar företagare. Nyföretagandet minskar. Det är allvarligt – för sysselsättning, långsiktiga skatteinkomster och Sveriges tillväxt. Det ska vara lätt och attraktivt att starta eget. Det ger en lösning för fler människor att söka alternativ till befintliga arbeten och kan ge våra nyankomna svenskar möjligheter att skapa en sysselsättning i Sverige.

NyföretagarCentrum är opolitisk och genomför gratis rådgivning och bidrar till att nya företag startas, vilket givit staten miljardinkomster. Det är något förvånande att de inte får något statligt stöd till sin verksamhet. Vi är däremot många lokala aktörer som stöttar och tror på vårt lokala NyföretagarCentrum i Lidköping under Kerstin Wångstedts ledning. Lokala banker, Lidköpings Kommun samt Tillväxt Lidköping är några av bidragsgivarna. Vi ser det som en av våra huvuduppgift att bryta den negativa utvecklingen av nyföretagandet.

Tillväxt Lidköping kommer satsa mer på att synliggöra denna för staden och entreprenörskapet så viktiga verksamhet ytterligare så håll utkik. Grattis säger vi till Lidköpings Nyföretagarcentrum som trots en nedgång nått högst placering i Skaraborg. Tillsammans är vi starkare!

Läs mer om Nyföretagarbarometern här

Maria Källsson VD Tilllväxt Lidköping

Se fler nyheter i Nyheter, VD har ordet

Lidköpings företag har flest revitaliserade företag i Skaraborg.

Ikväll träffar Tillväxt ett 20-tal Lidköpingsföretag som samtliga uppvisat en andra tillväxtresa och revitaliserats. Christian Jansson forskare i företagsekonomi vid Högskolan i Skövde avrapporterar sina spännande resultat. Lidköpings företag har flest revitaliserade företag i Skaraborg. Tack till Sparbanksstiftelsen Lidköping som gjort detta projekt möjligt.

Se fler nyheter i Affärsverksamhet, Aktiviteter, Nyheter, VD har ordet

Spännande vecka väntar!

Resultatet av Svenskt Näringslivs enkätundersökningen kring företagsklimatet i landets kommuner släpps den 2:e oktober.
Betyget är redan släppt och vi skönjer en svag förbättring för Lidköping från föregående år. Det samlade omdömet blev 3,39 på en sexgradig skala (3,23 år 2017) för Lidköpings del. Själva placeringen på rankingen dvs vilken plats Lidköping hamnar på av de 290 kommunerna återstår att se.
Bland de kommuner som står sig väl och förbättrar sina placeringar i undersökningen finns några gemensamma nämnare.
Den viktigaste är en tydlig politisk vilja att vara en företagarvänlig kommun. Ett beslut där viljan att skapa ett bra företagsklimat antas. Synliga ansvarstagande politiker som står upp för sina beslut och uttrycker en vision om hur Lidköping skall utvecklas och hur näringslivet kan bli en del av den visionen. En förtätad kontakt och en ökad förståelse för varandra – det vi kallar dialog som bör vara så självklart visar sig ofta vara den största stötestenen.
Tillväxt hoppas fortsatt få vara den arenan där den politiska viljan och visionen för framtiden förankras hos näringslivet. En framtid där företagare och det lokala näringslivet får spela en viktig roll.

Se fler nyheter i Aktiviteter, Nyheter, VD har ordet

Välfyllt program till hösten

Tillväxt Lidköping har lämnat en lång skön sommar bakom sig och kick-startar nu hösten med ett välfyllt program för våra medlemmar och företagare i Lidköping.

Valrörelsen är inne på sina sista tio pulserande dagar. Vi tog just pulsen på Lidköpings kommunpolitiker onsdagen den 29 augusti där vår 07:30 Företagarfrukost vigdes åt en näringslivspolitisk debatt. Samtliga nio partier fanns representerade och skiljelinjerna utkristalliserade sig – t ex kring synen på privatisering av kommunal verksamhet. Men kring frågan om hur vi förbättrar villkoren för det lokala näringslivet var samtliga partier eniga. Det finns en politisk vilja att skapa mer dialog och bättre förutsättningar för det lokala näringslivet. På frågan om det får kosta pengar var svaret JA hos samtliga 9 partier. Detta glädjande besked var vi dryga 70 personer i lokalen som bevittnade.

En fråga som ställdes till politikerna var hur de tycker att de lyckats skapa dialog och tagit sig an företagarnas viktigaste frågor  – fick en mycket intressant motfråga. ”Hur många av er företagare vill lägga er fritid på att representera ert skrå inom kommunpolitiken?”. Politikern som ställde motfrågan har helt rätt – det är få företagare som engagerar sig politiskt. I publiken räckte inte en enda upp sin hand som villig – inte heller jag.

Detta är problematiskt. De som sitter vid makten skall kritiskt granskas men att vara politiker förtjänar respekt. Vi som fortsätter sitta i publiken vid politiska debatter önskar oss en vision för Lidköping men också tydliga genomföranden av förbättringar.
Mycket av politiken kretsar kring att prioritera, att strama åt, effektivisera. De besluten är ofta impopulära. Kanske är det så som Jean-Claude Juncker formulerade de europeiska politiska ledarnas dilemma i början av 2000-talet:
”Vi vet alla vad vi måste göra – vi vet bara inte hur vi ska bli omvalda efteråt.”
Så istället för att förakta politiker tycker jag vi skall hylla dem och fortsätta skapa debatter och offentliga samtal. Det är grundförutsättningen för något av det viktigaste vi har i Sverige – Demokrati.

Välkomna till en spännande höst hos Tillväxt Lidköping https://tillvaxtlidkoping.se/events/
där företagen och företagande spelar huvudnumret!

Maria Källsson
VD

Se fler nyheter i Aktiviteter, Nyheter, VD har ordet

Ny teknik – nya möjligheter

Lidköpings invånare och besökare erbjuds fri Wi-Fi med start under sommarmånaderna på ett antal platser via Lidköpings kommun. Solbryggorna, Svalnäs, Stadsträdgården och Resecentrum är några av de utvalda Wi-Fi zonerna. Tillväxt har varit drivande i att skapa en informativ startsida som ger frisurfare nyttig information om erbjudandet som finns i vår stad.  Fria surfzoner kan vara en del av framtidens stadsutveckling. Att skapa goda möjligheter för människor att uppehålla sig och vilja vistas i stadsrummet handlar om olika saker. Solbryggorna utmed älven är ett lysande exempel på en förändrad stadsbild. Att fördriva tid framför en skärm finns det olika åsikter om men det är ett faktum att möjlighet till trådlös uppkoppling är ett hygienkrav. Framförallt för den yngre generationen. Detta skapar en annan typ av uppehållsrum i staden. Nu vidtar det verkliga arbetet hur vi möjliggör utveckling för näringslivet via den nya tekniken i staden.

I Linköping, som tilldelades utmärkelsen Årets stadskärna för några veckor sedan, har denna teknik använts för att mäta rörelsemönster i staden. Hur människor och fordon rör sig och hur dessa mönstren förändras när stadsbilden förädlas.

Samhällsbyggnadsbranschen sägs stå inför sitt största paradigmskifte hittills i och med digitaliseringen och möjligheterna med nya verktyg och arbetssätt. Med BIM och visionen om att skapa det obrutna informationsflödet i samhällsbyggandets processer samt IoT förutspås framtidens smarta och uppkopplade städer.

Hur skapar, hanterar och utvecklar vi gemensamt Lidköping genom den nya tekniken?  BIM (byggnadsutvecklingsmodeller), IoT (internet of things) och andra lösningar kan rätt använd skapa modeller och 3D-bilder kring Lidköpings framtid. Vi hoppas att genom samarbete i årets stadskärna mellan näringsliv, kommun och andra intressenter och via den nya tekniken kunna skapa ett större samhällsengagemang kring vår stad och dess framtid.

Vid valet av Linköping som Årets stadskärna löd juryns motivering: Priset går till den stad som har arbetat långsiktigt och lyckats behålla och förnya centrum genom att ta ut svängarna. Stadens aktörer har funnit varandra och hjälper varandra med värme, omtanke och generositet.

Vad blir Lidköpings fördel och styrka när vi vill kandidera om denna åtråvärda titel? Om detta kommer hösten handla – vi kommer söka ett brett engagemang i vårt fortsätta arbete. Ny teknik kan bli ett sätt att skapa en bred uppslutning och visualisering av ett gemensamt mål.

Trevlig sommar!

Maria Källsson, Vd Tillväxt Lidköping

Se fler nyheter i Blogg, Nyheter, VD har ordet

Tillväxt Lidköping tror på samverkan och samarbete – tillsammans är vi starkare är vårt ledord.

I både Svenskt Näringslivs och i Företagarnas undersökningar pekar resultaten på samma sak. Det är en tätare dialog, samverkan och förståelse hos kommunens tjänstemän och politiker som efterfrågas av våra lokala företagare. Båda dessa undersökningar har varit tema på frukostmöten i vår.
Läs:  frukostmöte 20 mars och 21 maj

I en småstad som Lidköping är inte utmaningarna för vare sig kommun eller näringslivet nödvändigtvis mindre än i större städer, snarare tvärtom. En framtidsfråga för Lidköping är en fortsatt tillväxt. Lidköping har som ambition att växa, 45.000 invånare innan år 2030 – i denna fråga råder enighet mellan politiken och näringslivet. Detta tema drog fullt hus när Tillväxt anordnade ett frukostmöte på ämnet – frågan engagerar.

För att nå en befolkningstillväxt och fler välmående företag krävs förmågan att samverka, skapa förtroende och ta modiga beslut för framtiden. En ökande befolkning, fler bostäder och en attraktiv stadskärna kräver breda kreativa lösningar där allmännytta och lokalt entreprenörskap går i takt mot ett gemensamt mål. Företagandet är en viktig förutsättning för att säkra skatteintäkter och att trygga välfärden. Men det krävs också mod och investeringsvilja hos våra lokala företagare – det är näringslivets roll för att skapa tillväxt.

Nu närmar vi oss en valrörelse, en av de mest oförutsägbara någonsin enligt experter och opinionsinstitut. Oförutsägbarhet är en faktor som den så kallade marknaden avskyr. Marknaden som avgör räntenivåer, fastighetspriser och investeringsvilja. Vi hoppas Tillväxt kan vara en brygga och skapa en gynnsam dialog och bygga förtroende mellan kommunen och näringslivet.

Tillväxts uppskattade frukostmöten gör ett uppehåll under semesterperioden men vi presenterar ett fullspäckat program för hösten. Tack till alla som besökt våra möten i vår och varmt välkomna tillbaka i Augusti.

Se fler nyheter i Aktiviteter, Blogg, Nyheter, VD har ordet

Det våras

Efter en ihärdig vinter så känner vi äntligen av vår och värme. På samma sätt skönjer vi som arbetar med Tillväxt Lidköping att det våras – gror och spirar av intresse och engagemang kring de frågor vi arbetar med.

Vi har anordnat frukostmöten, Rådslag och nästa vecka ett samverkansmöte kring kommunens mål om 45.000 invånare och intresset från er är stort. Vi har slagit besöksrekord tre gånger på raken.

I maj får vi en indikation på hur ni företagare uppfattar kommuners, medias och ungdomars  attityds gentemot företagare då Svenskt näringsliv presenterar ett förhandsbesked på sin välkända rapport om kommuners företagsklimat. Lidköping har en lång väg att vandra med nuvarande plats 176 (1-290) i kommunrankning. Det finns som jag ser det, bara en väg fram och det är tillsammans – tillsammans är vi starkare. Välkommen att lyssna på rapporten och ställ frågor till våra politiker den 21/5 kl 07:30 i Lidbeckska huset.

Maria Källsson

Se fler nyheter i Aktiviteter, Nyheter, VD har ordet