Etablera din verksamhet i Lidköping

Företag och företagare som vill etablera sig i Lidköping kan räkna med att bli väl omhändertagna. Vi hjälper dig med alla kontakter i kommunen, mark, lokaler eller tillståndsfrågor – en väg in till kommunen innebär att du får snabb och smidig service och goda råd i förtroende.

Vi har samlat kommunens alla resurser, både offentliga och privata, för att stärka servicen mot företag redan verksamma företag och de som har planer på en etablering. Genom att vi har samordnat ett flertal olika kompetenser och kontakter till en person – en väg in, undviker du problem med att hitta rätt kontakt, hitta mark, rätt lokal eller lämplig samarbetspartner. Med andra ord – en kontakt ger dig all service du behöver.

Med/inflyttare

Vi hjälper även din familj eller sambo/partner att hitta rätt i kommunen. Idrott, musik, natur eller kultur m.m. även här kan vi hjälpa dig att hitta rätt beroende på ert intresse

Vill du bygga nytt?

När du söker bygglov ska du lämna in en ansökningsblankett och ritningar till miljö- och byggnämnden vid Lidköpings kommun. När ansökan har kommit in prövar nämnden om åtgärden stämmer överens med gällande detaljplan och att hänsyn tas till bland annat kulturvärden, samhällsbild och grannar. Om ditt projekt inte följer detaljplanen eller om detaljplan saknas gör nämnden en prövning om byggnationen kan godtas. Berörda grannar ska även höras. Deras yttranden hämtas in av miljö- och byggförvaltningen.

För mer information besök Lidköpings kommuns webbplats

lkfarg_webb

Business Region Skaraborg erbjuder fri, skräddarsydd och konfidentiell service till företag som söker bästa platsen för etablering i någon av regionens kommuner. Vårt uppdrag är att stärka det investeringsfrämjande arbetet och attrahera nya verksamheter och kompetenser. Verksamheten är ett samarbete mellan Skaraborgs 15 kommuner och vi är ett regionkontor till den nationella organisationen Business Sweden. Läs mer på hemsidan.

Vill du ha nya lokaler?

Tillväxt Lidköping har tillsammans med fastighetsägarna ett register där man kan söka efter lediga lokaler.

Vill du öppna butik?

Tillväxt Lidköping har ett samarbete med Fastighetsägarna, Företagarna, Köpmannaföreningen, Krögarna i Lidköping samt Lidköpings Kommun.

Söker du lokaler, samarbetspartners eller vill få statistik på hur handeln i Lidköping utvecklas kontakta Magnus Franzén.

För mer information kontakta handelsutvecklare Magnus Franzén telefon: 0510-77 06 74

Industrimark

I Lidköpings tätort erbjuds idag mark på i huvudsak två industriområden; Kartåsen och Tofta. På Lidköpings kommuns webbplats kan ni se områdenas placering i Lidköping. Industrimark i Lidköping

Taxor och avgifter

Vatten och avlopp
Kommunens taxor för vatten och avlopp

Elnät
Elnätet i kommunen ägs av Lidköpings elnät 

Fjärrvärme
Fjärrvärme levereras av Lidköpings Energi