Företagandet och föreningslivet är avgörande i en region som Skaraborg. Våra företagare skapar tillväxt och arbetstillfällen i den kommun och region vi vill leva och bo i. Föreningslivet skapar en meningsfull fritid och är ofta föredömen för våra unga. Lidköpingsgalan är den dag på året när vi hyllar den handlingskraft och företagsamhet som råder i Lidköping.

En fantastisk kväll för alla som vill vara med och fira goda prestationer och företagsamhet i Lidköping. Lidköpingsgalan är ett samarbete mellan näringslivet och idrottsföreningar i Lidköping där vi tillsammans uppmärksammar och firar framgångsrika företag och idrottsprestationer.

Läs mer på Lidköpingsgalans hemsida.