”Back in business!”

Även denna sommar har visat sig från sin bästa sida, en hel del sol och flera sköna sommarkvällar.
Mycket har hänt och mycket kommer att hända i höst. Befolkningsstatistiken för första halvåret visar ett inflyttningsnetto på 242 personer för Lidköping, bäst i Skaraborg! Handelns utredningsinstitut har kommit med färska siffor om handelns utveckling för 2015 vilket visar på en positiv utveckling för Lidköping. Efter förhandling med ansvariga för Ung Företagsamhets UF-mässa i Skaraborg är det klart att att den genomförs i Sparbanken Lidköping Arena 2018.

Under hösten bjuder vi in till ett antal olika aktiviteter t.ex. affärsmöten med Yngve Bergkvist (Ishotellet), krogstafett, chefsnätverk och massa andra aktiviteter.
Svårt att hitta rätt kompetens eller arbetskraft, behov av att anställa rätt person eller arbetspröva inför möjlig anställning?
Tillväxt Lidköping tillsammans med Exportstiftelsen ITM, Nyföretagarcentrum, Almi, Campus Lidköping, IFS, Lidköpings kommun samt arbetsförmedlingen kommer, med start i höst, att driva ett integrationsprojekt. Syftet är att snabba på processen för utlandsfödda med uppehållstillstånd att få arbete, starta företag eller vidareutbilda sig. Vi kommer erbjuda företag i Lidköping en möjlighet att ta emot en praktikant som kan specialutbildas för att passa företagets nuvarande eller framtida anställningsbehov alternativt ge praktikanten erfarenhet av arbete i svenska företag.

Vi ser fram emot en skön och innehållsrik höst med intressanta möten och fler besked om nya etableringar.

Se fler nyheter i Blogg, Okategoriserade, VD har ordet

Sommar, semester och engagemang

Semester och ledigheter står för dörren och vi är många som ser fram emot en ledighet – sommaren ligger uppdukad framför oss.

Mycket har hänt under de första halvåret med både möten, aktiviteter och evenemang i syfte att driva på näringslivsutvecklingen i Lidköping.
Ett nätverksmöte som verkligen gav energi var förra veckans lunchföreläsning med Bengt Baron, Peter Wallin och Thomas Viksberg. För att citera Bengt Baron ”Om man skall lyckas skapa vinnande lag krävs ENGAGEMANG!” Det var tydligt att Bengts framgångar både i simbassängen och i affärslivet beror på hans engagemang i det han gör.

Lidköpings vision är en ”Hållbar och välkomnande kommun” med målen år 2030 ”45 000 invånare, fördubblat antal besökare och jobb inom räckhåll för alla som vill bo i Lidköping”
Om vi skall lyckas med Lidköpings vision och mål kommer det att krävas engemang både av beslutsfattare, organisationer och enskilda personer. Det är definitivt möjligt men vi måste göra det tillsammans genom samverkan, samordning och samproduktion. Om vi ”krokar arm” mellan näringliv, kommunen och organisationer kommer vi att nå målet.

Ett led i detta är att vi blir fler som deltar i våra så kallade rådslag med Bolagsrådet, avsätt tid och engagera dig, boka redan nu in nästa tillfälle den 30 november.

Tack för ett bra samarbete och vi önskar en skön sommar!

Se fler nyheter i Blogg, Okategoriserade, VD har ordet

Plötsligt händer det knopparna brister och det är…

Plötsligt händer det och ”bollen” är i rullning!
När vi analyserar vad som har hänt och vad som är på väg att hända känns det som om det börjar lossna på flera områden när det gäller Lidköpings utveckling.

Flera nya exploaterare har hört av sig och är intresserade av att investera i Lidköping, både när det gäller bostadsbyggande och kommersiella fastigheter. För första gången på flera år finns det ett spontant intresse från externa företag.
Samma sak ser vi inom handel, det finns idag endast en ledig butikslokal i centrum. Som ni säkert redan vet kommer Cubus att etablera sig i Kopparporten efter det att H&M flyttar till Nya Stadens Torg. H&M inklusive H&M Home som öppnar sin butik den 28 april kommer att få mycket stor betydelse för både handel i centrum och för hur människor rör sig i stadskärnan. AB Bostäders planer på kombinationsfastigheter, handel och bostäder, inklusive parkering framför Systembolaget börjar bli en realitet.
Flera intressenter, utöver Biltema, har anmält intresse att etablera sig längs med väg 184 (Skaravägen) vars inriktning stämmer väl med handelsstrategin.

Intresset för informationen om hamnstaden är så stort att kommunen fick byta till en större samlingslokal.
Bollen är i rullning och nu vill det till att vi på alla sätt hjälper till och och underlättar för allt som är på väg att hända i Lidköping.

Se fler nyheter i Blogg, Okategoriserade, VD har ordet

Rekrytering och kommunikationer

Att hitta rätt personal har en avgörande betydelse för utveckling av kommuner och näringsliv. Konkurrensen om personer med viss kompetens blir allt större, där storstäderna och orter med högskolor eller universitet har en fördel jämfört med övriga  kommuner i Sverige. Väl utvecklad infrastruktur och bra kommunikationer är en annan faktor som påverkar möjligheten att kunna rekrytera rätt personer.
Lidköping har idag vare sig egen högskola eller väl utvecklad infrastruktur men växer ändå vilket senaste statistiken från SCB visar.  2015 blev 39 014 inånare vilket är en ökning med 0,6 %  jämfört med 2014. Detta sker helt organiskt trots att det är brist på bostäder och avsaknad av marknadsföring av kommunen.
Med en väl fungerande kommunikation med Göteborg som innebär att vi närmare oss 1 timma i pendlingstid skulle Lidköping växa än mer. Om detta skall bli möjligt krävs att vi gemensamt engagerar oss och utvecklar befintliga eller hittar alternativa kommunikationslösningar.
Ett alternativ skulle kunna vara tåg som klarar drift med både diesel och el (luftledning) liknande bilbranschens elhybrider. Tekniken är inte ny utan används i flera länder där man vill få en ökad flexibilitet att nyttja befintligt järnväg optimalt. Vilket skulle kunna innebära att Kinnekulletåget använder diesel på Kinnekullebanan och el när de kommer ut på de större järnvägsnätet. Investeringen i befintlig järnväg blir betydligt lägre, nyttjandet mer flexibelt och transporttiden till Göteborg lägre.
Ett annat alternativ är att vi i väntan på ett bättre fungerande Kinnekulletåg ”chartrar” en direktbuss till och från Göteborg. Bekvämligheten blir bättre, transporttiden ungefär densamma som med dagens tåg och framförallt den går direkt mellan Lidköping och Göteborg, inga stopp.
Båda alternativen är möjliga men det kräver att vi tar tag i saken och ser till att det händer.

Se fler nyheter i Blogg, Okategoriserade, VD har ordet

Målbild 2030

Tänk dig att det idag är år 2030 och i Lidköping har följande hänt….
Inflyttningen har tagit fart och vi är 47 000 invånare, vilket innebär att vi överträffade kommunens mål om 45 000 invånare. Bostadsbyggandet har satt fart och staden är förtätad med olika typer av boendeformer. Hamnstaden är utbyggd och hänger fysiskt ihop med både centrum, Framnäs och Kronocampingen.  I anslutning till hamnstaden går det en långbrygga ut i Vänern med ett kallbadhus och en restaurang längst ut. På landbygden och i de mindre orterna i kommunen finns en väl fungerande service och utvecklad besöksturism.
 
Vi har ett varierat och hållbart näringsliv som har skapat över 3000 nya jobb. Nyföretagandet är högre än riksgenomsnittet, vi har en av Sveriges bästa företagsklimat och är kända för hur kommunen och näringslivet” krokar arm” och driver gemensamma utvecklingsprojekt. I Lidköping finns starka och utvecklande företagsnätverk/kluster. Nyetableringarna ökar och vi har en blomstrande handel där Lidköping är centrum i Skaraborg.
Våra politiker har tillsammans med näringslivet lyckats få till kollektivtrafik som gör att vi når Göteborg inom 1 timma. Det är enkelt att hitta, förflytta sig och att parkera i Lidköping.
 
Lidköping har blivit den största besöksorten i Skaraborg och vi har fördubblat antalet besökare och har över 200 000 gästnätter/år. Kållandsö med Läckö och Spiken har blivit en av Sveriges populäraste hållbara turistmål. 
Lidköping har flera återkommande unika arrangemang som stärker Lidköpings identitet och bygger på det historiska arvet. 
 
Är detta möjligt?!
Svaret är definitivt JA, men vi måste tro på målbilden  –  det är endast tillsammans som vi kan realisera målbilden.

Se fler nyheter i Blogg, Okategoriserade, VD har ordet

Nytt år, nya möjligheter, nya företag..

Ett nytt år ligger framför oss med fullt av möjligheter. För Tillväxt Lidköpings del innebär det att vi kommer än mer rikta in oss på att skapa förutsättningar för näringslivsutveckling i Lidköping. Vi ser fyra områden som viktigast att kraftsamla till, ökat nyföretagande, tillväxt i befintliga företag, fler etableringar samt ökat bostadsbyggande. Tillväxt Lidköping kommer inte själv att kunna driva på utvecklingen i dessa områden utan det krävs att vi arbetar tillsammans.
Ett av dessa områden är ökat nyföretagande, utan nya företag kommer vi på lång sikt inte att skapa nya jobb. Från och med den 1 januari i år är Kerstin Wångstedt ny rådgivare på Nyföretagarcentrum i Lidköping vilket innebär att det blir en nystart för nyföretagandet.

När det gäller utveckling av befintliga företag kommer vi under året att påbörja ett projekt tillsammans med Högskolan i Skövde med syfte att hitta orsaker och samband till varför vissa företag har en stark utveckling när andra företag står kvar på samma plats.
Slutligen har vi fler etableringar och ökat bostadsbyggande, här har kommunen en mycket viktig funktion genom att skapa förutsättningar i form av översiktplanering, uppdaterade detaljplaner och enkel och snabb handläggning. Tillväxt Lidköpings roll i sammanhanget är att ”jaga” etableringar och underlätta i kontakter med kommunen.
En av de absolut viktigaste faktorerna som dels engagerar många företag/underentreprenörer och på kort sikt skapar många arbetstillfällen är att öka bostadsbyggandet. Detta är också den faktorn som har störst effekt för att nå målet 45 000 invånare i Lidköping år 2030. Här måste vi på alla sätt få fart på bostadsbyggandet.

Vi ser fram emot ett nytt år med nya möjligheter – tillsammans gör vi Lidköping starkare!

Se fler nyheter i Blogg, Okategoriserade, VD har ordet

En resumé, vad har hänt…

Lidköping växer inte bara i invånarantal utan även när det gäller företag som väljer Lidköping som etableringsort. Efter tre års verksamhet är det dags att göra en summering av vad som har hänt i Lidköping.
Asko, Smögen Delikatesser, Imtech, Independance Academy, Petersborgs Mink, H2 Squash, Ballingslöv, Calluna, Söderberg & Partners, Kjell & Co, STC Training Club, Blå Hallen, Konditor Trulsson, Phoenix, Jem & Fix och många flera. Det är mer än 30 etableringar de senaste tre åren och mer är på gång t.ex. Burger King, H&M  Home och naturligtvis Biltema.
En av de viktigaste funktionerna för Tillväxt Lidköping är att hjälpa till i kontakter med kommunen genom s.k. företagslots. Här har kommunen varit lyhörd och lyssnat på näringslivet och bl.a. byggt ut Roddargatan, ny rondell vid infarten till Jungmansgatan, uppdaterat informationsskyltar i industriområden, förhindrat uppställning/nattparkering av lastbilar längs Jungmansgatan, prioriterat arbete med detaljplaner m.m.
När det gäller handel har kommunen beslutat om en handelsstrategi som är framtagen av handlare, fastighetsägare och övriga intressenter. Denna strategi är mycket viktig både för nya handelsföretag som vill etablera sig såväl som för utveckling av befintlig handel.
Nätverkande med syfte att bättre lära känna varandra och på sikt skapa lokala affärer, genomförs genom olika former av frukost- och lunchmöten. Vi genomför årligen ca. 20 företagsträffar med tillsammans över 500 deltagare.

Däremot har vi inte ännu lyckats när det gäller företagsklimat här har utvecklingen det senaste året gått i fel riktning vilket innebär att vi under kommande år gör en särskild satsning på att försöka förbättra företagsklimatet.

Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete och att vi än mer ”krokar arm” med kommunen och driver på utvecklingen.

Tillväxt Lidköping önskar er en riktigt God Jul och ett Gott nytt år!

Se fler nyheter i Blogg, Okategoriserade, VD har ordet

En magisk galakväll!

Återigen var det dags för årets största fest, Lidköpingsgalan! 
Röda mattor, marschaller, vita dukar, levande ljus, kandelabrar, många vinnare och konferenciern Johan Wester.
Fredagen den 13 november var det dags för den tredje upplagan av Lidköpingsgalan. Med ett delvis nytt upplägg, ny interiör samt en professionell konferencier i form av Johan Wester kan vi konstatera att det blev en succé. Det var med både stolthet och ödmjukhet vi i år slog publikrekord med 750 anmälda deltagare, rekord i antalet sponsorer och rekord i antalet utdelade priser. Lidköpingsgalan är nu en av Västsveriges största näringslivsgalor.
Den största behållningen är att få se och hylla goda prestationer inom näringslivet och idrotten. Som pristagare är det ännu starkare, för att citera en av pristagarna Mia Jonsson (Årets företagare 2015) ”Det var en helt otrolig känsla att som landsbygdsföretagare få stå på scen och höra jublet och få priset.”
Från Tillväxt Lidköping vill vi passa på att tacka alla samarbetspartners, sponsorer, pristagare och deltagare på Lidköpingsgalan för er medverkan, utan er blir det ingen gala.
Avslutningsvis vill jag redan nu bjuda in er till nästa års Lidköpingsgala, boka redan nu den 11 november 2016 i almanackan.

Se fler nyheter i Blogg, Okategoriserade, VD har ordet

Byggkranar och målstyrning…

Det är för lite byggkranar i Lidköping – det byggs för lite, finns för få lediga lägenheter och det finns för lite färdigplanerad mark för bostäder.
Efter Berlinmurens fall 1989 blev Berlin Europas största byggarbetsplats, med en ”skog” av byggkranar som sträckte sig mot skyn.
Lidköping är inte Berlin, men symboliken med byggkranar är viktig. Om vi skall ta kommunens mål om 45 000 invånare år 2030 på allvar, krävs det att vi på alla sätt uppmuntrar och stödjer bostadsbyggande.
 
För att styra mot målet krävs det att vi sätter oss in i kommunens mål och s.k. styrkort för att se hur vi tillsammans kan nå de olika målen. Den 19 november har vi ett rådslag som Bolagsrådet anordnar. Syftet är att ta fram ett förslag på vad som menas med ett ”varierat och hållbart näringsliv” samt vilka indikatorer/mätetal vi skall använda.
 
Vi vill därför uppmana alla som har möjlighet att anmäla sig till rådslaget den 19 november (särskild inbjudan kommer). Det är endast tillsammans som vi kan få byggkranarna att börja sträcka sig mot skyn i Lidköping.

Se fler nyheter i Blogg, Okategoriserade, VD har ordet

Företagsklimat, vi måste bli bättre…

Den senaste tiden har det släppts två rapporter som rör företagsklimatet i kommunerna, Svenskt Näringsliv och Sveriges Kommuner och landstings (SKL) respektive rapport. Båda rapporterna visar på en försämring alternativt att Lidköping står still i förhållande till tidigare år.

Svenskt Näringslivs undersökning bygger på svar från ca. 100 företag i Lidköping. Årets resultat visar på en kraftig försämring inom tre områden ”Kommunens konkurrens med företag, Allmänhetens attityder till företagande samt Skolans attityder till företagande”.
SKL gör en liknande undersökning som bygger på intervjuer med företagare som varit i kontakt med kommmunen i någon fråga (t.ex. brandtillsyn, bygglov, markfråga,miljö/hälsa eller serveringstillstånd). Även denna undersökning visar på en försämring förutom när det gäller miljö och hälsa samt hantering av serveringstillstånd där det istället är en tydlig förbättring.

Om Lidköping bättre skall kunna lyckas med etableringar, utveckling av befintliga företag och att skapa nya arbetstillfällen kräver det att vi får ett avsevärt bättre företagsklimat. Det måste för företagaren upplevas som enkel, snabb och rätt handläggning av tillståndsfrågor. Varje tillfälle och varje ärende som har med företagande att göra måste prioriteras och förbättras. Det handlar om att vi tillsammans med kommunen ”krokar arm” och ständigt jobbar med förbättringar.

Vi ser fram emot intensifierat arbete med kommunen angående företagsklimatet och en innhållsrik höst.

Se fler nyheter i Blogg, Okategoriserade, VD har ordet