Tillsammans gör vi Lidköping och Skaraborg starkare!

Fullsatt hörsal i biblioteket när Tillväxt Lidköping bjöd in kommunstyrelsens politiker till diskussion om näringslivsutveckling i Lidköping.

Det fanns en tydlig samsyn hos samtliga politikerna om vad de anser är viktigt för en fortsatt näringslivsutveckling i Lidköping. Bra infrastruktur och väl fungerande kommunikationer, ett väl utvecklat och nära samarbete med näringslivet, bra kommunal service och enkel och snabb hantering vid etableringar. En av frågorna som ställdes från publiken var kommunens beslut att bordlägga frågan om delfinansiering av E20.

Bra kommunikationer och infrastruktur är den enskilt viktigaste frågan som näringslivet vill få politikens hjälp att besluta om. Det är också här som det pågår ett intensivt lobbyarbete från alla Sveriges kommuner att få ansvariga politiker att satsa i sin kommun. E20 är och har varit den transportförbindelse som återkommande har engagerat både politiker och näringsliv i Skaraborg. Ett unikt samarbete mellan kommunerna, näringslivet, regionen och regeringen gav till resultat att ekonomiska medel avsattes för utbyggnad av 2 + 2 väg på E20.

Från näringslivets sida vill vi därför uppmana ansvariga politiker i Lidköping att ställa sig bakom den överenskommelse som är gjord och fatta beslut om delfinansiering.

Se fler nyheter i Okategoriserade, VD har ordet

Café och restaurangstad

Lidköping har i förhållande till antalet invånare förvånansvärt många caféer och restauranger. Fem restauranger och fem caféer är klassade i White Guide – imponerande! Räknar man dessutom totala antalet caféer vilket är knappt 40 och restauranger blir det än mer imponerande, bara i stadskärnan finns det 16 caféer och 17 restauranger.
Två etableringar är på gång eller har nyligen skett runt torget, Restaurang Cyrano bakom rådhuset och Steves Bakgård vid Torgbron. Dessa restaurangers placering kommer att bidra till ökad rörelse runt torget och att knyta ihop ”gamla staden” med ”nya staden”.

Som besökare eller turist är bland det första man besöker när man kommer till en ny plats ett café eller en restaurang därför är det viktigt att Lidköping har ett brett utbud av restauranger och caféer.

Ännu trevligare blir det när man ser att det faktiskt nästan är fullt på vissa restauranger en måndagskväll, det lovar gott inför framtiden.

Mer bra restauranger och caféer till Lidköping!

Glad påsk,

Peter M Larsson

Se fler nyheter i Okategoriserade, VD har ordet

Fantastiska företag och företagare

Jag har förmånen att få besöka många företag och träffa många intressanta företagare. De senaste veckorna har jag bl.a. varit ute i Spiken och träffat Ullis Fisk och delikatesser, Peace of ease i Blänkås, Veteranpoolen och Akustikverkstan i Rörstrandsområdet – fantastiskt intressanta företag.
När jag träffade Ulrika och Dennis på Ullis Fisk och delikatesser insåg jag vilken vilja och ambition det fanns att utveckla sitt egna företag. De håller på att planera för en utbyggnad för att kunna ta emot fler turister och visa löjromsberedning. Bygglovet var inlämnat men det blev stopp beroende att en detaljplan skall tas fram. Efter möten med ansvariga på kommunen har vi kommit en bra bit på väg att hitta en lösning på deras byggplaner.

Akustikverkstan är ett annat relativt okänt företag som är specialiserade på akustik både ute och inne. Flera av dem är specialister inom olika akustikområden varav en är teknisk doktor och en auktoritet i Sverige. Dessutom har de ett ackrediterat ljudlaboratorium, ett utav två befintliga i Sverige.

Som sagt det finns en mängd intressanta företag och företagare i Lidköping!

Peter M Larsson

Se fler nyheter i Okategoriserade, VD har ordet

Lidköping; Sveriges attraktivaste kommun för företag, entreprenörer, investerare och människor med idéer som vill starta företag!

Mer än 2 700 olika mindre företag, en kommun som räknas till en av Sveriges 10 rikaste, en kuststräcka som inklusive öar, kobbar och skär är lika lång som Hallands, en av ytterst få kommuner som unga vill återvända till efter studier och/eller jobb, ett varierat näringsliv, en stadskärna som är unik, en stolthet och ett driv som är unikt för Västsverige, ett gemensamt näringslivsbolag med möjlighet att direkt påverka politik och näringslivsklimat. Förutsättningarna finns framför oss!

I december 2012 hade jag förmånen att få starta arbetet i det nystartade Tillväxt Lidköping AB. Syftet var och är att fungera som en lots mellan företag och kommunen, marknadsföra Lidköping, jaga etableringar samt att driva på näringslivsutvecklingen. 35 företag hade redan avtalat att de ville vara med och driva på näringslivsutvecklingen.
Utifrån de besök, möten och träffar jag haft med företagare, invånare, politiker och tjänstemän är det tydligt att man verkligen vill att det skall hända ”saker” i Lidköping.

Hur har det då gått och vad har hänt under året? Företagsbesök, mer än 150 företag (110 medlemsföretag) har jag träffat. Detta är nog den viktigaste delen av arbetet eftersom det är hos er företagare som vi får förslag, synpunkter och idéer på vad som bör göras och förändras. En av de viktigaste funktionerna i jobbet är att fungera som ”lots” och hjälpa till i kontakten med kommunen. Här har Tillväxt Lidköping varit direkt involverad vid ett flertal tillfällen t.ex. Asko, Lidan Marine, Sabels, Lantmännen, Grepen Fastigheter m.fl. Under året har vi även märkt en ökad förfrågan på lokaler och mark från företag som vill etablera sig eller vill utöka sin verksamhet. Målet har varit 5 etableringar sista halvåret, detta har vi uppnått. Dessutom har vi under året genomfört 6 affärs-/frukostmöten ute på företag, vilka har varit välbesökta. Slutligen har vi under hösten tillsammans med handlare medverkat i TV-reklam med syfte att marknadsföra Lidköping regionalt. ”Finalen” för året var Lidköpingsgalan, en fantastisk gala där vi var drygt 600 deltagare som firade goda prestationer. Övriga kommuner i Skaraborg har märkt att det händer saker i Lidköping, vilket är positivt.

Vad händer 2014?
”Uppväxling” av affärsmötena där vi vid några tillfällen kommer att bjuda in kända svenskar som föreläsare t.ex. Boris Lennerhov och Magdalena Forsberg. Framtagning av en handelsstrategi och rekrytering av en handelsutvecklare. Uppstart av befattnings- och branschnätverk och utökat samarbete med högskolor och Gothia Science Park, målet är att Lidköping blir en ”nod” i deras verksamhet. Fortsatt arbete med att påverka kommunens mål och ”styrkort” med syfte att få ett ännu bättre näringslivsklimat. Och slutligen skall vi naturligtvis genomföra en ännu bättre Lidköpingsgala.

Jag hoppas att ni vill fortsätta att vara med att utveckla Lidköpings näringslivsklimat till att bli ett av Sveriges bästa.

Med önskan om ett Gott Nytt år 2014 – full fart mot Sveriges bästa näringslivsklimat!

Lidköping 2013-12-29

Peter M Larsson, Tillväxt Lidköping AB

Se fler nyheter i Okategoriserade, VD har ordet

Spännande företag i Lidköping

I fredags fick jag möjligheten att besöka SimBin Studios AB i Lidköping. Många har nog hört namnet men frågan är hur många utav oss som känner till deras verksamhet, ryktet skulle nog säga dataspel. www.simbin.com
Verkligheten visade sig vara mycket mer än bara dataspel med produktion i Sverige, USA, Tyskland och delar av Asien samt distansprogrammerare täcker de stor del av världen. Dataspel stämmer men det är på flera nivåer nätbaserade, rena spel, raceroom med mera. Med specialister inom programmering, grafik, ljud täcker de in hela området.
Än mer spännande blir det när de berättade att de är 13 olika nationaliteter utav totalt 30 anställda. Med tanke på att de anställda kommer från länder i hela världen förundras man över hur de hittar och rekryterar sina anställda.

När vi har gått igenom olika register hittar vi ca. 60 företag vars verksamhet innehåller någon form av databaserade tjänster. Kanske det är dags att bjuda in till ett branschrelaterat nätverksmöte med syfte att hitta gemensamma nämnare.

Lidköping har ett både spännande och varierat näringsliv!

Peter M Larsson

Se fler nyheter i Okategoriserade, VD har ordet

Kundnytta över förväntan

I samband med att jag och min fru flyttade till Lidköping hade jag behov av att hitta en bra optiker. För mig finns de vissa typer av tjänster som är mer individuella och som man ställer särskilda krav på från mig som kund. Jag tänker då exempelvis på optiker, vårdcentral, frisör, tandläkare eller liknande.
Jag valde att gå till Optiker Karvik och måste erkänna att jag fick en service och ett bemötande över förväntan dessutom hade de ett sortiment som var imponerande. Efteråt undrade jag vad var det som gjorde att jag uppfattade dem som så positiva

Idag hade jag förmånen att träffa Peter Karvik som bl.a. driver Optiker Karvik i Lidköping och Skara. Dessutom är han engagerad på flera andra orter i Sverige. Vi hade ett bra möte med mycket intressanta diskussioner som utgick utifrån ”vad en kund förväntar sig när han/hon köper en vara eller tjänst”. Det är fascinerande att få lyssna till Peter och deras strategi och arbetssätt när det gäller att arbeta med kundnyttan och hur de vill skapa en känsla hos kunden. Med rätt fokus skulle vi kunna konkurrera med både köpcentra, kedjeföretag och större handelsplatser. Det är bara att konstatera att det finns många mycket duktiga företagare i Lidköping, där Peter Karvik och hans personal är ett lysande exempel.

Det finns en stor drivkraft bland företagen i Lidköping!

Peter M Larsson

Se fler nyheter i Okategoriserade, VD har ordet

Sweden CEO Visits Rockford Region This Week

Lidköping, Sweden CEO Visits Rockford Region This Week;
Goal: Find Companies That Could Benefit from the Lidköping-Rockford 
Industrial Partnership Agreement Leading to Creation of Jobs

FOR IMMEDIATE RELEASE
September 10, 2013

ROCKFORD, ILLINOIS – Chief Executive Officer Peter M. Larsson of Tillväxt Lidköping AB, the economic development organization for Lidköping, is in Rockford this week to meet with the Rockford Area Economic Development Council (RAEDC) and visit area companies that could benefit from the Lidköping-Rockford Industrial Partnership Agreement.

The agreement seeks to create job growth and community wealth through business and educational collaborations, as well as to position Lidköping as an ideal entry point to the Swedish and European markets. www.rockfordil.com/international/sweden-initiatives

ITINERARY
Monday, Sept. 9
Meet with RAEDC staff and Lidköping´s International Business Developer Linnea Bengtsson. 
Visit Midwest Aero Support and Superior Joining Technologies.

Tuesday, Sept. 10
7:30 a.m. Northern Illinois Workforce Alliance Annual Meeting, 4525 Boeing Drive
2 p.m. Sit in on RAEDC Voice-of-the-Customer meeting.

Wednesday, Sept. 11
9 a.m. Visit Bergstrom Inc. and meet with Bjorn Hansson, 2390 Blackhawk Road
11 a.m. Tour Eigerlab and meet with EIGERlab Executive Director Dan Cataldi

Thursday, Sept. 12
9 a.m. Visit Leading Edge Hydraulics (LHE) and meet with LEH Vice President Russ Dennis

PURPOSE OF VISIT
Tillväxt Lidköping AB CEO Larsson said, ”I want to learn from the RAEDC and the Rockford area, to see for myself about your industries and various partnership opportunities. It will be a very good way to better understand how economic development is done here.”

Larsson brought Swedish products for which he is seeking U.S. partners to distribute or market.

ABOUT TILVÄXT LIDKÖPING AB AND PETER M. LARSSON
Tillväxt Lidköping AB is an economic development group that links the municipality of Lidköping to its business community. It was formed in 2012 with Peter Larsson as the CEO. Mr. Larsson was formerly a managing director of Nike Tech AB, an automotive seat heater manufacturer, and a regional director for the West Chamber of Commerce in Sweden. He also has experience in education, sales and has served in the Swedish Armed Forces.

ABOUT THE RAEDC
The primary role of the Rockford Area Economic Development Council (RAEDC) is to enhance wealth creation in the Rockford Region by marketing the area and helping employers retain and create quality jobs. The RAEDC works closely with many partners to serve as a one-stop resource for clients, to improve the competitiveness of the region, and to engage the community in the work of economic development.

FOR MORE INFORMATION
Lidköping Business Developer Linnea Bengtsson
815.985.3895 (cell)
Linnea.Bengtsson@lidkoping.se
www.lidkoping.se/linneasblogg

RAEDC Vice President Mark Podemski
815.969.4254
mpodemski@rockfordil.com
www.rockfordil.com

RAEDC Business Development Assistant Bea Miller
815.969.4255
bmiller@rockfordil.com
www.rockfordil.com

RAEDC2

Se fler nyheter i Okategoriserade, VD har ordet

Handel i Lidköping förväntningar och farhågor

Drygt 60 personer medverkade i mötet den 27 augusti om utvecklingen av handeln i Lidköping. Det var både butiksinnehavare, krögare, service och tjänsteföretag, lärare och enskilda personer med intresse för handel som deltog i mötet. Med tanke på hur aktuell frågan är var det särskilt intressant att få höra olika tankar, synpunkter och idéer från publiken.
Många av frågorna och åsikterna har sin grund i de personliga farhågorna och förväntningarna vi har på centrumhandel, stadskärnans utveckling, Framnäs, Änghagen och Biltemas intresse att etablera sig m.m. Förväntningarna och farhågorna som nedtecknades på mötet finns sammanfattade i form av två s.k. ”ordmoln” (stort ord = många som uttryckt samma förväntan eller farhåga).

Oavsett vilka förväntningar eller farhågor vi har är det viktigaste att se möjligheter i framtida handel. Lidköping har alla möjligheter att bli motorn i västra Skaraborg både när det gäller handel och övrig tillväxt, men vi måste göra detta tillsammans. Ett första steg är att enas under samma flagga/organisation och driva handelsfrågorna där t.ex. i Tillväxt Lidköping AB. Här har vi en direkt kanal till två av våra högsta politiker.

Slutligen glöm inte historian ligger alltid bakom oss och framtiden framför oss.
Lidköping år 2030, 45 000 invånare, stark tillväxt inom näringsliv och en levande och utvecklad unik handel samt Sveriges bäst fungerande omsorg och bland det bästa boendet i Sverige!

 

lidbeckska_webb

 Foto: Alexander Berglund

 

Förväntningar

forvantningar_gron

 

Farhågor

farhagor_rod

Se fler nyheter i Okategoriserade, VD har ordet

Företagstätt och planer

Fascinerade att se hur många företag det är som har någon form av kontor eller verksamhet i gamla Rörstrands lokaler. Drygt 140 företag/arbetsgivare skall det tydligen vara – tala om koncentration. Än mer spännande är det att leka med tanken att få flertalet av dessa att träffas för att knyta kontakter och utbyta idéer.
Jag är övertygad att det skulle komma många utvecklande idéer och kanske till och med nya företag.

Handel i Lidköping
Debatten om handels utveckling och kommande etableringars hot och möjligheter är otroligt het i Lidköping. Förväntningar och farhågor tillsammans med en suboptimering präglar de olika inslagen.
En sak är helt säker att det är med handel som med ett fartyg, utan mål och färdriktning/plan är det svårt att veta vart man ska. Skall vi få en tillväxt och utveckling i Lidköping måste vi få till en plan för handel. Vad är visionen, målet, hur ser planen ut……
IMG_7780

Se fler nyheter i Okategoriserade, VD har ordet

75-års jubileum

Företag som vårdas och utvecklas under årtionden är som bra viner med rätt handhavande och omvårdnad blir de bara bättre med åren. Erik Thun AB firade 75-års jubileum i samband med Womens Match Race i Lysekil. Det är särskilt roligt när det gäller ett familjeägt framgångsrikt Lidköpingsföretag – vi gratulerar!
Frågan är hur vi kan skapa förutsättningar och möjligheter för andra företag att växa och bli lika framgångsrika. Det finns idag ett flertal olika organisationer, verksamheter och konsulter som hjälper till med olika insatser. Det kanske är dags att försöka samordna dessa verksamheter och hitta former som passar företag i Lidköping bäst. Vissa steg har vi redan påbörjat Nyföretagarcentrum, Ideum, Business Sweden men en hel del återstår t.ex. erbjuda riskkapital, språngbrädor, styrelsebank, ”affärsänglar” m.m.
Har ni idéer eller förslag hör av er.
IMG_7759

Två landkrabbor efter ”prova på segling”.
Bild, Jenny Landström

Se fler nyheter i Okategoriserade, VD har ordet