Protokoll från Bolagsrådets sammanträden

Föreningen Bolagsrådet för Lidköpings Näringsliv har till uppgift att skapa tillväxt och utveckling i Lidköpings näringsliv. Detta sker genom ett aktivt arbete i Tillväxt Lidköping AB där Bolagsrådet äger 60% av aktierna. Dessutom anordnar Bolagsrådet årligen två så kallade rådslag där alla är välkomna.

Medlem i Bolagsrådet kan vara företag, föreningar eller enskilda personer, är du som företag medlem i Tillväxt Lidköping AB är också automatiskt medlem i Bolagsrådet.

För mer information se Bolagsrådets stadgar: stadgar bolagsrådet

Bild från Bolagsrådets möte i november då Mikael Genberg föreläste.

Senast uppdaterat