Föreningen Bolagsrådet för Lidköpings Näringsliv har till uppgift att skapa tillväxt och utveckling i Lidköpings näringsliv. Detta sker genom ett aktivt arbete i Tillväxt Lidköping AB där Bolagsrådet äger 60% av aktierna. Dessutom anordnar Bolagsrådet årligen två så kallade rådslag där alla är välkomna.

Medlem i Bolagsrådet kan vara företag, föreningar eller enskilda personer, är du som företag medlem i Tillväxt Lidköping AB är också automatiskt medlem i Bolagsrådet.

Ordförande för Bolagsrådet Carl-Fredrik Svederberg.

Det har varit ett intensivt år för oss i Bolagsrådets styrelse. Under hösten har vi tillsammans med näringslivsdelegaterna i Tillväxt Lidköping AB utformat näringslivets strategi inför framtiden. Detta är vårt främsta dokument för att utföra påverkansarbete mot beslutsfattare och allmänhet. Det har varit många långa stunder där vi stött och blött förslag och text emot varandra.

Under senhösten genomförde vi rådslag med efterföljande näringslivskväll. Vi arrangerade kvällen tillsammans med Tillväxt. Det var en lyckad och trivsam kväll.

Våren har till stor del präglats av Coronapandemin och dess följdverkningar. Här har vi varit med och bidraget med det vi kunnat i form av påverkansarbete, kontakter och idéer. Vi har arbetat aktivt att få till lokala lättnader för er företagare. Arbetet har pågått på strategisk nivå för att sedan kanaliseras ned
operativt i Tillväxt Lidköping.

Jag önskar nu att alla kan få till lite återhämtning i sommar och att affärerna så smått kan börja rulla igång efter sommaren.  Vi får hoppa på att vi är tillbaks i en normal situation så fort som möjligt.

Trevlig sommar!

Styrelse

Carl-Fredrik Svederberg, Läckö kungsgård, ordförande

Peter Fröjd, Biltjänst, ledamot

Fredrik Blad, Vd Sparbanken Lidköping, ledamot

Elisabeth G Wahlgren, GreveGarden, ledamot

Cecilia Ryegård, Agrovektor, ledamot

Fredrik Holmdahl, Krall Event AB, ledamot

Emma Bustad, Sundlings, ledamot

Nyheter

Till Bolagsrådets medlemmar

Vi har nu genomfört vår första hybridstämma. Ärligt talat hoppas jag att det blir den sista. För att föreningen skall […]

Läs mer

Pristagare vid årets näringslivskväll

Årets företagare: Per, Lasse; Kristina & Anna Leibel, Lidens Blommor & Trädgård AB Presenteras av Företagarna Årets nyföretagare: Mynta Flowerstore, […]

Läs mer

Senast uppdaterat 24 juni, 2020 by Marcus Johansson